2017 m. rugpjūčio 24-27 d. Palangoje įvyko LPSK Moterų centro seminaras

jovita 2017 08 30 0
2017 m. rugpjūčio 24-27 d. Palangoje įvyko LPSK Moterų centro seminaras

Seminare dalyvavo : LPSK Vadovas Artūras Černiauskas ,LPSK Kauno regiono pirmininkė Jovita Jančauskienė , LPSK MC pirmininkė Irena Petraitienė,  MC pavaduotoja Nijolė Latauskienė, Regina Vingrienė, Daiva Armanavičienė , profesinių sąjungų atstovai:  Lietuvos baldų ir medžio apdirbimo įmonių darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos,Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų Federacijos, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos ir nuo UAB,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos Moterų tarybos pirmininkė Laimutė Kazlauskienė ir moterų tarybos narė Dalia Gedvilaitė.

Moterų centro seminaro temos:

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos priemonių plano įgyvendinimas; moterų ir vyrų lygių galimybių principai Europos Sąjungoje.

,,Naujas darbo kodeksas ,, ( LPSK Vadovas  Artūras Černiauskas )

,,Psichologinis smurtas darbo vietoje, jo poveikis moters darbingumui ir sveiktai ,, ( Mykolo Riomerio universiteto, lyčių lygybės laboratorijos ekspertė, Europos Sąjungos TAIEX ekspertė Vanda Juršėnienė )

,,Besilaukiančiųjų ir į darbo rinką grįžtančiųjų moterų teisių apsauga ,,. ( Kauno technologijos universiteto Viešosios politikos ir administravimo instituto mokslininkė Aušra Tartilaitė – Paulauskienė.)

,,Moters karjeros raida ,,  ( Susitikimas su žurnaliste Dalia Kutraitė – Giedraitienė ).

Europos profesinių sąjungų konfederacijos moterų komiteto aktualijų pristatymas. (LPSK Moterų centro pirmininkė Irena Petraitienė)

Moterų organizacijų veiklos planai ateičiai ( Diskusijos bei darbas grupėse , keitimasis gerąją patirtimi . Darbo grupėse pristatymas ir aptarimas ).

Oda – sveikatos atspindys.( Lektorė Irena Jokšienė ).

 

Seminaro atidarymo proga sveikinimo žodį tarė LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas ir Moterų centro pirmininkė Irena Petraitienė.

Naujas  darbo kodeksas Lietuvoje.

LPSK pirmininkas  Artūras Černiauskas supažindino visus dalyvius su ,,Nauju darbo kodeksu ,, .

Darbo kodeksų palyginimas: šiuo metu galiojantis ir įsigaliosiantis nuo 2017 m. liepos 1 d.

Darbo kodeksas tikrai palankus darbuotojams , suteikia realių apsaugų , taip pat papildomų , anksčiau nebūtų garantijų . Nuskriausti nelieka ir darbdaviai , dabar rinka taps lankstesnė , nei buvo. Naujas darbo kodeksas aiškiai nustato darbo teisės ribas , kartu sudaro sąlygas naudojant naujas darbo sutarčių rūšis ir papildomus susitarimus , kuriuos leidžia kodeksas, nustatyti realias rinkos poreikius atitinkančias darbo sąlygas ,,Psichologinis smurtas darbo vietoje, jo poveikis moters darbingumui ir sveiktai ,,. ( Mykolo Riomerio universiteto , lyčių lygybės laboratorijos ekspertė , Europos Sąjungos TAIEX ekspertė Vanda Juršėnienė )

Kas yra psichologinis smurtas darbe, kaip jį atpažinti ir užkirsti kelią?

  1. Priekabiavimas.
  2. .Prievarta ( Nepagrįstas elgesys kuriuo ,..)
  3. Grasinimas .
  4. Patyčios , puolimas , persekiojimas .
  5. Seksualinis priekabiavimas .

Psichologinį  smurtą darbe patiria ir moterys ir vyrai..

Europos darbo sąlygų tyrimo duomenimis .

