SADM: Europos Komisija ragina ES šalis ir toliau reformuoti pensijų sistemas

organizatoriai 2012 03 07 0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) informuoja, kad Europos Komisija (EK) paskelbė „Baltąją knygą“ pensijų sistemų klausimais. Pagrindinis šioje knygoje keliamas klausimas yra būtinybė keisti pensijų sistemas, atsižvelgiant į visoje Europoje prognozuojamas demografines problemas (visuomenės senėjimas). Šios sistemos leistų ateityje pagyvenusiems bei neįgaliems žmonėms gauti pakankamas pajamas ir kartu tai nebūtų sunki finansinė našta valstybei.

Lietuvoje jau kuris laikas taip pat aktyviai diskutuojama apie pensijų sistemos reformą. Seimas praėjusiais metais patvirtino Pensijų sistemos reformos gaires, kuriose atsispindi ir nemažai „Baltojoje knygoje“ minimų kitose valstybėse priimtų ar planuojamų priimti sprendimų. Be abejo, vienas iš pagrindinių siūlymų yra siekti kuo ilgiau išlaikyti žmones darbo rinkoje. Šalia aktyvių darbo rinkos priemonių taip pat rekomenduojama vėlinti senatvės pensijos amžių. Lietuvoje pensinis amžius pamažu pradėtas vėlinti jau nuo šių metų. Kasmet pensinis amžius moterims bus ilginamas 4 mėnesiais, vyrams – 2 mėnesiais, kol 2026 metais pasieks 65 metų ribą.

Tuo tarpu beveik visose ES šalyse pensinis amžius šiuo metu jau pavėlintas arba palaipsniui bus vėlinamas. Dauguma šalių pensinį amžių, panašiai kaip ir Lietuva, vėlina iki 65 metų – Olandija, Latvija, Estija, Vengrija, Austrija, Graikija, Portugalija, Jungtinės Karalystės, Liuksemburgas. Visai neseniai tokį sprendimą priėmė ir Lenkijos Vyriausybė – šioje šalyje pensinį amžių (šiuo metu 60 metų moterims ir 65 metai vyrams) palaipsniui siūloma didinti iki 67 metų.

„Pagrindinis šios knygos tikslas – atkreipti visų šalių dėmesį, kad jei Europa nesiims veiksmų tinkamai vykdyti pensijų reformas dabar, tai ateityje milijonai vyresnių žmonių gali patirti materialinių sunkumų. Taip yra todėl, kad Europos visuomenė senėja – žmonės gyvena ilgiau ir turi mažiau vaikų. Todėl EK pateikia eilę rekomendacijų, kaip šiuos demografinius procesus siūloma valdyti“, – tvirtino socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius Bitinas.

Greta būtinybės vėlinti pensinį amžių, EK taip pat pateikė ir kitus siūlymus dėl pensijų sistemų reformų, kurios turėtų padėti spręsti Europoje numatomas problemas pensijų sistemose dėl prastėjančios demografinės situacijos.

Pavyzdžiui, siūloma reguliuoti ankstyvo išėjimo į pensiją galimybes. Taip pat valstybėms rekomenduojama skatinti iniciatyvas, kuomet labiau į darbo rinką įtraukiami pagyvenę darbuotojai ir moterys. Be to,  galimybių ilgiau likti darbo rinkoje užtikrinimas yra vienas svarbiausių 2012 metų, kurie paskelbti Vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais, uždavinių.

Verta atkreipti dėmesį, kad dalis šioje knygoje skelbiamų EK rekomendacijų įgyvendinti reformas jau yra vykdomos Lietuvoje.

Kaip minėjome, Socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairėse ir jų įgyvendinimo plane keliami tokie pat tikslai, kokius ir siūlo EK – užtikrinti pensijų sistemos ilgalaikį finansinį tvarumą ir išmokų pakankamumą. Lietuvoje Pensijų sistemos pertvarka, siekiant pensijų sistemos finansinio tvarumo ir išmokų pakankamumo, yra vykdoma nuo 2011 metų, pagal Ministrų kabineto patvirtintą ilgalaikį reformos planą.

„Baltoji knyga“ yra rekomendacinio pobūdžio EK dokumentas, kuriame siūlomos pensijų sistemų reformų kryptys visoms ES valstybėms.

Priedai:

Su EK paskelbta „Baltąja knyga“ pensijų sistemų klausimais galite susipažinti: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en (angliškai), arba atsisiųsti lietuvišką vertimą:  
Vaizdo siužetas: (ENG)
Siužetas apie visuomenės senėjimą: kadangi pensinio amžiaus žmonių skaičius Europoje sparčiai didėja, palyginus su dirbančiųjų skaičiumi, Europos valstybėms keliamas tikslas užtikrinti tinkamas pensijas ir ateityje:
http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?sitelang=en&ref=I071478

www.socmin.lt

Leave A Response »