Direktyvos 96/71/ EB įgyvendinimo konferencija

Ramunas 2015 02 17 0
Direktyvos 96/71/ EB įgyvendinimo konferencija

PLVasario 17 dieną Krokuvoje, Lenkija Konferencijos tema “Equality in Mobility – responsible movement of workers in EU” (Laisvo judėjimo lygybė – atsakingas darbuotojų judėjimas ES) , Konferenciją organizavo projekto vykdytojas Lenkijos profesinių sąjungų aljansas  (OPZZ) , dalyvavo svečiai iš Latvijos, Lietuvos,  Prancūzijos, Rumunijos, Ispanijos. Konferencijos dalyviai pristatė direktyvos 96/71 / EB taikymo ypatumus savo šalyse, sudarė projekto priežiūros komitetą  kuris susitiks Rygoje Gegužės 20 dieną.

RO_LT_FKonferencijoje Lietuvą atstovavo  Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos administratorė Jurga Subačiūtė – Žemaitienė, koordinartorius Antanas Gervylius Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regiono centro (LPSK KRC) pirmininkas, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas ir pirmininko pavaduotoja teisės ir buhalterinės apskaitos klausimais Jovita Jančauskienė, UAB “Elektros tinklų statyba” pirmininkas Stanislovas Žukauskas.

LA_IS

Dėl augančios komandiravimo reglamento būtinybės ES šalyse Europos Komisijai buvo pateiktas siūlymas, kuriame buvo nurodytos komandiravimo direktyvos tobulinimo galimybės. Remiantis siūlymu pradėtas įgyvendinti projektas „Laisvo judėjimo lygybė – atsakingas darbuotojų judėjimas ES” VS/2014/007/0028.

Leave A Response »