SADM: daugelis socialinį darbą dirbančiųjų jau gauna didesnį atlyginimą

organizatoriai 2012 02 24 0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) primena, kad Vyriausybė 2012-tiems metams paskirstė lėšas visoms Lietuvos savivaldybėms, kad jos galėtų didinti darbo užmokestį biudžetinių įstaigų, seniūnijų socialinį darbą dirbantiems specialistams (savivaldybėms iš valstybės biudžeto tam skirta apie 12,5 mln. litų ). Todėl savivaldybės šiemet turi galimybę padidinti socialinį darbą dirbančių specialistų darbo užmokestį vidutiniškai apie 10 proc.

Savivaldybės atsakingos už lėšų paskirstymą

Primename, kad už gautų valstybės biudžeto lėšų savo biudžetinėms įstaigoms teisingą paskirstymą yra atsakingos pačios savivaldybės. Tad kiekviena savivaldybė, jos biudžetinė įstaiga, turi įvertinti kiekvieno socialinį darbą dirbančio žmogaus situaciją, turimą išsilavinimą, kompetenciją, darbo stažą ir savarankiškai nuspręsti kaip paskirstyti bei tikslingai panaudoti šias valstybės biudžeto lėšas.

Ministerijos žiniomis, ne visos savivaldybės jau spėjo padidinti socialinį darbą dirbančių žmonių darbo užmokestį, dalis tai planuoja padaryti netrukus.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad valstybės biudžeto lėšos yra skirtos visiems kalendoriniams 2012 metais, todėl, jei šios tikslinės lėšos konkrečiame mieste ar rajone dar nepasiekė socialinį darbą dirbančių žmonių – jos žmonės turėtų pasiekti jau netrukus. Tokiu atveju lėšos, neišmokėtos už sausį ir vasarį, bet kuriuo atveju bus išskirstytos metų eigoje.

Vis dėlto ministerija ragina visas savivaldybes didinti socialinį darbą dirbančių žmonių darbo užmokestį kaip įmanoma greičiau.

Didinama visiems proporcingai arba tiems, kas iki šiol uždirbdavo mažiausiai

Dalis rajonų jau pradėjo skirstyti gautas valstybės biudžeto lėšas ir nuo sausio 1 d. padidino socialinį darbo dirbančių žmonių darbo užmokestį (kaip jau minėta, už gautų valstybės biudžeto lėšų savo biudžetinėms įstaigoms, seniūnijoms teisingą paskirstymą yra atsakingos pačios savivaldybės, todėl kiekviena savivaldybė savarankiškai sprendžia šių lėšų paskirstymo klausimą).

Pavyzdžiui, Elektrėnų savivaldybė nuo sausio 1 d. nutarė didinti darbo užmokestį proporcingai visiems socialinį darbą dirbantiems žmonėms, įvertinus jų kompetenciją, darbo stažą ir turimą išsilavinimą. Todėl nuo sausio 1 d. šioje savivaldybėje mažiausias socialinį darbą dirbančio žmogaus užmokestis šoktelėjo nuo: 976-1074 Lt iki 1159-1257 Lt (socialinių darbuotojų padėjėjams); 1220-1342 Lt iki 1464-1586 Lt (socialinių darbuotojų); 2196 iki 2403 Lt (įstaigų vadovų).

Jonavos rajono savivaldybė taipogi nuo sausio 1 d. socialinį darbą dirbantiems žmonėms padidino darbo užmokesčius. Iki padidinimo mažiausias darbo užmokestis buvo 1098 Lt, didžiausias 1586 Lt, tuo tarpu po padidinimo šiuo metu šioje savivaldybėje mažiausiai uždirbantis socialinį darbą dirbantis žmogus gauna 1196 Lt, daugiausiai – 1696 Lt /mėn.

Tuo tarpu Telšių rajono savivaldybė yra nusprendusi didinti darbo užmokestį tik tiems žmonėms, kurie iki šiol gaudavo mažiausiai, bet nedidinti, pavyzdžiui, įstaigų vadovams.

Ministerija socialinį darbą dirbantiems žmonėms pataria dėl konkrečių klausimų, kada ir kaip bus skirstomos lėšos biudžetinių įstaigų, seniūnijų socialinį darbą dirbantiems žmonėms, teirautis savo įstaigos vadovų, arba kreiptis į savo savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius. 

www.socmin.lt

Leave A Response »