Tam, kad išvengtume psichologinio smurto darbe, pirmiausia darbuotojui turi būti aišku, ko iš jo tikimasi darbe. Darbas turi būti aiškiai apibrėžtas ir turi pakakti apmokymų pavestam darbui atlikti. Taigi, būtina turėti kiekvienos pareigybės aprašymus, įmonėje priimti išsamias ir aiškias Darbo tvarkos taisykles, organizuoti mokymus darbuotojams ir vadovams.

Sveikatos poveikis psichologinio smurto  : Dėl to nuolatos jaučia nuovargį, stresą, depresiją, blogai miega.
,,Besilaukiančiųjų ir į darbo rinką grįžtančiųjų moterų teisių apsauga ,,.

 

Dar niekada moterys taip nebijojo gimdyti, kaip dabar ir patiria depresiją. Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus šio Kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat trumpalaikę darbo sutartį pasibaigus jos terminui. Rūpinantis žmogaus teisėmis ir jų apsauga, ypatingą dėmesį reikia skirti vienai iš labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių – vaikų teisių apsaugai ir jų daromų nusikalstamų veikų prevencijai. Pranešime analizuojamos problemos, kurios šiuo metu ypač aktualios ir tiesiogiai iškyla, rengiant teisės aktų projektus, pasiūlymus, rekomendacijas, dirbant praktinį darbą, atliekant specializuotus mokslinius tyrimus vaiko teisių ir jų apsaugos srityje. Vaiko teises ir jų apsaugą reglamentuoja daugelis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų (Vyriausybės nutarimų, žinybinių nuostatų, instrukcijų). Todėl svarbu išsiaiškinti, ar Lietuvos įstatymuose nėra prieštaravimų arba trūkumų, taip pat  tarptautinių teisės aktų atžvilgiu .

,,Moters karjeros raida ,, 

Vis didesniam skaičiui moterų ėmus vystyti karjerą, tyrėjai ėmė atidžiau studijuoti jos ypatybes. Vyrauja vieninga nuomonė, jog moterų karjeros vystymasis yra specifinis ir ženkliai skiriasi nuo vyrų. Taip yra todėl, kad moterų karjeroms yra būdingi tam tikri išoriniai ir vidiniai veiksniai, kurie teigiamai arba neigiamai įtakoja visus jų karjeros sprendimus.

Lyderystė pagal Bobby Mefferin:

Mozė :                 – Viskas nuo Dievo.

Saliamonas :      – Viskas dėl Proto .

Kristus :               – Viskas  iš širdies .

Marsas :              – Viskas dėl pilvo.

Froidas :              – Viskas dėl sekso .

Einšteinas  :      – Viskas Reliatyvu.

Karjera – gyvenimo būdas, apimantis profesinės ar laisvalaikio veiklos seką, kuria asmuo užsiima gyvenimo eigoje. Kiekvienu atskiru atveju karjera yra unikalus, dinamiškas ir visą gyvenimą besitęsiantis procesas. Ji apima ne tik darbinę veiklą, bet ir profesijos pasirinkimą bei vėlesnį šio pasirinkimo apsvarstymą ir tai, kiek efektyviai žmogus integruoja darbinį vaidmenį į savo gyvenimą . Karjera – tai „gyvenimo dizainas“. Karjera – tai nuolatinis asmenybės tobulėjimo ir saviraiškos būdas, turintis optimistinę kokybinės kaitos perspektyvą, kryptį ir paskirtį Dėl to nuolatos jaučia nuovargį, stresą, depresiją, blogai miega. Moterys vis drąsiau renkasi netradicinius karjeros kelius: kuria nuosavus verslus, kardinaliai keičia profesinę kryptį, išvažiuoja dirbti į kitą šalį, teikia pirmenybę ne karjeros vertikaliai progresijai, bet gyliui, kompetencijos kaupimui. Šis judėjimas vyksta dėka vakarų įtakos .

Vykusio seminaro metu LPSK profesinių sąjungų seminaro dalyvės diskutavo ir išsakė pozicijas dirbdamos įmonėse ir atstovaujant darbuotojų interesus.

Informacija pateikė Uab “ Kauno autobusai“ darbuotojų profesinė sąjunga

Leave A Response »