LR Ūkio ministerijoje įvyko susitikimas ruošiant LR Viešųjų pirkimo įstatymo 55 str. pakeitimus vykdant viešuosius pirkimus ir nustatant, kad turi būti mokama darbuotojams vidutinį atlyginimą.

jovita 2018 04 04 0
LR Ūkio ministerijoje įvyko susitikimas ruošiant LR Viešųjų pirkimo įstatymo 55 str. pakeitimus vykdant viešuosius pirkimus ir nustatant, kad turi būti mokama darbuotojams vidutinį atlyginimą.

Kovo 29 d. LR Ūkio ministerijoje įvyko susitikimas ruošiant LR Viešųjų pirkimo įstatymo 55 str. pakeitimus vykdant viešuosius pirkimus ir nustatant, kad turi būti mokama darbuotojams vidutinį atlyginimą.

Susitikime dalyvavo: Ūkio viceministras Gediminas Miškinis, Verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Transporto Federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius, Viešųjų pirkimo direktorė Diana Vilytė,  Viešųjų tarnybos vadovas Gediminas Golecvas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Daiva Tomulytė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Andrius Rasčius, Pramoninkų profesinės sąjungos tarybos narys Vaidotas Levickas, LPS,,Solidarumas“ valdybos narys  Ričardas Garuolis ir kiti Valstybinių organizacijų pareigūnai.

Tęsiant susitikimą su darbdavių ir profesinėms sąjungoms  Ūkio viceministras  informavo Susitarimą dėl šalies pažangai būtinų reformų 2.10 punktą, kad yra numatyta teigti 2018 m. pirmąjį pusmetį Seimui  įstatymų projektus, kuriuose būtų nustatyta, kad viešųjų pirkimų metu vertinama viešojo pirkimo dalyvio socialinė atsakomybė, o vertinant tiekėjų pasiūlymus papildomi balai skiriami atsižvelgiant į viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančios įmonės mokamą vidutinį mėnesinį darbo užmokesčio dydį. Nuosekliai didinti viešųjų pirkimų, atliekamų pagal ekonominio naudingumo principą, dalį.

Susitikimo metu pasisakė Verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Transporto Federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius, Viešųjų pirkimo direktorė Diana Vilytė, kurie pritarė Viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimui nustatant perkančiai organizacijai mokant darbuotojams vidutinį atlyginimą.  Pritarta III alternatyvai kurioje buvo numatyta, kad perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas pateiktų darbuotojų sąrašą ir jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio vidurkį. Tuo atveju, jeigu subtiekėjas pasitelkiamas vėliau arba pasikeičia sąraše nurodyti darbuotojai, tiekėjas įsipareigoja apie tai nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją ir pateikti atnaujintą darbuotojų sąrašą ir patikslintą darbo užmokesčio vidurkį, kuris turi būti ne mažesnis negu nurodytas pateiktame pasiūlyme. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės negu perkančioji organizacija, ji turi kreiptis į atitinkamas tos valstybės kompetentingas institucijas.“ Be to sutarta, kad turėtų skelbiami finansiniai rodikliai ir įmonėje galiojantį kolektyvinė sutartis.

Įsigaliojus Viešųjų pirkimo įstatymui turėtų būti pateikiami pasiūlymai LR Administraciniame kodekse pataisos numatant administracinę atsakomybę perkančiai organizacijai.

Sutarta paruošus Viešųjų pirkimo įstatymo 55 str. pakeitimus informuoti elektroniniu paštu ir pritarus šalims teikti Seimui svarstyti dar pavasario sesijai priimant įstatymo pakeitimus.

 

Leave A Response »