Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungos Federacijos ataskaitinė rinkiminė konferencija

Ramunas 2016 05 21 0
Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungos Federacijos ataskaitinė rinkiminė  konferencija

Gegužės 20 diena Vilniuje įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungos Federacijos ataskaitinė rinkiminė  konferencija. Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis pateikė  konfrencijos delegatams 2012-2016 metų  veiklos ataskaitą. Konferencijos nutarimu 4-ių metų kadencijai išrinktas Lietuvos kelių ir autotransporto  darbuotojų profsąjungos Federacijos pirmininku Bronius Bučelis,  pirmininko pavaduotoju išrinktas Saulius Matulaitis.

Konferencijos delegatai išrinko Federacijos valdyba iš 13 narių 4-ių metų kadencijai.

Konfrencijos delegatai išrinko: Jaunimo komiteto atstovą Joną Kalesauską, moterų tarybos narę Laimutę Kazlauskienę ir Lietuvos profesinių s1jungų konfederacijos Tarybos narę Vita Janušauskienę.

dalyviai

Delegatai  konferencijos nutarimu vienbalsiai pritarė protesto akcijos  organizavimui  prie Seimo birželio 16 d. „Čia gyvensim ir dar balsuosim!“ .

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfedreracijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Generalinė sekretorė Janina Matuizienė,  Teisininkė Jovita Jančiauskienė,   Seimo pirmininkės pavaduotojas Algirdas Sysas, Seimo narys Mečislovas Zasčiurinskas ir 22 delegatai.

seimo_nariai

Federacijos konferencijos darbotvarkė:

  1. Konferencijos atidarymas, balsų skaičiavimo komisijos rinkimas;
  2. Svečių pasisakymai;
  3. Federacijos pirmininko Broniaus Bučelio 2012-2016 m. darbo ataskaita;
  4. Revizinės komisijos pranešimas;
  5. Įstatų redakcijos svarstymas ir priėmimas;
  6. Federacijos pirmininko, pavaduotojo ir revizinės komisijos rinkimai;
  7. Federacijos Jaunimo komiteto nario rinkimai;
  8. Federacijos  Moterų tarybos nario rinkimai;
  9. Federacijos LPSK Tarybos nario rinkimai;

Konferencijos nutarimai.

Leave A Response »