Jonavoje Trišalės tarybos kūrimas pasiekė finišo tiesiąją

profsajunga.info 2014 08 18 0

Liepos mėnesį vykusiame Jonavos rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo patvirtintas Trišalio susitarimo, bei Trišalės tarybos nuostatų projektai.

Jonavos rajono trišalės tarybos tikslas – spręsti Jonavos rajono socialines, ekonomines ir darbo problemas, tarpusavio susitarimais siekti pagerinti Jonavos rajono gyventojų gyvenimo kokybę, derinti socialinių partnerių interesus Jonavos rajono labui.

Į šią Trišalę tarybą įeis Jonavos rajono savivaldybės Tarybos, Jonavos rajono verslo darbdavių asociacijos, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo ir Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo deleguoti atstovai.

Tokios Trišalės tarybos prie savivaldybių Lietuvoje veikia jau daugiau nei dešimtmetį. Jos yra įsteigtos Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Plungėje, Radviliškyje, Šiauliuose, Ukmergėje, Utenoje, Varėnoje, Vilniuje ir kituose miestuose.

 

 

Pamatai Trišalei tarybai pradėti kloti prieš du metus

 

Achemos darbuotojų profesinė sąjunga prieš du metus inicijavo trišalės tarybos kūrimą Jonavos mieste. Tam buvo parengtas projektas „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvoje Jonavos rajone“, kuris įgyvendinamas bendrai finansuojant Norvegijos finansinio mechanizmo Visuotinio deramo darbo ir trišalio dialogo skatinimo fondų. Projekto partneriais tapo – Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas, Jonavos rajono verslo darbdavių asociacija, Jonavos rajono savivaldybė. Vėliau prie projekto prisijungė ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas.

Vykdant projektą pirmiausia buvo atliktas darbo santykių problemų Jonavos rajone tyrimas, esamos situacijos analizė, apklausti socialiniai partneriai, parengtos rekomendacijos.

Du kartus buvo surengti suinteresuotųjų pusių atstovų “Deramo darbo ir socialinio dialogo” mokymai. Mokymų metu doc. Dr. Daiva Petrylaitė mokymų dalyvius supažindino su Trišalio socialinio dialogo teisinio reguliavimo pagrindais, kalbėjo apie darbuotojų ir darbdavių atstovavimą socialinėje partnerystėje bei pristatė kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių aktualijas. Dalyviai buvo mokomi kaip sėkmingai derėtis, komunikuoti tarp komandos narių. Vyko darbas grupėse, buvo atliekami testai bei sprendžiamos praktinės užduotys.

Socialiniai partneriai vyko į Utenos ir Šiaulių miesto Trišalių tarybų posėdžius. Jonaviečiai stebėjo, kaip vyksta Trišalės tarybos posėdžiai, kokie klausimai taryboje sprendžiami, kaip sekasi sutarti visoms trims pusėms, išsakė savo idėjas, klausinėjo.

Projekto metu surengtos kelios apskrito stalo diskusijos „Trišalio bendradarbiavimo galimybės Jonavoje“. Diskusijos metu dalyvavusiems Jonavos rajono savivaldybės Tarybos nariams, Jonavos mieste ir rajone veikiantiems darbdaviams ir profesinių sąjungų atstovams buvo pristatytos galimos Trišalės tarybos prie Jonavos rajono savivaldybės naudos. Kalbėta apie kitų miestų trišalių tarybų patirtį, taip pat svarstyta kokie galėtų būti sprendžiami klausimai Jonavos rajono Trišalėje taryboje.

Sužinoti apie norvegų turimą trišalio bendradarbiavimo patirtį į Norvegiją vyko 5 socialinio dialogo atstovai: Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, AB „Achema“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas, Achemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Dainius Šlepetis, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Lineta Jakimavičienė ir Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė.

Susitikimo metu su LO „Norvegijos profesinių sąjungų konfederacijos“, Buskerud regiono Darbo centro ir NHO (darbdavių organizacijos) vadovais, jonaviečiai susipažino su Norvegijoje vykdomu trišaliu bendradarbiavimu tarp darbdavių, valdžios institucijų ir darbuotojų atstovų organizacijų. Apsilankė profesinių sąjungų ir vietinės darbdavius vienijančios organizacijos biuruose, kur bendravo su jų darbuotojais. Apžiūrėjo Norvegijos įmonę Draka Norsk Kabel AS bei bendravo su įmonės darbuotojais.

Siekiant informuoti Jonavos rajono gyventojus apie ketinamą steigti Trišalę tarybą, Jonavos Suaugusiųjų švietimo centre buvo surengtas informacinis renginys. Susitikimo metu apie projekto veiklą ir būsimą Trišalę tarybą pasakojo Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė. Daugiausia gyventojai domėjosi kokio pobūdžio problemos bus sprendžiamos taryboje. Šnekėjo apie jų problemas, klausė ar bus galimybė jas spręsti taryboje, teikė kitus savo pasiūlymus. Norint geriau informuoti visuomenę apie būsimą Jonavos rajono Trišalės tarybos veiklą buvo sukurta interneto svetainė www.jtt.lt .

 

Pirmas Trišalės tarybos posėdis prie Jonavos rajono savivaldybės rugsėjo mėnesį

 

Liepos mėnesį Jonavos rajono savivaldybės Taryba priėmė sprendimą patvirtinti Trišalio susitarimo, bei Trišalės tarybos nuostatų projektus. Trišalį susitarimą pasirašyti delegavo Jonavos rajono savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių. Jis kartu su kitais savivaldybės Tarybos nariais: Rita Latviūniene, Arvydu Stirna ir Kęstučiu Macioniu Trišalėje taryboje atstovaus Jonavos rajono savivaldybės šalį.

Jonavos rajono verslo darbdavių asociacija delegavo asociacijos prezidentą Edmundą Gedvilą ir Jolitą Peleckienę, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas delegavo filialo tarybos pirmininką Alfonsą Meškauską ir filialo direktorę Dalią Sinkevičienę.

Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas delegavo susivienijimo pirmininkę Birutę Daškevičienę, Vitaliją Januškevičienę, Artūrą Šalaševičių ir Valentiną Dranseiką.

Taryba rinksis kiekvieną mėnesį prieš savivaldybės Tarybos posėdį. Visi nariai Trišalėje taryboje dirbs visuomeniniais pagrindais ir nagrinės socialines, ekonomines, darbo rinkos ir kitas problemas. Pasiūlymus svarstyti klausimus gali teikti ne tik priklausantys aukščiau minėtoms organizacijoms.

Trišalio susitarimo pasirašymas ir pirmas Jonavos rajono savivaldybės Trišalės tarybos posėdis numatomas rugsėjo mėnesį, prieš Jonavos rajono savivaldybės Tarybos posėdį.

Su Trišalio susitarimo ir Trišalės tarybos nuostatų projektais galima susipažinti interneto svetainėje www.jtt.lt

www.jpss.lt www.jtt.lt

 

 

Leave A Response »