Įsteigta Trišalė taryba prie Jonavos rajono savivaldybės

profsajunga.info 2014 09 24 0

Jonavos rajono savivaldybėje buvo įsteigta Trišalė taryba tarp Jonavos rajono savivaldybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų susivienijimo. Trišalį susitarimą pasirašė Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, Jonavos rajono verslo darbdavių asociacijos prezidentas Edmundas Gedvila, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo tarybos pirmininkas Alfonsas Meškauskas ir Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė.

Jonavos rajono trišalės tarybos tikslas – spręsti Jonavos rajono socialines, ekonomines ir darbo problemas, tarpusavio susitarimais siekti pagerinti Jonavos rajono gyventojų gyvenimo kokybę, derinti socialinių partnerių interesus Jonavos rajono labui.

Liepos mėnesį Jonavos rajono savivaldybės Taryba priėmė sprendimą patvirtinti Trišalio susitarimo, bei Trišalės tarybos nuostatų projektus. Trišalį susitarimą pasirašyti delegavo Jonavos rajono savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių. Jis kartu su kitais savivaldybės Tarybos nariais: Rita Latviūniene, Arvydu Stirna ir Kęstučiu Macioniu Trišalėje taryboje atstovaus Jonavos rajono savivaldybės šalį.

Jonavos rajono verslo darbdavių asociacija delegavo asociacijos prezidentą Edmundą Gedvilą ir Jolitą Peleckienę, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas delegavo filialo tarybos pirmininką Alfonsą Meškauską ir filialo direktorę Dalią Sinkevičienę.

Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas delegavo susivienijimo pirmininkę Birutę Daškevičienę, Vitaliją Januškevičienę, Artūrą Šalaševičių ir Valentiną Dranseiką.

Trišalė taryba buvo kuriama įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo Visuotinio deramo darbo ir trišalio dialogo skatinimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Trišalio dialogo skatinimas Lietuvoje Jonavos rajone“, kurio tikslas – plėtoti trišalio dialogo instrumentus, siekiant sustiprinti socialinę partnerystę Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje ir įkurti Trišalę tarybą prie Jonavos rajono savivaldybės.  Prieš du metus šį projektą inicijavo Achemos darbuotojų profesinė sąjunga. Projekto partneriai – Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas, Jonavos rajono verslo darbdavių asociacija, Jonavos rajono savivaldybė. Vėliau prie projekto prisijungė ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas.

Taryba rinksis kiekvieną mėnesį prieš savivaldybės Tarybos posėdį. Visi nariai Trišalėje taryboje dirbs visuomeniniais pagrindais ir nagrinės socialines, ekonomines, darbo rinkos ir kitas problemas. Pasiūlymus svarstyti klausimus gali teikti ne tik priklausantys aukščiau minėtoms organizacijoms.

Su Trišalio susitarimo tekstu ir Trišalės tarybos nuostatais galima susipažinti interneto svetainėje www.jtt.lt. Ji nuo šiol bus skirta informuoti visuomenę apie Trišalės tarybos prie Jonavos rajono savivaldybės veiklą.

Leave A Response »