Kaune vyko Lietuvos profesinių sąjungų lyderių susitikimas

Ramunas 2014 03 06 0
Kaune vyko Lietuvos profesinių sąjungų  lyderių susitikimas

 2014 m. kovo 4 d.  Kaune “Metropolio“ konferencijų salėje įvyko Lietuvos profesinių sąjungų  lyderių susitikimas. Susitikimo tikslas užmegzti  ilgalaikį bendradarbiavimą su kitomis Lietuvoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis ir aptarti iškylančias problemas randant efektyvius galimus sprendimo būdus.

Įžanginiu žodžiu susirinkusius profesinės sąjungos lyderius pasveikino  LPS “Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknys, kuris paminėjo, kad pagrindinės profesinių sąjungų funkcijos ir paskirtis ginti ir atstovauti darbo teises bei profsąjungos narių interesus. Pagrindiniai profesinių sąjungų veiksniai: siekti, šviesti, remti ir organizuoti. Tikims ateityje Lietuvos profesinės sąjungos turi veikti kartu bendradarbiaujant ir pasidalinant patirtimi. Baigdamas LPS “Sandrauga“ pirmininkas pabrėžė profesinių sąjungų veiklos strategiją prieš tarptautines įmonių monopolijas kūrinat šiose įmonėse profesines sąjungas. Lietuvos profesinės sąjungos negali tinkamai atstovauti darbuotojų interesams, kadangi  įstatymai liberizuojntis darbo rinką sumenkina profesinių sąjungų galias.

Kalbėjo LPS“Sandrauga“ atstovas Antanas Bosas, kad profesinės sąjungos turi koordinuoti savo veiksmus ir turėtų turėti darbuotojų atstovus valdančiuose partijose.

LPS“Sandrauga“ teisininkai siūlė profesinėms sąjungoms dalyvauti projektuose skatinant socialinį dialogą įvairiuose sektoriuose. Nuo 2008 metų vyksta susitarimai Švietimo srktoriuje sudarant jungtinę profesinių sąjungų atstovybę ir ruošiant šakinį susitarimą. Gal būt ir profesinių sąjungų pasyvumas civilinėse byluose ginant savo teises tesudaro 0,83%.

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis paminėjo, kad kitose ES šalyse profesinės sąjungos įkūrtos daugiau kaip prieš 100 metų ir socialinis dialogas tarp darbdavių organizacijų tai jau tradicija. Sudaromos ne tik šakinės, teritoriniai kolektyviniai susitarimai, bet ir nacionaliniu lygiu atstovaujamos profesinės sąjungos. Nacionalinės profesinės sąjungos turi išsirinkę darbuotojų atstovus, kurie gali išreikšti nuomonę Seime ir Vyriausybėje svarstant teikiamų įstatymų pataisas tai reikėtų šia galimybe pasinaudoti teikiant pasiūlymus ar pastabas dėl teikiamų  įstatymų projektų. LPSK_d

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas profesinės sąjungos Lietuvojesurenka 14 mln. Litų, bet daugiausia šios lėšos panaudojimos pašalpoms ar išvykoms organizuoti. Šiuo metu ruošiamas Kolektyvini ginčų įstatymas kuriame daugiau teisių bus suteikta profesinėms sąjungoms organizuojant streikus. Be to ruošiamos įstatymo pataisos įtraukiant į kolektyvines sutartys solidarumo mokestis ,kuri privalės mokėti darbdaviai profesinėms sąjungoms pasirašius kolektyvines sutartys. Ne kartąesu pasisakęs, kad susitikti profesinėms sąjungoms reikia diskutuoti ir rasti sporendimų būdus ir dėl to pasisakau, kad tokie susitikimai vyktų ateityje.Aišku reikėtų parinkti  konkrečias temas aptariant profesinių sąjungų susitikimuose.Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija pritaria, kad dažniau vyktų sutikimai ir gal būt koordinuotų profesinių sąjungų veiksmus bendruose susitikimuose.

LPSK_2

Vienbalsiai pritarta, kad profesinių sąjungų vadovai turi apžvelgti ir įvertinti nutiestą kelią ir pasiruošti naujiems iššūkiams. Siekiamybė, kad ateityje daugiau profesinių sąjungų atstovų prisijungtų ir sudalyvautų tokio pobūdžio konferencijoje. Apskrito stalo diskusijos turėtų tapti gražia ilgalaike tradicija.

Informaciją pateikė  Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkas Bronius Bučelis

Leave A Response »