2017 M. LAPKRIČIO 09-10 D ĮVYKO LPSK TARYBOS POSĖDIS DRUSKININKUOSE

jovita 2017 11 13 0
2017 M. LAPKRIČIO 09-10 D ĮVYKO LPSK TARYBOS POSĖDIS DRUSKININKUOSE

Dalyvavo: LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas, Generalinė sekretorė Janina  Matuizienė, prof. dr. Boguslavas Gruževskis, Valstybinės darbo inspekcijos teisės vyr. Inspektorius Šarūnas Orlavičius, 61 Lietuvos profesinių sąjungų šakinių organizacijų pirmininkai ir Tarybos nariai iš 80 rinktų į Tarybos posėdį.

LPSK Darbotvarkė:

 1. Susitikimas su LR Ministro pirmininko patarėju prof. dr. Boguslavu Gruževskiu;
 2. LPSK veiklos ataskaita už 2017 metus pranešėjas pirmininkas Artūras Černiauskas;
 3. LPSK kontrolės komisijos ataskaita pranešėjas Žydrūnas Mineikis;
 4. LPSK Jaunimo centro veiklos ataskaita pranešėjas Tomas Jakutavičius;
 5. Dėl LPSK VI suvažiavimo rengimo ir Darbo grupių patvirtinimas Janina Matuizienė;
 6. Dėl nacionalinio susitarimo pažangai pasiūlymai ir priemonių planas;
 7. Nacionaliniai apdovanojimai įmonėms siūlė LPSK Tarybos nariai;
 8. Socialinio modelio poveikis profesinių sąjungų judėjimui ir naujojo DK spragos.

Pradedant LPSK Tarybos posėdį LPSK Generalinė sekretorė Janina Matuizienė perskaitė LR Premjero Saulio Skvernelio sveikinimą Tarybos nariams, kuris prašo  Lietuvos profesinių sąjungų susitelkti bendram darbui gnant darbuotojų teises. Linki kartu stiprinti ekonominius rodiklius įgyvendinant kartu užsibrėžtus tikslus, nes ateitis priklauso nuo profesinių sąjungų.

Pranešime prof. dr. Boguslavas Gruževskis akcentavo, kad Lietuvos profesinių sąjungų vaidmuo kartu sprendžiant skurdo ir nelygybės problemas Lietuvoje.

Pateikė nelygybės pokyčių analizę pasaulio šalyse ir Lietuvoje. Šiuo metu nepalankus pajamų perskirstymas ir jo įtaka darbuotojams. Problemų sprendimo keliai ir profesinių sąjungų vaidmuo ir jų galimybės. Ne tik Lietuvoje, bet kitose ES šalyse mažėja darbuotojų atstovavimas ir didėja nelygybė ir tai pavojus darbuotojams.Nuo 2015 metų netolygiai perskirstant pajamas mažėja darbuotojams darbo užmokestis ir didėja atskirtis. Pagrindinės priežąstys mažėjant pajamos:

 1. Žemas darbo našumas;
 2. Nefektyvus ekonominis valdymas;
 3. Nepakankamas darbuotojų išsilavinimas;
 4. Ekonomikos ciklų svyravimas;
 5. Technoginiai atsilikimai;
 6. Nelanksti darbo rinka ir darbo santykiai;

Nefektyvus įmonių pelno perskirstymas parodė, kad darbuotojai nepakankamai įvertinami ir dėl to nukenčia žmogaus vertybės. Siekiant mažinant skurdą ir socialinį atskirtį pirmiausiai reikia mažinti atskirtį tarptautiniu lygiu. Profesinių sąjungų vaidmuo; didėjant profsąjungos narių skaičiui mažėja atskirtis tarp darbuotojų ir dėl to dažniausiai mažėja pajamų nelygybė. Prof. dr. Boguslavas Gruževskis įsitikinęs, profesinės sąjungos turėtų dalyvauti įmonės valdyme perskirstant pelną darbuotojų naudai.Vėliau LPSK Tarybos nariams atsakyta į pateiktus klausimus dėl darbuotojų atstovavimo stiprinant profesines sąjungas.

LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas pateikė 2017 veiklos ataskaitą. Pirmininkas akcentavo pagrinidinius darbus Lietuvos Trišalėje taryboje svarstant Darbo kodeksą, kuris buvo priimtas Seime birželio 6 d. ir įsigaliojo nuo  2017 m.liepos 1 d. Pranešime paminėjo LPSK šakinių ir regioninių profesinių sąjungų vaidmenį pasirašant Susitarimus ir derybas su Vyriausybę pasirašant kolektyvinius susitarimus.

LPSK Pirmininko veiklos ataskaitą Tarybos nariai įvertino teigiamai.          

LPSK Kontrolės komisijos pirmininkas Žydrūnas Mineikis supažindino Tarybos narius su atliktu patikrinimo aktu ir atsakė į pateiktus klausimus.

LPSK Jaunimo centro pirmininkas Tomas Jakutavičius pateikė LPSK Jaunimo centro veiklos ataskaita  už 2017 metus, kuriai Tarybos nariai pritarė teigiamai.

LPSK Generalinė sekretorė Janina Matuizienė išvardino sudarytas Darbo grupes ruošiantys LPSK VI suvažiavimui, Taryba papildė ir joms pritarė.

LPSK Taryba nutarė:  LPSK VI suvažiavimą organizuoti 2017 m. gegužės 11 d. Vilniuje. Šiuo metu LPSK yra 46845 narių ir dėl to nutarta, kad renkami delegatai nuo 300 narių- 1 delegatas.

LPSK pirmininkas pateikė Nacionalinio susitarimo pažangai pasiūlymus ir po ilgų diskusijų LPSK Taryba su pakeitimais pritarė.

Valstybinės darbo inspekcijos teisės vyr. Inspektorius Šarūnas Orlavičius LPSK Tarybos narius supžindino Socialinio modelio poveikiu profesinių sąjungų judėjimui ir akcentavo naujojo Darbo kodekso spragas pritaikant praktikoje. Atsakant dėl Darbo laiko apskaitos ir taikant viršvalandžius daugiau kaip 180 valandų galima aptarti kolektyvinėje sutartyje. Vėliau inspektorius atsakė į pateiktus LPSK Tarybos narių klausimus.

Priminsime, kad pagal LPSK įstatus kasmet vyksta mažiausiai du tarybos posėdžiai. Metų pabaigoje pristatoma veiklos ataskaita, o pirmajame metų posėdyje  už organizacijos finansinius metus, aptariamos pagrindinės metų veiklos kryptys bei veiksmų planas, pateikiami finansiniai organizacijos planai.

Leave A Response »