Įspėjamajame streike planuoja dalyvauti ketvirtadalis šalies mokyklų

profsajunga.info 2012 02 20 0

Šalies mokytojai, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimo nariai, rytoj rengia 2 val.  įspėjamąjį streiką.  Streike ketina dalyvauti maždaug ketvirtadalis mokyklų. Įspėjamojo streiko dokumentus pagal LR Darbo kodekso reikalavimus įregistravo apie 300 iš Lietuvoje esančių 1300 įstaigų, sakė protesto akciją rengiančios Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) pirmininkas Audrius Jurgelevičius. Bet mokyklų gali būti ir daugiau, nes streikuoti pasirengusios ir mokyklos, kur nėra profesinių sąjungų.

Jo teigimu, tai visai neblogas skaičius, atsižvelgiant į visas dėtas pastangas užkirsti kelią streikui. „Skaičius pakankamas žinant, kiek bandyta gąsdinti ir klaidinti, – teigė A.Jurgelevičius. – Švietimo ir mokslo ministerija tvirtina, kad sprendžia profsąjungos keliamus klausimus, tačiau iš tiesų jie nesprendžiami, kaip kurie mokytojai tiki. Kai kuriuose miestuose merai, švietimų skyrių darbuotojai pasakė, kad streikų nebus. Dažnai mokyklų vadovai gąsdina, kad streikas sužlugdys mokymo procesą.“

LŠPS vadovas pripažino, kad bus savivaldybių, kurių pedagogai įspėjamajame streike nedalyvaus. Tačiau nurodyti šias savivaldybės jis atsisakė, teigdamas, kad tikslią informaciją galės pateikti tik po streiko.Kuriuo laiku streikuos, sprendžia pačios mokyklos. A.Jurgelevičiaus duomenimis, daugelis darbą nutraukti žada per pirmas dvi pamokas.

Vasario 9 dieną Vilniuje per LŠPS suvažiavimą pritarta, kad vasario 21 dieną dalyje šalies švietimo įstaigų vyktų įspėjamasis dviejų valandų streikas. Streikui pritarė per 15 tūkst. mokytojų.

Įspėjamojo streiko esmė –  solidariai priminti valdžiai, kad jie privalo atsižvelgti į mokytojų keliamus reikalavimus ir būtinumą kalbėtis su žmonėmis. Įspėjamojo streiko metu sutartą laiką bus nevykdoma tiesioginė profesinė veikla, pedagogų atveju – nevedamos pamokos.

Sausio 18-ąją profsąjunga Vyriausybei bei Švietimo ir mokslo ministerijai yra įteikusi reikalavimus keisti mokyklų finansavimo sistemą, atidėti planuojamą pedagogų atestaciją, koreguoti darbo apmokėjimo tvarką taip, kad būtų užtikrintas darbo krūvis.

Visi konstruktyvūs Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) pasiūlymai bei argumentai keisti ar kaip nors švelninti esamą situaciją lieka neišgirsti. Į 2011 m. gruodžio 6 d. mitingo prie ŠMM dalyvių reikalavimus ministras G.Steponavičius vėl atsakė formaliu, nieko nesakančiu raštu, tuo aiškiai parodydamas, kad toliau laikysis savo politikos – vienašališkai, neatsižvelgdamas į mokytojų, jų atstovų ir kitų socialinių partnerių nuomonę, priiminės sprendimus, vedančius link mokytojų darbo sąlygų bloginimo ar net jų atleidimo.

Įvertindama šiuos faktus, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga vasario 21 d. visuose LŠPS miestų ir rajonų susivienijimuose rengia 2 val. įspėjamąjį streiką ir kviečia visus Lietuvos švietimo įstaigų pedagogus bei kitas švietimo sektoriaus profesines sąjungas jungtis prie keliamų LR Vyriausybei bei Švietimo ir mokslo ministerijai reikalavimų:

1. Nedelsiant inicijuoti esminius dabartinės švietimo įstaigų finansavimo tvarkos (mokinio krepšelio metodikos) pakeitimus, nes ji šiuo metu neatlieka savo pagrindinės funkcijos – efektyviai naudojant švietimui skirtas lėšas, gerinti ugdymo kokybę.
2. Atidėti Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos metmenų priėmimą iki tol, kol skaidriai sukurta darbo grupė paruoš alternatyvų dokumento projektą, kuris būtų suderintas su profesinėmis sąjungomis.
3. Koreguoti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką taip, kad būtų nustatyta 18 kontaktinių valandų pedagoginė norma, kas padidintų darbuotojų socialinį saugumą.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga kartu su LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimu siekia visomis teisinėmis priemonėmis apginti savo narių ir visų Lietuvos mokytojų teises bei teisėtus interesus, padėti jiems išsaugoti darbo vietas bei užtikrinti socialines garantijas.

Streikuojančio ženklas ČIA.

 

www.svietimoprofsajunga.lt

Leave A Response »