2018 m. gegužės 11 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos VI suvažiavimas

jovita 2018 05 16 0
2018 m. gegužės 11 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos VI suvažiavimas

Suvažiavime dalyvavo: 157 delegatai iš jų 100  moterų ir 157 vyrai. Kviesti svečiai: Socialinių reikalų ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas Józef Niemiec, Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos Europos regiono tarybos vykdantysis sekretorius Anot Lepik, Tobias Morschel, Fridricho Eberto fondo direktorius Baltijos šalims, Seimo narys Algirdas Sysas, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Valdas Sutkus, Darbdavių konfederacijos pirmininkas Danukas Arlauskas, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos patarėjas Gediminas Rainys. Taip pat kolegos iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Danijos, Austrijos, Baltarusijos, Azerbaidžano.

Suvažiavimo darbotvarkė:

  1. LPSK veiklos atsakaita;
  2. Svečių pasisakymai;
  3. Kontrolės komisijos atsaskaita;
  4. LPSK įstatų tvirtinimas;
  5. Kandidatų į LPSK pirmininko(ĖS) ir generalinio(ės) sekretoriaus(ės) pareigas

pristatymai, atsakymai ir rinkimai;

  1. Suvažiavimo dokumentų priėmimas(veiklos kryptys,rezoliucijų);
  2. Balsavimo rezoliucijų paskelbimas;
  3. Kontrolės komisijos rinkimai;
  4. Suvažiavimo darbo pabaiga.

LPSK VI suvažiavime pirmininkavo: Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Lietuvos sveikatos apsaukos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis ir Naftininkų profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Vilimienė.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas pateikė LPSK veiklos ataskaitą už 2014-2018 metus kuriai Suvažiavimo delegatai pritarė.

Pasisakė svečiai, kurie akcentavo socialinio dialogo stiprinimą sprendžiant sopcialinį atskirtį. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė savo kalboje palinkėjo, kad ateityje įvyktų bendras organizacijų suvažiavimas, omenyje greičiausiai turėdama abiejų organizacijų jungimąsi, procesai dėl kurio, anot A. Černiausko jau yra prasidėję.

Išklausyta Kontrolės komisijos pirmininko Žydrūno Mineikio ataskaita už 2014-2018 metus kuriai suvažiavimo delegatai pritarė.

Patvirtinta LPSK įstatų pakeitimai,kuriems buvo pritarus Taryba.

Vyko kandidatų į LPSK pirmininko ir generalinio sekretoriaus prisistatymai ir atsakymai Suvažiavimo delegatams.Vėliau LPSK Suvažiavimo delegatai slaptu balsavimo balsavo.

Priminsime, kad į į pirmininko poziciją pretendavo Artūras Černiauskas ir Inga Ruginienė, į generalinio sekretoriaus – Janina Matuizienė ir Egidijus Milešinas.

Balsų skaičiavimo pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus. Balsavo 152 delegatai. Už Artūrą Černiauską-75 delegatai, už Inga Rugienienę- 77 delegatai. Taigi LPSK pirmininke dviejų balsų persvara išrinkta Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Inga Ruginienė. Ji nurungė ilgametį LPSK pirmininką Artūrą Černiauską. pirmininke dviejų balsų persvara ir vadovaus LPSK 4 metus.

Generalinė sekretorė Janina Matuizienė-88 delegatai, už Egidijų Milešiną-64 delegatai. Taigi 4 metų kadencijai Generalinio sekretoriaus pareigas toliau eis Janina Matuizienė, ji apie dvidešimt keturiais balsais aplenkė Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoją Egidijų Milešiną.

Vėliau LPSK VI suvažiavimas patvirtino veiklos 2018-2020 metų veiklos kryptims, pritarė kontrolės komisijops nuostatų projektui ir  pritarė Suvažiavimo rezoliucijoms.

Baigiantis LPSK VI suvažiavimui delegatai padėkojo ilgamečiui pirmininkui Artūrui Černiauskui ir palinkėjo gero darbo naujai išrinktai LPSK pirmininkei Ingai Ruginienei.

 

 

Leave A Response »