LPSK Kauno regioninio centro konferencija 2012m. spalio 16-17 dienomis

Ramunas 2012 11 18 0

 2012 lapkričio 16 – 17 dienomis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninis centras dalyvaudamas profesinių sąjungų susivienijimas ‚Socialinė alternatyva“ įgyvendiname Europos socialinio fondo finansuojame projekte „Socialinės partnerystės srities gebėjimų ugdymas ir kolektyvinės derybos“ (projekto kodas Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-01-023) organizavo konferenciją.

 

Konferencijoje dalyvao 38 darbuotojų ir darbdavių atstovai. Pranešimus skaitė teisės ir ekonomikos specialistai.

Projekto bendrieji tikslai – ugdyti profesinių sąjungų ir darbdavių socialinės partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą.

Vienas iš šio projekto uždavinių yra suteikti atstovaujamų organų nariams kompetencijas būtinas socialinės partnerystės ir kolektyvinių darbo santykių plėtrai. Konferencijos dalyviai buvo informuoti  apie paskutinius pasikeitimus darbo teisėje,  įstaigų ekonomių rodiklių pasikeitimų panaudojimą kolektyvinėse derybose, supažindinimą su darbo laiko ir darbo organizavimo reglamentavimu, galimybes taikyti lanksčias darbo formas.

Informaciją pateikė LPSK KRC pirmininkas Ramūnas Narbutas

Leave A Response »