Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas

Ramunas 2014 03 14 0
Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas

2014 m. kovo mėn. 14 d. Šauliuose vyko Lietuvos transporto darbuotojų  profesinių sąjungų Forumo susirinkimas, pirmininkavo Vairuotojų profesinės sąju ngos pirmininkas Ramūnas Narbutas, sekretoriavo Forumo pirmininkas Jonas Petraška.

Forume svarstyta:

LR minimalus atlyginimas jo nustatymo kriterijai

LR vyriausybės ketinimai įkurti Ekonominę socialinę tarybą (ECOSOC);

ITF kongresas Bulgarijoje;

UAB “Autrolis“ prijungimas prie UAB “Kauno autobusai‘;

Profesinių sąjungų įstatymo pataisos;

Informacija iš pirminių organizacijų, kolektyvinės sutartis (pasisako profsąjngų pirmininkai);

Kiti klausimai ir kito Forumo susirinkimo vieta;

Forum dalyvavo:, Lps ”Solidarumas” pirmininkė Aldona Jašinskienė, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Romualdas Jasmantas, komiteto narys Olegas Borovkovas,  Jūrininkų sąjungos teisininkas Remigijus Kalnis, Lietuvos profesinės sąjungos ”Sandrauga” federacijos pirmininkas Kęstutis Juknys, teisininkė Živilė Čaplauskienė, Klaipėdos VŠĮ profsąjungos pirmininkė Birutė Barišauskienė, UAB ”Bustūras’ darbininkų sąjungos pirmininkė Almanta Steponavičienė, UAB „Toks“ darbininkų sąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius, UAB ”Toks” profsąjungos pirmininkas Antanas Žagelis, UAB„Tauragės autobusų parkas“ pirmininkas Aleksandras Mangirdas. dalyviai

Lps ”Solidarumas” pirmininke Aldona Jašinskienė informavo apie Tarptautinės organizacijos ECOSOC veiklą. Apie ketinimus Lietuvoje kurti ECOSOC. Siūlimus keisti LR Trišalės sekretoriato darbo organizavimą įjungiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos struktūrą. Planuojama nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvesti Eurą ir Vyriausybė siūlomą minimalų atlyginimą 300 eurų. Dėl to nacionaliniai profesinių sąjungų centrai koordinaciniame centre šiam Vyriausybės nutarimui nepritaria ir siūlo indeksuojant minimalų atlyginimą pririšti prie BVP arba prie Statiskos skelbiamų vidutinio atlyginimo. Vairuotojų profsąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas siūlė nepritarii, kad minimalus atlyginimas galėtų būtų mažinamas atskiruose regionuose, nebent atskiruose regionuose būtų susitarta regioninėse Trišalėse tarybose dėl didesnio MMA atskiram regionui ar sektoriui.

Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Jonas Petraška informavo, kad ITF kongresas įvyks Bularojoje Sofijoje rugpjūčio mėnesį ir supažindino su kreipimusi kurį norėtų pateikti su Forumo pritarimu. Pranešime akcentuojama, kad darbdaviai ignoruoja kolektyvines derybas, varžomos darbuotojų teises priklausyti profesinėms sąjungos ir streikuoti. Pagal Darbo kodeksą atleidžiant profsąjungos renkamų organų narius dėl atleidimų, darbdaviai gali kreiptis į teismą dažniausiai Teismai pripažįsta, kad nesutikimas atleisti darbuotoją pažeidžia darbdavio interesus. Lietuvoje nėra pasirašyta šakinių kolektyvinių susitarimų. Dėl to Forumo pirmininkas prašys ITF kongreso pasisakyti ir priimti atitinkamus sprendimus dėl socialinio dialogo ir darbuotojų teisių pažeidimo. Forumas dalyvei pritarė pranešimui iš esmės, bet pasiūlė pakoreguoti sutrumpinti tekstą.

UAB‘Kauno autobusai‘ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis informavo, kad įmonėje vyksta reorganizacija, kurios metu bus prijungtas UAB “Autrolis“ nuo balandžio 1 dienos. Artimiausiu laiku bendrovės valdybai bus pateikta bendrovės valdymo struktūra ir vadovaujantis valdybos reglamentu patvirtinta struktūra ir darbuotojų skaičius. Kolektyvinė sutartis galios visiems bendrovės darbuotojams. Šiuo metu vyksta derybos dėl darbuotojų atlyginimų suvienodinimo, kadangi UAB“Autrolis“ darbuotojų atlyginimai buvo didesni negu UAB“Kauno autobusai‘ darbuotojų. bb

Jonas Peraška pristatė situacija UAB‘Vilniaus viešasis transportas“ informavo apie profesinės sąjungos pirmininkui Jonui Dekaminavičui iškeltą ieškinį. Forumo dalyvei pritarė kreipimuisi  dėl kreipimosi į SĮ „Transporto paslaugos „ ir Vilniaus merą Artūrą Zuoką.

Forumo metu išryškėjo pagrindinė problema – Lietuvoje veikiančios profesinės sąjungos sunkiai randa kompromisą. „Iš esmės turim suprasti, kad sukuriama struktūra, kuri neskatina profesinių sąjungų vienybės. Visos profesinės sąjungos dabar susiduria su nauju iššūkiu – kaip visoms susikoncentruot, kaip bendrai sutelkt savo jėgas. Dabar nėra bendro susitarimo tarp profsąjungų, todėl mums reikalinga kalbėtis, organizuoti apskrituosius stalus, forumus“ – teigė LPS „Sandrauga“ federacijos pirmininkas Kęstutis Juknis. Profesinių sąjungų bendradarbiavimo stoka – aktuali problema šiandien. Vis dėlto ateityje tikimasi, kad forumai, konferencijos, apvalieji stalai bus reguliariai organizuojami visoje Lietuvoje ir sulauks daugiau profesinių sąjungų atstovų susidomėjimo.

Nutarta sekančiame forumo susinkime diskutuoti apie Profesinių sąjungų elgesio kodekso sukūrimo ir pasitvirtinimo galimybe, apie reprezentivumo įstatymo pliusus ir minusus.

Sekantis Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumas įvyks birželio 20 d. Klaipėdos Jūrininkų sąjungos būstinėje.

Informacija pateikė pirmininkas Bronius Bučelis

 

Leave A Response »