Rugsėjo 15 d. Tauragėje kavinėje VIP įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas

jovita 2017 09 18 0
Rugsėjo 15 d. Tauragėje kavinėje VIP įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas

Dalyvavo:  Forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ Naujosios profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Vitalij Michaiov, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Jovita Jančiauskienė, VĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ profsąjungos pirmininkas Jonas Petraška, UAB ,,Tauragės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas Aleksandras Mangirdas, UAB,,Vilniaus viešasis transportas“ Solidarumas profesinė sąjunga pirmininko pavaduotojas Arvydas Žagelis, Krovininio autransporto profsąjunga,,Solidarumas“ Gintaras Kondraška, Lietuvos profesinių sąjungų,,Solidarumas“ Ričardas Garuolis.

    Forumo susirinkimo svečiai:  Lietuvos vežėjų asociacijos,,Linava“viceprezidentas Rimantas Martinavičius ,prezidiumo narys Artūras Galantis.

  Forumo susirinkimo darbotvarkė:

  1. Sektoriniai kolektyviniai susitarimai;
  2. Pirminių organizacijų informacija;
  3. Naujojo Darbo kodekso ypatumai;
  4. Kitas Forumo susirinkimas vieta ir data.

Forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas informavo, kad gautas atsakymas, kad Lietuvos vežėjų asociacijos,,Linava“ skyrė atstovus ruošiant krovininio ir keleivinio transporto šakinius susitarimus.

Viceprezidentas informavo, kad planuojamas Linava kongresas gruodžio mėnesį ir dėl to norint susipažinti su teikiamais šakinių susitarimų projektais būtų gerai juos apsvarstyti iki vykstančio Linava kongreso vykstančiuose krovininio ir keleivinio transporto tarybos posėdžiuose. Vyriausybei liberizuojant darbo rinką norima panaikinti vidinius sandorius ir vykstant konkursams dažniausiai Savivaldybės įmonės pralaimi skelbiant konkursus kadangi nėra lygios konkurencijos sąlygos.

Pasisakė Lietuvos nacionalinės automobiliais asociacija,,Linava“ prezidiumo narys Artūras Galantis, kuris informavo, kad trūkstant krovininio transporto bendrovėse Vyriausybė vilkina procedūras įdarbinant darbuotojus iš trečiųjų šalių. Estijoje pavyzdžiu įdarbinant darbuotojus iš trečiųjų šalių pasirašyti susitarimai leidžiant žymiai greičiau įdarbinant darbuotojus.

Krovininio autransporto profsąjunga,,Solidarumas“ Gintaras Kondraška informavo, kad dirbo vairuotoju viena iš bendrovių ir  įkūrus profsąjungą  2017 m. liepos 18 d. Krovininio autotransporto profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Gintaras Kondrackis ir UAB „Ogun“ direktorius Andrejus Perje pasirašė kolektyvinę sutartį. Šioje sutartyje numatyta daug vairuotojų ir komandiruojamų

darbuotojų teises ir orias darbo sąlygas užtikrinančių sąlygų: vairuotojams daugiau nebereikės miegoti automobilių kabinose, nes darbdavys įsipareigoja apmokėti nakvynę viešbutyje, vairuotojams, išdirbusiems įmonėje daugiau 5 metus, bus suteikiamos papildomos atostogos. Profesinės sąjungos pirmininkui Gintarui Kondrackiui pavyko susitarti, kad darbdavys negali atleisti darbuotojo, kuris yra profesinės sąjungos narys, ar skirti jam drausminę nuobaudą be profesinės sąjungos sutikimo. Dar daugiau, kolektyvinėje sutartyje darbdavys įsipareigoja vairuotojams mokėti ne mažesnį kaip 1600 eurų mėnesinį atlyginimą „į rankas“! Dabar didžioji dalis Lietuvos darbdavių žodžiais prižada vairuotojams mokėti po 60-70 eurų į dieną, bet tokio atlyginimo nesumoka. Darbdaviai apkaltina vairuotojus važiavus ne tais keliais, viršijus įmonėje nustatytas kuro sąnaudų normas, kurių neviršyti neįmanoma, ar prisigalvoja kitų priežasčių ir išskaičiuoja kokias nori sumas iš vairuotojų atlyginimų.

Forumo pirmininkas informavo, kad daugelių krovininio transporto bendrovių buvo įkūrta Darbo tarybos ir pasirašytos kolektyvinės sutartys. Nuo liepos 1 d. įsigaliojus Darbo kodeksui kolektyvines sutartys gali sudaryti ir pasirašyti, tik profesinės sąjungos.Dėl to pasirašytos kolektyvinės sutartys galios tik iki 2019 m. sausio 1 dienos.

UAB,,Vilniaus viešasis transportas“ Solidarumas profesinė sąjunga UAB,,Vilniaus viešasis transportas“ Solidarumas profesinė sąjungos pirmininkas Jonas Petraška informavo, kad įkūrta 6 profesinė sąjunga ir išrinktas pirmininku. Buvusiame troleibusų parke veikia 4 profesinės sąjungos, autobusų parke 2 profesinės sąjungos.Profesinė sąjunga įkūrta rugpjūčio 24 d. ir įregistruota Vilniaus registrų centre rugsėjo 4 d.

UAB,,Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų profesinė sąjunga turi bendrovės darbuotojų įgaliojimus sudaryti ir pasirašyti kolektyvinę sutartį. Deja jos pirmininkas nusprendė sudaryti kolektyvinę sutartį, tik profsąjungos nariams. Dėl pagrindinis mūsų tikslas sudaryti jungtinę atstovybę su troleibusų profesinėmis sąjungomis ir pradėti kolektyvines derybas dėl savo profsąjungos narių. Apie tai informavome bendrovės l.a.p Direktorių Rimantą Markauską.

Pagal pateiktą profesinės sąjungos,,Solidarumas“ pirmininko prašymą Forumas priėmė profesinę sąjungą į Forumą.

Forumo pirminių organizacijų dalyviai pateikė informaciją bendrovėse.

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos teisininkė Jovita Jančiauskienė supažindino su įsigaliojusiu Darbo kodekso nuostatomis ir taikymu.Be to pasiūlė Forumo susirinkimo dalyviams dalyvauti konsultacijose susipažinant su Darbo kodeksu. Lietuvos profesinių sąjungų centrai vykdo projektą kuriame gali dalyvauti įmonių darbuotojai.

Išklausius Forumo susirinkimo dalyvius nuspręsta iki spalio mėnesio paruošti šakinius tarifinius susitaruimus teikiant projektus Linavai svarstymui.

Sekantis Forumo susirinkimas numatytas 2018 m. sausio 19 d. Kaunas

Leave A Response »