Pirmasis jaunimo teisinio švietimo seminaras – Tauragės profesinio rengimo centro absolventams

organizatoriai 2012 02 24 0

Tauragės profesinio rengimo centro absolventai, baigę mokslus, drąsiau žengs į darbo rinką – vasario 22 dieną jie pirmieji Lietuvoje išklausė praktinį seminarą darbo teisės tema, surengtą Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) specialistų. Apie 100 moksleivių buvo supažindinti su savo, kaip būsimųjų darbuotojų, teisėmis ir pareigomis, darbo sutarčių tipais, darbo užmokesčio mokėjimo bei darbo organizavimo nuostatomis, kitomis svarbiomis aktualijomis.

„Jauni žmonės, sistemingai ir laiku šviečiami darbo teisės srityje, ne tik sustiprės kaip visateisiai darbo rinkos dalyviai, bet ir mažins nelegalaus darbo tikimybę. Tik žmogus, aiškiai žinantis savo teises ir pareigas, bei suvokiantis, kad jų turi laikytis, gali užsitikrinti kokybiškus darbo santykius“, – teigia laikinasis VDI vadovas Vilius Mačiulaitis. Pasak jo, darbdaviai dažniau manipuliuoja teisiškai neišprususiais jaunais žmonėmis, jie labiau rizikuoja savo darbo vieta, atlyginimu, kitomis garantijomis.

Tokie seminarai aukštųjų ir profesinio rengimo mokyklų studentams bus rengiami visoje Lietuvoje. Panašius seminarus numatyta organizuoti ir vyresniųjų klasių moksleiviams. Tai – viena iš VDI priemonių, padėsiančių mažinti jaunimo nedarbą. VDI aktyviau informuos darbdavius apie galimybes priimti jaunuolius atlikti praktiką, jau baigiamos rengti atmintinės jaunimo užimtumo bei teisinio švietimo temomis. Taip pat yra rengiamas dvišalės sutarties, leisiančios įmonėse atlikti praktiką nesimokančiam jaunimui, projektas.

www.vdi.lt

Leave A Response »