2017 m. kovo 16 d. įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos valdybos posėdis

jovita 2017 12 04 0
2017 m. kovo 16 d. įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos valdybos posėdis

Dalyvavo: Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, LPSK Teisininkė Jovita Jančiauskienė, UAB ,,Kautra,, Generalinis direktorius Linas Skardžiukas, Transporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius, VĮ Kelių priežiūra“ Marijampolės keliai profsąjungos pirmininkas Saulius Matulaitis ,, UAB ,,Ukmergės keliai“ profsąjungos pirmininkas Antanas Kriukelis,  UAB „Kautra“ Vairas profsąjungos pirmininkė Elena Buraja, profsąjungos komiteto narė Daiva Šamborskienė,  UAB ,,Naujosios akmenės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Janina Nemekšytė ir UAB ,,Utenos autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Natalija Šakalienė.

Federacijos valdybos darbotvarkė: 

 1. UAB “Kautra „ Direktoriaus pranešimas;
 2. Federacijos pirmininko pranešimas;
 3. Dėl Lietuvos regioninių kelių valdybos nario  teikimo;
 4. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Transporto darbuotojų profsąjungų Federacija;
 5. Dėl LPSK kandidato į pirmininkus iškėlimo vykstančiame VI suvažiavime ir aptarimas teikiamos kandidatūros;
 6. Dėl delegatų išrinkimo į LPSK VI suvažiavimą, kuris įvyks gegužės 11 d.
 7. Dėl Darbo tarybos steigimo įmonėse;
 8. Dėl kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių įmonėse;
 9. Informacija apie vykusį LPSK Tarybos posėdį Druskininkuose 2017m. lapkričio 8-9 dienomis;
 10. Pirminių organizacijų pirmininkų pasisakymai;
 11. Sekantis Federacijos valdybos posėdis.

UAB,,Kautra“ Generalinis direktorius“ Linas Skardžiukas Federacijos valdybos posėdyje pristatė neseniai pastatytą Kauno autobusų stotį. Projekto samatinė vertė 15 mln. eurų. Statant Kauno autobusų stotį įkurta dukterinė įmonė, paruoštas architekto Gintaro Balčyčio projektas ir verslo planas, kuris buvo pateiktas bankams. Projekte numatyta rekonstruoti Kauno autobusų stotį ir įrengiant prekybos centrą,,Rimi“. Projekto plotas 113200 m2, parkingas 5400 m2, Kauno autobusų stotis m2, Prekybos centras,,Rimi“ 1590m2, siuntų terminalas 850 m2.

Sena Kauno autobusų stotis uždaryta 2015 m. rugpjūčio 1 d. Įkūriama laikina autobusų stotis prie prekybos centro,,Akropolis“. Statant Kauno autobusų stotį statybos trukmė  pagal planą numatyta 1,5 metų. Nauja Kauno autobusų stotis atidaroma 2017 m. sausio 24 d. Naujojoje Kauno autobusų stotyje įrengta moderni keleivių aptarnavimo sistema elektronine erdve. 21 autobusų išvykimo aikštelė. Savitarnos kasos keleivių patogumui įsigyjant biletą. Po Kauno autobusų stoties rekonstrukcijos padidėjo 20% keleivių ir per parą aptarnaujama 13 tūkst. keleivių.Iš Kauno autobusų stoties per parą išvyksta apie 700 autobusų.

Vėliau Generalinis direktorius aprodė įrengta Kauno autobusų stotį.

Vykstant Federacijos valdybos posėdyje Direktorius atsakė į pateiktus valdybos narių klausimus. Federacijos pirmininkas priminė, kad įsigaliojo Darbo kodeksas kuriaee yra numatyta suderinti Darbo apmokėjimo nuostatus iki 2017 m. guodžio 31 d. Taip pat įmonės administracija turi apsispręsti dėl Darbo tarybos kūrimo. Direktorius atsakė, kad šiuo metu apie tai kalbamės su profesine sąjunga. Dėl kolektyvinių derybų pasirašant kolektyvinę sutartį atsakė, kad su profesine sąjunga ir taip žodžiu sutaria. Fedweracijos pirmininkas padėkojo UAB,,Kautra“ Generaliniam direktoriui už suteiktas patalpas ir įdomų pristatymą.

Antru klausimu Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis pateikė pranešimą III ketvirčiui, kuriame akcentuota susitikimai ir  profesinių sąjungų veikla. Federacijos valdyba pirmininko pranešimui pritarė.

Trečiu klausimu diskutuota dėl Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos ir Transporto darbuotojų profsąjungų Federacijos bendradarbiavimo susitarimo projekto pasirašant su Lietuvos  nacionalinės vežėjų automobiliais asiociacija,,Linava“.Federacijos valdybos posėdyje vyko diskusijos ir pasisakymai.Pasisakė Vairuotojų profsąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas ir Transporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius. Federacijos valdyba bendradarbiavimo sutarčiai balsų dauguma pritarė.

Federacijos valdyba neiškėlė  LPSK pirmininko kandidatūros ir nutarė išklausyti  kandidatų į LPSK pirmininko ir Generaliniaus sekretoriaus pareigas kovo mėnesį vykstančiame Federacijos valdybos posėdyje.

Federacijos valdyba patvirtino 3 delegatus  į vykstantį LPSK VI suvažiavimą.Tai : Federacijos pirmininko B.Bučelio, pirmininko pavaduotojo S.Matulaičio ir J.Nemekštytės.

Dėl  Darbo tarybų steigimo ir kolektyvinių derybų aptarta Federacijos valdybos posėdyje.

Federacijos valdyba pritarė UAB ,,Ukmergės keliai“ profsąjungos pirmininko Antano Kriukelio

Kandidatūrai į Valstybinės įmonės,, Kelių priežiūra“valdybos narius nuo Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos.

Federacijos valdybos posėdyje išklausyta pirmininko pavaduotojo Sauliaus Matulaičio pranešimas dėl Valstybinės įmonės,,Kelių priežiūra“ jungiant kitas regiones įmones.

Sekantis Federacijos valdybos posėdis numatytas 2018 m. kovo 22 d. Marijampolėje VĮ Kelių priežiūra“ Marijampolės padalinyje.

Leave A Response »