Baltijos šalių transporto profsąjungų atstovų susitikimas Saremo saloje Estijoje

Ramunas 2013 09 08 0

Pagal Lietuvos, Latvijos ir Estijos profsąjungos transportininkų susitarimą 2013 m. rugsėjo 5-6 dienomis įvyko susitikimas Estijos Saaremos saloje.DSC07104

 

 

Dalyvavo: Lietuvos transporto šakų atstovai: Lietuvos Transporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Jonas Petraška, UAB“ Vilniaus viešojo transporto pirmininko pavaduotoja – Danuta Mackevičienė, tarybos narė Sniežana Dzisevič, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB“Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Klimašauskas, Vairuotojų profsąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas, pirmininko pavaduotoja Jovita Jančiauskienė. Estijos profsąjungos pirmininkas Peep Peterson, Estijos transporto profsąjungų pirmininkas Jaan Hendrik Toomel, teisininkas Edvinas Krieviņš, Latvijos transporto ir paslaugų sferos profsąjungos pirmininkas Jurij Kalninš, teisininkas Janis Pumpin,  Aivars Berzins ir kiti Baltijos šalų transporto atstovai.

Darbotvarkė:   

  1.  Apsikeitimas profesinių sąjungų informacija apie situaciją šalyse;
  2.  Tarptautinė pagalba krovinių pervežimų vairuotojams Europoje;
  3.  ETTA (Estijos profsąjunga) projektas krovinių pervežimų vairuotojų poilsio vietos;
  4.  Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (ITF) akcijos savaitės veiksmų planai;

Įžanginiu žodžiu pasveikino Estijos profsąjungų pirmininkas Peep Peterson, kuris paminėjo kokie pagrindiniai uždaviniai laukia profesinių sąjungų ir pristatė neseniai išrinktą Estijos transporto pirmininką Jaan Hendrik Toomel. Nuo 2011 metų Estijoje buvo įvestas euras, bet tik dabar bendru sutarimu pasirašius šakinius susitarimus atlyginimai nežymiai kyla transporto, švietimo, medicinos ir kultūros sektoriuose. Minimalus atlyginimas yra 300 eurų, o vidutinis atlyginimas  neatskaičiavus mokesčių  siekia 994 eurus (3432 litus) ir buvo 8 proc. didesnė nei prieš metus. Neskaičiuojant premijų ir kitų vienkartinių priemokų, vidutinis mėnesio darbo užmokestis Estijoje per metus pakilo 6,1 procento. Vidutinis paskaičiuotas valandos darbo atlygis Estijoje pernai spalį-gruodį buvo 7,4 proc. didesnis nei prieš metus – 5,19 euro.  Taigi tęsė profsąjungos pirmininkas viešojo transporto sekcijoje vairuotojai uždirba 900 eurus. Kau kuriuose kituose sekcijose  darbuotojų darbo užmokestis svyruoja nuo 600 iki 750 eurų. Estijoje trūksta viešojo transporto vairuotojų, nes daugelis jų išvyksta į Suomiją, kur ten uždirba iki 2000 eurų. Šiuo metu vyksta derybos su Vyriausybe ir dar šiais metais planuojame 10% indeksuoti darbuotojams atlyginimus. Prisiminta, kad Taline įvedus nemokamą važiavimą miesto gyventojams labai trūksta lėšų įmonėms ir Savivaldybių įsiskolinimai vis didėja. Estijoje yra apie 8% profsąjungos narių, bet transporto  ir  švietimo sekcijoje yra 15% profsąjungos narių. Kai kuriuose įmonėse yra 60% profsąjungos narių. Daugelių įmonių pasirašytos kolektyvinės sutartys, kuriuose yra numatytos darbuotojams socialinės sąlygos ir atlyginimų indeksavimas. Manau, kad rytoj apsilankysime autobusų parką ir Kelių regiono įmonę, kuriose galėsite susipažinti su jų veikla.

Latvijos transporto ir paslaugų sferos profsąjungos pirmininkas Jurij Kalninš pristatė pagrindines problemas su kuriomis susiduria profesinė sąjunga. Minimalus atlyginimas Latvijoje 225 latų(1125 litai), vidutinis atlyginimas 470 latų (2350 litų), viešojo transporto vairuotojų atlyginimas 430 latų(2150 litų). Aišku Vyriausybė planuoja 2014 metais Latvijoje įvesti eurą ir jei vidutinis atlyginimas kyls neaišku kaip darbuotojams teks išgyventi. Vyriauybė ruošiasi liberizuoti įstatymus peržiūrint Darbo kodeksą ir Profesinių sąjungų įstatymą suvaražant ir profesinių sąjungų narių teises.Aišku daug turime Teismų su darbdaviais ginant darbuotojų atstovų teises,  planuojame dar šiais metais pradėti derybas dėl kolektyvinių susitarimų ir  vidutinio atlyginimų indeksavimo.

