SUSITIKIMAS SU PROFESINĖMIS SĄJUNGOMIS

jovita 2017 11 20 0
SUSITIKIMAS SU PROFESINĖMIS SĄJUNGOMIS

Susitikime dalyvavo:  Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančauskienė, Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, pirmininko patarėjas Rimvydas Tvarijonas, Kauno autobusų ir troleibusų profesinės sąjungos pirmininkas Petras Balčaitis,  Keleivinio transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Lina Jankauskienė ir Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Edita Morkūnienė.

Susitikimo tikslas informacijos aptarimas

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas informavo  veikiančių  bendrovėje profesinių sąjungų pirmininkuis, kad bendrovėje šiuo metu dirba 1113 bendrovės darbuotojų, Darbuotojų profesinė sąjunga vienija 455 narius, todėl vadovaujantis LR Darbo kodekso 169 str. 3 d. , kuris nuorodo, jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas“.

Todėl bendrovėje Darbo taryba nebus kūriama. 

Vadovaujantis DK 174 str. 4 punktu informavome Generalinį direktorių, kad Darbo taryba nebus kuriama, o Darbuotojų profesinė sąjunga įgyja Darbo tarybos įgaliojimus.

Taip pat informavome profesines sąjungas, kad profesinės sąjungos komiteto posėdžiai vyksta kiekvieną  pirmadienį nuo 11.30 val. iki 12.30 val. ir esant klausimams visada galėsite kreiptis raštu į profsąjungos komitetą ir Jūsų teikiami siūlymai bus svarstomi ir atsakymus pateiksime Jums įstatymų numatytais terminais.

Profesinės sąjungos lyderiams priminėme, kad bendrovėje  pasirašyta kolektyvinė sutartis galios iki 2019 m. sausio 1 d. ir dėl to prašėme profesinių sąjungų laikytis Sutartyje  prisiimtų įsipareigojimų.

Profesinių sąjungų lyderiai suprato, kad vadovaujantis DK nuostatomis jos negalės atstovauti visų bendrovės darbuotojų, o tik savo profsąjungos narius kreipiantys į atitinkamas Valstybines įstaigas.

Taip pat Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas informavo Valstybinę darbo inspekciją, kad Darbo taryba bendrovėje  nebus kuriama, o bendrovės darbuotojų atstovavimą įgyja  darbuotojų profesinė sąjunga

Leave A Response »