Druskininkuose rugpjūčio 18 d. įvyko seminaras tema,,Darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentavimas“

jovita 2017 08 23 0
Druskininkuose rugpjūčio 18 d. įvyko seminaras tema,,Darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentavimas“

SEMINARO PROGRAMA:

  1. Naujas Darbo kodeksas. Kolektyviniai darbo santykiai

Pranešėja: Valstybinės darbo inspekcijos atstovė

  1. Darbuotojų atstovavimas. Darbo tarybos ar profesinės sąjungos.

Pranešėjai: Petras Grėbliauskas, LVPS pirmininkas, Algimanta Pabedinskienė, nepriklausoma ekspertė  buvusi LR SADM ministrė.

Seminaro metu buvo pristatytaos skaidrės įsigaliojus naujan Darbo kodeksui,  jo įgyvendinimas ir darbuotojų atstovų įgaliojimai atstovaujant darbuotojų interesus. Jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas (DK 169 str.3 d.). Diskutuota dėl darbuotojų atstovų ir darbdavių įsipareigojimų užtikrinant darbuotojams saugias darbo sąlygas.Pasikeista nuomonėmis dėl Darbo laiko apskaitos ir jo taikymo Vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 48 valandos. Darbo (pamainų) grafikai turi būti sudaromi taip, kad nepažeistų maksimaliojo penkiasdešimt dviejų valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį laiko, netaikant šios taisyklės darbui pagal susitarimą dėl papildomo darbo ir budėjimui. Darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip 12 valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir 60 valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį.

Informavimas ir konsultavimas kurio vengia darbdaviai. Kai įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nėra darbo tarybos arba jos funkcijas įgyvendinančio darbuotojų patikėtinio, darbdavys privalo pateikti informaciją darbdavio lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai. Profesinė sąjunga turi teisę pareikšti savo nuomonę darbdaviui dėl šios informacijos. Informavimas ir konsultavimasis tvirtinant vietinius norminius teisės aktus (DK 206 straipsnis): Darbdavys, įdarbinantis vidutiniškai dvidešimt ir daugiau darbuotojų, privalo informuoti darbo tarybą ir su ja konsultuotis priimdamas sprendimus dėl tam tikrų vietinių norminių teisės aktų patvirtinimo ar pakeitimo (dėl darbo tvarkos taisyklių, darbo apmokėjimo sistemos, kt.). Kai įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nėra darbo tarybos arba jos funkcijas įgyvendinančio darbuotojų patikėtinio, darbdavys privalo pateikti informaciją darbdavio lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai. Profesinė sąjunga turi teisę pareikšti savo nuomonę darbdaviui dėl būsimų darbdavio sprendimų. Aptarta ir kiti teisės aktai ir ES konvencijos užtikrinant saugias darbuotojams darbo vietas.

Informacija pateikė

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Bronius Bučelis

Leave A Response »