Teisės aktų naujienos

jovita 2014 08 18 0
Teisės aktų naujienos
  • Pakeista Darbo sutarties pavyzdinė forma

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl Darbo sutarties ir darbo sutarties su jūrininku pavyzdinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2014-07-22 Nr. 711, TAR, 2014-07-25, dok. Nr. 10549, galioja nuo 2014-07-26)

  • Nustatyta, kad Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams privalo teikti ne visi darbdaviai

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 39 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2014-07-15 Nr. XII-1024, TAR, 2014-07-23, dok. Nr. 10463, galioja nuo 2014-07-24)

Siekiant mažinti administracinę naštą verslui, pakeistas Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas ir nustatyta, kad Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams privalo teikti ne visi darbdaviai, o tik tie, kurių kategorijas nustatys Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, atsižvelgdamas į ekonominės veiklos rūšis, darbuotojų skaičių ir vykdomos veiklos, galinčios kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai, pobūdį.

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 5 dalis išdėstyta taip:

„5. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, atsižvelgdamas į ekonominės veiklos rūšis, darbuotojų skaičių ir vykdomos veiklos, galinčios kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai, pobūdį, nustato kategorijas darbdavių, kurie teikia informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, ir šios informacijos pateikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarką.“

Leave A Response »