Socialiniam dialogui skatinti – 20 ESF finansuojamų projektų

profsajunga.info 2012 02 21 0

Šiandien, vasario 21 d., Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) su darbdavių ir darbuotojų organizacijų vadovais pasirašė 20 finansavimo ir administravimo sutarčių dėl projektų, skirtų skatinti socialinį dialogą, įgyvendinimo. Kovo mėnesį veiklą pradedantys projektai bus finansuojami Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“.

Įgyvendinant šiuos projektus, socialiniai partneriai – profesinės sąjungos ir darbdaviai – bus skatinami ieškoti sutarimo ir įgyvendinti bendras priemones, kuriomis būtų užtikrintas darbuotojų ir įmonių prisitaikymas prie darbo rinkos pokyčių. Todėl bus skatinama pasirašyti kolektyvines sutartis, steigti saugos ir sveikatos komitetus įmonėse, kurti dvišales ir trišales tarybas bei komisijas savivaldybėse. Numatoma remti darbdavių ir darbuotojų organizacijų, taip pat dirbančiųjų mokymus apie darbuotojų teises ir pareigas, lanksčių ir šiuolaikinių darbo formų diegimo galimybes.

„Norime, kad ši priemonė – „Socialinio dialogo skatinimas“ – iš tiesų paskatintų realų socialinį dialogą tarp viešojo sektoriaus, verslo atstovų ir jų profesinių sąjungų. Tikimės, kad projektai prisidės prie socialiai atsakingų santykių tarp darbdavių ir darbuotojų kūrimo“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas.

Planuojama, kad šiuose projektuose dalyvaus 532 organizacijos, iš jų –169 profesinės sąjungos. Projektai sudarys galimybes per 18 000 asmenų dalyvauti mokymuose. Numatoma, kad bus pasirašytos 253 įmonių kolektyvinės sutartys, įsteigti 128 saugos ir sveikatos komitetai, 49 dvišalės ar trišalės tarybos ar komisijos. Taip pat planuojama pasirašyti 32 teritorinės kolektyvines sutartis ir 16 šakos kolektyvinių sutarčių.

„Tai didelis iššūkis projektų vykdytojams, nes Lietuvoje kol kas pasirašyta tik viena šakos kolektyvinė sutartis tarp Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos“, – teigė ministras D. Jankauskas.

Tikimasi pasirašyti šakos kolektyvines sutartis tarp verslo darbdavių asociacijų ir šakinių profesinių sąjungų popieriaus gamybos, naftos produktų gamybos, chemijos pramonės, baldų gamybos ir kituose pramonės sektoriuose. Viešajame sektoriuje numatoma parengti ir pasirašyti bibliotekininkų, socialinių darbuotojų, švietimo, policijos ir kitų darbuotojų šakos sutartis.

Priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ tikslas – ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų gebėjimus socialinės partnerystės srityje, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius bei visuomenę apie socialinio dialogo reikšmę.

Dvejų metų trukmės projektams įgyvendinti iš viso skirta iki 15 mln. litų ESF lėšų.

www.socmin.lt

Leave A Response »