Papildymas susitarimu kolektyvinę sutartį UAB“Kauno autobusai“

jovita 2018 04 27 0
Papildymas susitarimu kolektyvinę sutartį UAB“Kauno autobusai“

Balandžio 27 d.  dalyvaujant Generaliniam direktoriui Mindaugui Grigeliui, rinkodaros direktoriui Karoliui Dekeriui, darbuotojų profsąjungos pirmininkui Broniui Bučeliui ir personalo ir administracijos vadovui Mindaugui Klimašauskui pasirašytas susitarimas leidžiantys dirbti viršvalandžius. Sutarta bendrovės darbuotojams, kuriems taikoma suminė darbo laiko apskaita, taikomas trijų mėnesių darbo laiko apskaitos laikotarpis, išskyrus autobusų ir troleibusų vairuotojus, kuriems taikomas vieno mėnesio darbo laiko apskaitos laikotarpis. Esant suminei darbo laiko apskaitai, maksimaliai leistinas darbo laikas per kiekvieną septynių dienų laikotarpį, netaikant šios taisyklės darbui pagal susitarimą dėl papildomo darbo, negali viršyti penkiasdešimt dviejų valandų, ir per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip 12 (dvylika) valandų, neįskaitant pietų pertraukos.“ Taip pat sutarta per septynių paeiliui einančių kalendorinių dienų laikotarpį negali būti dirbama ilgiau kaip aštuonias valandas viršvalandžių, nebent darbuotojas savo sutikimą dirbti iki dvylikos valandų viršvalandžių per savaitę išreikštu raštu. Tokiais atvejais negali būti pažeista maksimali vidutinė keturiasdešimt aštuonių valandų darbo laiko trukmė per savaitę, skaičiuojant per apskaitinį laikotarpį. Maksimali viršvalandžių trukmė per metus – 300 valandų, gali būti taikoma tik esant rašytiniam darbuotojo sutikimui.“Susitarimas įsigalioja nuo gegužės 1 d. ir galioja iki 2019 m. sausio 1 d. Vadovaujantis galiojančios kolektyvvinės sutarties punktais bus viršvalandžius apmokama darbuotojui dvigubai. 

Leave A Response »