Įvyko „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos konferencija

jovita 2017 11 07 0
Įvyko „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos konferencija

Įvyko „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos konferencija
Spalio 30 d. UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinė sąjunga surengė XXVIII ataskaitinę-rinkiminę konferenciją. Joje dalyvavo 36 delegatai. Jos metu profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pristatė pranešimą dėl 2017 m. įgyvendintos veiklos ir pasiektų rezultatų (5vertinta teigiamai); taip pat išklausyta ir pritarta revizinės komisijos pirminkės Jūratės Sabaliauskienės ataskaitai, patvirtinta kitų metų programa bei papildyti UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos įstatai.Konferencijoje delegatai nutarė, profsąjungos pirmininko B. Bučelio teikimu, patvirtinti darbuotojų profesinės sąjungos komitetą, kultūrinių renginių organizavimo komisiją, moterų ir jaunimo komitetus. (UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos komiteto nariais vietoj troleibusų vairuotojų pirmininko pavaduotojos Jolantos Čikotienės tapo Giedrė Olbergienė, vietoj Komiteto narės Jūratės Dirsienės – Gediminas Launikonis.)

             Bendrovėje dirba  1113 bendrovės darbuotojų , darbuotojų profesinės sąjungoje yra 455 narių ir dėl to vadovaujantis Darbo kodekso 169 str. 3 d. ,,jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas. Dėl bendrovėje Darbo taryba nebus kūriama.Vadovaujantis DK 174 str. 4 punktu informavome Generalinį direktoriu ir informuojame Jus profesines sąjungas, kad Darbo taryba nebus kuriama, o Darbuotojų profesinė sąjunga įgyja Darbo tarybos įgaliojimus.
Taip pat, norint užtikrinti autobusų vairuotojams higienines sąlygas, darbuotojų profesinės sąjungos konferencija nutarta: 1) raštu kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių ir prašyti įrengti terminalą autobusų vairuotojams, kad būtų užtikrintos autobusų vairuotojams higieninės sąlygos maršrute; 2) prašyti bendrovės ir Kauno miesto savivaldybės administracijos, tvirtinant miesto 2018 m. biudžetą, numatyti lėšas Geležinkelio autobuso aikštės rekonstrukcijai ir terminalui įrengti.Po oficialių darbų sekė delegatų ir svečių pasisakymai, sveikinimai.

Leave A Response »