Kalbėjo Lietuvos Transporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas JonasPetraška, kuris paminėjo, kad šiuo metu vyksta derybos dėl kolektyvinės sutarties UAB“Vilniaus viešasis transportas“. Dar 2013 metais organizavome sreiką, bet Teismai pripažino neteisėtu. Gal būt reikės prašyti paramos dėl palaikymo. Šakinių susitarimų Lietuvoje kol kas nėra pasirašyta, bet kiek žinoma planuojama pasirašyti Sveikatos ir Kultūros sektoriuje. Transporto sekcijoje turėtų vykti derybos su Lietuvos nacionaline vežėjų automobiliais asiociacija“Linava“, bet darbdaviai ignaruoja kolektyvines derybas su Federacija ir matomai jos nutruks. Daug problemų viešojo transporto sekcijose: Savivaldybių įsiskolinimai už atliktas paslaugas, įmonėse vykstančios reorganizacijos ir darbdavių nesiskaitymas su profesinėmis sąjungomis.

Vairuotojų profsąjungos pirminkas Ramūnas Narbutas paminėjo, kad krovinio transporto sekcijoje darbdaviai ignaruoja įstatymus atleidinėja profsąjungos atstovus, slepia mokeščius nuo Vastybės mokėdami vairuotojams minimalius atlyginimus.

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis paminėjo, kad UAB‘Kauno autobusai“ pasirašyta 3 metams kolektyvinė sutartis ir šiuo metu transporto sekcijoje vyksta derybos UAB‘Žematijos keliai“, VŠĮ‘Tauragės keliai ir Marijampolės keliai“.  Federacija priklauso Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, kuri vienija apie 60000 narių. Lietuvoje veikia apie 11% profsąjungos narių. Aišku dažniausiai mums profesinės sąjungos  lyderiams reikėtų išmokti dirbti su darbdaviais organizuojant kolektyvines derybas. Manyčiau turėtume keistis įvertinant kompetenciją atstovaujant darbuotojus derybose dėl kolektyvinių sutarčių ir atlyginimų. Kol kas dirbame senais principais. Dažniausiai nerandame kompromisų ir dėl to nukenčia ne tik darbuotojų interesai, bet ir socialinis dialogas ir sumenkiname profesinės sąjungos poziciją neišlaikant toliarancijos. Baltijos šalių transporto atstovai sutarė paruošti bendrą dekleraciją, kurią pasirašytų: Lietuvos Transporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas, Latvijos transporto ir paslaugų sferos profsąjungos pirmininkas ir Estijos transporto profsąjungos pirmininkas palaikant ir remiant profesinių sąjungų ankstesnį susitarimą. Pateiktą informacija Tarptautinė pagalba krovinių pervežimų vairuotojams Europoje ir nuorodos kreipiantis į Baltijos šalių profesinių sąjungų atstovus, kuriose nurodytos kordinatės krovininio transporto vairuotojams. Ruošiams  Estijos profsąjungų ETTA (Estijos profsąjunga) projektas krovinių pervežimų vairuotojų poilsio vietos ir buvo prašoma Lietuvos ir Latvijos transporto profsąjungų paremti minimą projekto įgyvendinimą. Aptarta Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (ITF) akcijos savaitės veiksmų planai, kuri vyks spalio mėnesį ir informacija bus pateikta elektroniniu paštu.

Rugsėjo 6 d. Baltijos šalių atstovai apžiūrėjo Saaremos saloje autobusų parką ir darbininkų darbo sąlygas rekonstravus remonto dirbtuves. Lankėsi Kelių regiono įmonėje, kurioje susipažino su įmone ir susitikimo metu Direktorius supažindino kokius darbus atlieka Valstybinė įmonė prižiūrint ir tvarkant  kelius.Atsisveikinant su Estija Baltijos transporto profsąjungų atstovai atminčiai kartu nusifotografavo bendrai nuotraukai. Atsisveikinant su Estijos transporto profsąjungos pirmininku Jaan Hendrik Toomel 2014 metais pakvies Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininką Bronių Bučelį ir darbuotojų atstovus apsilankyti vietinio susisekimo transporto bendrovėje Taline susipažinant su įmone. Vizitas planuojamas kovo-balandžio mėnesį. Matomai ateityje bendradarbiaujant su profesinėmis sąjungomis pasikeičiant patirtimi galėsime įgyvendinti ir savo šalyse geriausius pasiekimus, kurie bus naudingi darbuotojams.

Informaciją pateikė

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinų sąjungų federacijos pirmininkas Bronius Bučelis

Leave A Response »