Darbo inspektoriai pradėjo tikrinti saugos paslaugas teikiančias įmones

profsajunga.info 2013 08 15 2

Valstybines darbo inspekcijos logoRugpjūčio – spalio mėnesiais darbo inspektoriai, atsižvelgdami į saugos paslaugas teikiančių įmonių darbo specifiką bei siekdami jose užkirsti kelią darbo ir poilsio laiko režimų reikalavimų, darbo užmokesčio mokėjimo pažeidimams šias įmones tikrins planine prevencine tvarka.

Tikrinimų metu ypatingas dėmesys bus kreipiamas, ar viršvalandinis darbas, darbas naktį, švenčių ir poilsio dienomis tinkamai apskaitomas bei kompensuojamas nustatyta tvarka, taip pat, ar darbuotojams mokamas valandinis atlygis arba mėnesinė alga yra nemažesni už Vyriausybės patvirtintus minimaliuosius dydžius.

Tikrintinos įmonės parinktos pagal Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodiką ir įvertinus saugos paslaugas teikiančių įmonių pernykščių inspektavimų rezultatus bei Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis, susijusius su nustatytu darbo užmokesčio mokėjimu ,,vokeliuose“, komerciniais ar ūkinės veiklos pažeidimais, nelegaliu darbu, darbo užmokesčio mokėjimo pažeidimais.

Įmonės bus inspektuojamos pildant ūkio subjekto patikrinimo kontrolinį klausimyną „Darbo teisė“, kurį galima rasti VDI interneto svetainėje www.vdi.lt , skiltyje Veikla / Ūkio subjektų priežiūra / Įmonių tikrinimo klausimynai. Pagal jį įmonių vadovai gali iš anksto pasitikrinti, kokia situacija šioje srityje yra įmonėje ir ką reikėtų taisyti.

www.vdi.lt

2 Comments »

  1. on line cialis 2015 03 02 at 13:02 -

    If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

  2. Trisha 2015 03 05 at 15:33 -

    Such an impvessire answer! You’ve beaten us all with that!

Leave A Response »