LPS,,Solidarumas“ ir vėl kyšasi į bendrovės veiklą

jovita 2017 07 26 0
LPS,,Solidarumas“ ir vėl kyšasi į bendrovės veiklą

Solidarumo tinklalapyje paskelbta, kad 2017 liepos 19 d. įmonėje UAB „Kauno autobusai“ lankėsi Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch. Jas į Kauną pakvietė valdybos narė Edita Morkūnienė , kuri kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją dėl bendrovės stendų. Susitikime kaip visuomet dalyvavo LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir nagrinėjant Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos skundą dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vyr. inspektore Ligita Klapavščiuk ,bei Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis. Edita Morkūnienė akcentavo, kad jį neturi galimybės pakabinti plakatų, pvz:. Kviečiančių dalyvauti profesinių sąjungų sąskrydyje ar mitinge, todėl informacija negali pilnai pasiekti profesinės sąjungos narių.
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė atkreipė direktoriaus dėmesį, kad įmonės administracijos bandymai nustatyti kokiu būdu profesinės sąjungos turi informuoti savo narius apie savo veiklą pažeidžia profesinių sąjungų teises. Pirmininkės nuomone, ne administracija, o pati profsąjunga turi nuspręsti koks būdas yra geriausias apie savo veiklą pranešti savo nariams ir kreipėsi į Valstybinės darbo inspekcijos atstovę, prašydama tarpininkauti taikiai išsprendžiant šitą klausimą. Įmonės direktorius pažadėjo dar kartą apsvarstyti šį klausimą ir iki rugsėjo 1 d. atsakyti. Valstybinės darbo inspekcijos atstovė pažadėjo savo įvertinimą pateikti anksčiau.
Atvykus į susitikimą UAB,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui Broniui Bučeliui ir LPSK Kauno regioninio centro pirmininkei Jovitai Jančauskienei buvome išprašyti iš pasitarimo. Reikia pažymėti, kad UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinėje sąjungoje yra 445 nariai, arba 40%. Visų bendrovės darbuotojų, priklausančių darbuotojų profesinei sąjungai. Taigi, bendrovėje Darbo taryba nebus kuriama, o darbuotojų atstovavimo funkcijas vykdys UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinė sąjunga.
Primename, kad dar Kauno apylinkės teismo sprendimu 2016 m. 02 10 d ir Kauno apygardos teismo sprendimu 2016 m. kovo 30 d. Teismai įpareigojo organizuoti bendrovės konferenciją ir darbuotojai suteikė įgaliojimus sudaryti ir pasirašyti kolektyvinę sutartį darbuotojų profesinei sąjungai. Prieš tai LPS ,,Solidarumas“ prie Kauno miesto savivaldybės organizavo mitingą kuriame kėlė nepagrįstus reikalavimus teigdami, kad jų nariai yra diskriminuojami. Kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta 2016 04 05 ir vadovaujantis Darbo kodeksu galios visiems bendrovės darbuotojams iki 2019 m. sausio 1 d. taip pat ir Solidarumo nariams dirbantiems bendrovėje. Atkreipiame dėmesį, kad ir toliau kitų profesinių sąjungų lyderių veiksmai peržengia padorumo ir blaivaus proto ribas, kelia nereikalingą sumaištį ir menkina bendrovės įvaizdį viešoje erdvėje. Profsąjungos lyderiai rašo skundus Seimo nariams ir Savivaldybės vadovams teigdami, kad jų narių teisės pažeidžiamos, nes jų teisės yra diskriminuojamos.
Suprantamas 2-ojo parko Kauno transporto įmonių profesinės sąjungos pirmininkės Editos Morkūnienės noras atstovauti bendrovės darbuotojus, tačiau šios profsąjungos narių skaičius tik mažėja, todėl šansų įgyti Darbo tarybos įgaliojimus ir atstovauti visiems bendrovės darbuotojams ši profesinė sąjunga neturės.
Aišku gyvenimas nestovi vietoje reikia spręsti įsigaliojus darbo kodeksui tinkamą darbuotojų atstovavimą. Esame inicijavę kolektyvines derybas su bendrovės vadovybę ir sutarę, kad darbo užmokestis ne tik autobusų ir troleibusų vairuotojams pakils nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d., bet ir kitiems darbuotojams. Turėsime papildyti darbo apmokėjimo nuostatus kuriuose privalėsime rasti sprendimą numatant darbo užmokesčio indeksavimą visiems darbuotojams.
Taigi įdomi LPS,,Solidarumas“ vadovybės ir II parko profsąjungų lyderių veiksmai kviestis Valstybinės darbo inspekciją sprendžiant ir keičiant nustatytą tvarką kuri suderinta su darbuotojų profesine sąjunga.
Šiuo klausimu kreipiausi į Valstybinę darbo vyr.inspektorių prašydamas paaiškinti kodėl darbuotojų atstovai darbuotojų profesinė sąjunga ir LPSK Kauno regioninio centro pirmininkė buvo išprašyti iš vykusio posėdžio. Taip pat kreipiausi į Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją, kad dėl LPS,,Solidarumas“ veiksmų būtų apsvarstyta ir LPSK Valdybos posėdyje. Reikia paminėti tai ne vienintelis atvejis, kaip Solidarumas kišasi į Valstybės ir Savivaldybių įmonių ir profesinių sąjungų veiklą ignoruodami kitų LPSK profesinių sąjungų darbuotojų atstovavimą.

Informacija pateikė UAB “ Kauno autobusai “ Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis

Leave A Response »