Tarptautinė konferencija Lenkijoje

jovita 2014 05 16 0
Tarptautinė konferencija Lenkijoje

Varšuvoje 2014m. gegužės 15- 16 dienomis vyko tarptautinė konferencija „ Darbuotojų konsultavimas ir informavimas“.  Šioje konferencijoje dalyvavo 23 atstovai iš penkių šalių profesinių sąjungų konfederacijų: Lenkijos „ Ogolnopolskie Porozumienie Związkow Zawodowych“ , Ruminijos „Confederatia Nationala Sindicala „Cartel ALFA“, Maltos „General Worker‘s Union“ , Juodkalnijos „Unija Slobodnich Sindikata Crne Gore“, Lietuvos „ Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija“. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tarptautinės konferencijos metu buvo analizuojamos šios temos : „Darbuotojų stiprinimas, dalyvavimas ir organizacinis įsipareigojimas. Europos Sąjungos direktyvos ir veiksmai“ pranešėjas Pawel Galec, OPZZ;

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Dialogo menas, arba kaip klausytis, kad būtų viskas suprantama, ir kaip kalbėti, kad būtum suprastas. Veiksmingas sektoriaus dialogas“ pranešėjas Pawel Smigielski, OPZZ;  Išsami analizė ir informacijos, konsultacijų bei profesinių sąjungų atstovų aktyviojo dalyvavimo priimant sprendimus ES lygmeniu poreikis“ pranešėjas Jovita Jančauskienė LPSK. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Konferencijos metu buvo stengiamasi išsiaiškinti pagrindinius profesinių sąjungų atstovų poreikius, susijusius su darbuotojų informavimu, konsultavimu su jais ir aktyviu dalyvavimu, apibendrinti  bendras problemas ir jas įvertinti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Socialinio dialogo situacija netenkina dauguma  dalyvaujančių šalių profesinių sąjungų atstovų, socialinis dialogas šalyse vertinamas nepatenkinamai, nors yra visos teisinės prielaidos, bet vyriausybių ir darbdavių atstovai nesilaiko arba imituoja šių teisinių normų laikymąsi.

Derybų metu svarbu tinkamos pozicijos pasirinkimas (sėstis nugara į langą), pastebėjus  socialinių partnerių naudojamus juoduosius triukus pasakyti, kad tai mūsų netenkina ir patiems imtis panašiu priemonių.

Derybų sėkmei didelę reikšmę daro pasiruošimas, informacijos surinkimas ir sisteminimas, derybų metu reikia netik kalbėti bet ir sugebėti išklausyti, nes galime išgirsti reikiamos informacijos.

Patartina problemas pradžioj aptarti žodžiu po to formuluoti raštą

Panaudoti kolegų patirtį, esant sudėtingoms situacijoms, galima ir reikia panaudoti, spaudimo priemones (piketai, streikai šios informacijos pateikimas per masmedijos priemones, socialinius tinklus) nebūtinai jos turi būti teisėtos, bet reikia įvertinti rizikos faktorius. Derybų metu būtina informuoti narius ir visuomene, apie derybų eigą, kad informacija nebūtų iškreipta ir panaudota profesinių sąjungų diskreditacijai.

Didele įtaką deryboms daro priklausimas reprezantyvioms profesinėms sąjungoms, tarptautinėms profsąjunginėms organizacijoms. Solidarumo akcijų tarptautiniu mastu organizavimas. Tarptautinių organizacijų palaikymo panaudojimas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Leave A Response »