LŠPS pasirašė sutartį dėl projekto „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje“ finansavimo

organizatoriai 2012 02 24 0
Vasario 21 d. Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) pirmininkas Audrius Jurgelevičius su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) vadovais pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje“  įgyvendinimo.

 

Kartu buvo pasirašytos kitos 19 darbdavių ir darbuotojų organizacijų pateiktų projektų sutartys. Kovo 1 dieną veiklą pradedantys projektai bus finansuojami Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“.

Įgyvendinant šiuos projektus, socialiniai partneriai – profesinės sąjungos ir darbdaviai – bus skatinami ieškoti sutarimo ir įgyvendinti bendras priemones, kuriomis būtų užtikrintas darbuotojų ir įmonių prisitaikymas prie darbo rinkos pokyčių. Todėl bus skatinama pasirašyti kolektyvines sutartis, steigti saugos ir sveikatos komitetus įmonėse, kurti dvišales ir trišales tarybas bei komisijas savivaldybėse. Numatoma remti darbdavių ir darbuotojų organizacijų, taip pat dirbančiųjų mokymus apie darbuotojų teises ir pareigas, lanksčių ir šiuolaikinių darbo formų diegimo galimybes.

LŠPS parengto projekto tikslai: ugdyti švietimo sektoriaus darbdavių ir darbuotojų atstovų – profesinių sąjungų gebėjimus socialinės partnerystės srityje; skatinti švietimo sektoriaus šakos, teritorinių ir įstaigų kolektyvinių sutarčių pasirašymą; informuoti ir šviesti švietimo sektoriaus darbdavius, profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie socialinio dialogo švietimo sektoriuje plėtrą.

Vykdydama projektą profesinė sąjunga sieks: parengti ir pasirašyti šakos, teritorines, įstaigų kolektyvines sutartis; parengti teises aktų pataisas, kurios praplėstų švietimo sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties sritis; įkurti: teritorines trišales švietimo tarybas ir darbo ginčų komisijas, visuomeninę švietimo sektoriaus darbo inspekciją ir teritorines darbo inspekcijas; apmokyti darbuotojų, mokyklų ir savivaldybių administracijų atstovus kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių valdymo, lanksčių ir inovatyvių darbo formų diegimo metodų; parengti: kolektyvinių derybų konsultantus, darbo ginčų tarpininkus, visuomeninius darbo inspektorius.

„Tai nemažas iššūkis mūsų profesinei sąjungai, nes įsipareigojome parengti ir pasirašyti šakos kolektyvinę sutartį. Deja, kol kas teisiškai nėra visai aišku, kas yra darbdavių organizacija švietimo sektoriuje. Be to, socialinis dialogas su Švietimo ir mokslo ministerija užstrigo. Teko rengti įspėjamąjį streiką. Tačiau tikimės, kad visos problemos bus įveiktos“, – teigė LŠPS pirmininkas A. Jurgelevičius.

LŠPS pirmininko pavaduotojas Romas Turonis, kuris yra atsakingas už profesinės sąjungos mokymų organizavimą,  džiaugėsi, kad profesinė sąjunga vykdys šį projektą. „Iki šiol profesinė sąjunga rengė nemažai įvairių seminarų ir kursų. Vykdant šį projektą, mokymų intensyvumas padidės 6-7 kartus, aprėpsime žymiai daugiau švietimo darbuotojų“, – kalbėjo R. Turonis.

Dvejų metų trukmės projektams įgyvendinti iš viso skirta iki 15 mln. litų ESF lėšų. LŠPS projekto sąmata – 850 tūkst. Litų.

LŠPS informacija
www.svietimoprofsajunga.lt

Leave A Response »