LNSS trišalės tarybos dėmesys – darbo rinkos skaidrumui

profsajunga.info 2014 04 23 0
LNSS trišalės tarybos dėmesys – darbo rinkos skaidrumui

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) trišalė taryba mano, kad reikia peržiūrėti įvairių lygių teisės aktus, rengti jų pakeitimus, kad racionaliai, skaidriai veiktų sistemos darbo rinka ir būtų naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Pasak sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio, LNSS darbo rinkos sistemoje trūksta objektyvių kriterijų, pagal kuriuos būtų galima teisingai atlyginti už darbą, skaidriai įdarbinti specialistus.

LNSS trišalės tarybos posėdžiui pirmininkavęs V.P. Andriukaitis pateikė duomenis ne tik apie „devyndarbius“ gydytojus, bet ir kai kuriose gydymo įstaigose esančias atlyginimų žirkles, kuomet skyriaus vedėjas gauna penkis kartus didesnį atlyginimą už gydytoją. Ministrą stebino ir ligoninėse praktikuojama etatų politika. V. P. Andriukaitis pateikė faktus apie nedidelę rajono ligoninę, kurioje dirba 64 gydytojai, iš jų 28 turi po 0,1 etato. Ligoninėje įdarbinti psichiatrai, angiochirurgai, urologai, oftalmologai, nors tokios paslaugos gyventojams neteikiamos.

„Tokia padėtis nenormali. Kalbėti apie paslaugų suteikimą, turint 0,1 etato gal ir galima, tačiau jokiu būdu ne apie žmonių gydymą“, – sakė V. P. Andriukaitis. Ministras taip pat pabrėžė kitą blogybę – tokia etatų politika užkerta kelią jauniems specialistams gauti darbą ligoninėje.

„Ką daryti, kad 2,3 mlrd. litų mokesčių mokėtojų pinigų, išleidžiamų medikų darbo užmokesčiui, būtų skirstoma teisingai, nepažeidžiant visuomenės interesų, įstatymų“, – tarybos narius teikti siūlymus kvietė V. P. Andriukaitis.

Trišalės tarybos posėdyje Lietuvos gydytojų sąjungos vadovas Liutauras Labanauskas apgailestavo, kad įstatymai nėra medikų pusėje, kad darbo krūviai neatitinka atlyginimų. Anot jo, kai kuriose gydymo įstaigose vadovaujamasi argumentu „aš esu vadovas, aš žinau, kaip skirstyti užmokestį“.

Lietuvos medikų profesinės sąjungos pirmininkės Albinos Kavaliauskaitės pastebėjimu, „kiek arčiau vadovo sėdi, tiek daugiau atlyginimo gauni“.

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos vadovės Aldonos Baublytės nuomone, LNSS šakiniame susitarime turi būti nustatyti objektyvūs kriterijai atlyginimo dydžiams nustatyti, darbo užmokesčio reglamentavimo priemonės.

Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos atstovas Kęstutis Štaras pastebėjo, kad keistos etatų politikos gydymo įstaigoms tenka imtis ne iš blogos valios, o siekiant išlaikyti licenciją veiklai tęsti. Anot jo, griebiamasi fiktyvių įdarbinimų tam, kad įstaiga galėtų įrodyti esą ji atitinka visus akreditavimo reikalavimus. Todėl K. Štaro nuomone, reikėtų peržiūrėti teisinę bazę, kad nereiktų įstaigų vadovams gudrauti.

Trišalės tarybos nariai posėdyje sutarė, kad būtina įstatymų, SAM teisės aktų, sudarančių galimybes iškreipti darbo rinka peržiūra.

Posėdyje rotacijos būdu iš trišalės tarybos pirmininko sveikatos apsaugos ministro V. P. Andriukaičio pirmininkavimo vairą perėmė Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė A. Baublytė.

LNSS trišalės tarybos paskirtis – padėti viešai ir skaidriai išspręsti visas sveikatos sistemoje kylančias dilemas, derinti darbuotojų, darbdavių ir valstybės interesus, kartu tobulinti sveikatos sistemą.

www.sam.lt

Leave A Response »