2018 m. birželio 15 d. Klaipėdoje įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas

jovita 2018 06 18 0
2018 m. birželio 15 d. Klaipėdoje  įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas

Dalyvavo Forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Teisininkas Remigijus Kalninis, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB,,Kauno autobusai‘ vicepirmininkas Saulius Krisiūnas“ UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ Naujosios profesinės sąjungos pirmininkė Alina Ražinskaja,  Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, VĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ profsąjungos pirmininkas Jonas Petraška, UAB ,,Tauragės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas Aleksandras Mangirdas, UAB,,TOKS“ Viktoras Antanavičius, Baltijos transporto profesinės sąjungos pirmininkas Gintaras Čiužas

Forumo susirinkimo darbotvarkė:

  1. Forumo pirmininko ataskaita apie Forumo veiklą;
  2. Informacija apie ITF vykdomas akcijas;
  3. Pirminių organizacijų informacija;
  4. Estijos, Latvijos ir Lietuvos transporto profesinių sąjungų bendradarbiavimas;
  5. Pokyčiai Lietuvos profesinių sąjungų junginiuose ir LR Trišalėje taryboje;
  6. LR Vyriausybės nutarimas dėl dienpinigių;
  7. Informacija dėl darbuotojų atstovų įtraukimo į Savivaldybių įmonių valdybas;
  8. Dėl įkurtos Lietuvos transporto darbuotojų profesinės sąjungos,,Solidarumas“
  9. Kitas Forumo susirinkimas vieta ir data.

Forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas informavo, kad dalyvavo pakartotiname XXXIII Linavos kongrese Klaipėdoje kuriame buvo aptartas klausimas dėl bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis. Generalinis sekretorius Tomas Garuolis pristatė rezoliuciją “Dėl bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis”. Tekstas suderintas socialinių reikalų komitete, buvo pateiktas svarstyti prezidiumui. Asociacijos nariai balsavimu palaikė rezoliucijos tekstą. Matomai artimiausiu laiku galėsime pradėti kolektyvines derybas dėl šakinės kolektyvinės sutarties.

Jūrininkų sąjungos teisininkas Remigijus Kalninis informavo apie ITF ir ETF vykdomas akcijas po įvykusio susitikimo Bukarešte. Vykusioje konferencijoje buvo diskutuojama dėl dienpinigių mokamų krovininio transporto vairuotojams reglamentuojant įstatymą. Europos transporto federacija renka informacija apie profsąjungas, kaip vyksta kolektyvinės derybos ir ar vykdo darbdaviai socialinį dialogą tame tarpe  ir Lietuvoje. Surinkus informacija ruošiamasi informuoti Europos komisiją.

Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža informavo, kad šiuo metu pritarus laivų savininkams ruošiamasi kreiptis į Vyriausybę siūlant naikinti dienpinigius. Pasirašytos kolektyvinės sutartys kurios galios iki 2019 m.sausio 1 d. neleidžia priimti darbuotojus iš trečiųjų šalių. Ruošiamasi sudarius jungtinę profsąjungos atstovybę pradėti kolektyvines derybas Klaipėdos jūrininkų kompanija,,Klasco“ dėl naujos kolektyvinės sutarties.

Pasisakė dalyvavusieji Savivaldybės bendrovių darbuotojų atstovai apie vykstančias kolektyvines derybas su darbdaviais vykdant socialinę partnerystę.

Diskutuota dėl numatomo susitikimo su Baltijos šalių transportininkais ir spalio mėnesio tarptautinės akcijos kurią organizuoja ETF. Taigi nutarta dar rugsėjo mėnesį aptarti bendrai dėl planuojamų akcijų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Forumo susirinkimo dalyviai buvo informuoti, kad po įvykusio LPSK VI suvažiavimo išrinkta Konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė ir nuo 2018 m. liepos 1 d. į Lietuvos trišalę tarybą paskirti LPSK- 3 nariai, Solidarumas- 2 nariai, Sandrauga- 2 nariai.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo LR Vyriausybės nutarimas dėl dienpinigių numatyta, kad krovininio transporto vairuotojams turi būti mokama ne mažiau kaip 50% dienpinigių.

Forumo dalyviai pritarė dėl Akcinių bendrovių, Darbo kodekso ir Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymų pakeitimo, įtraukiant darbuotojų atstovą į bendrovės valdomų įmonių valdybos narius, jeigu profesinė sąjunga atstovauja daugiau kaip 1/3 darbuotojų. Forumo vardu nutarta kreiptis į Vyriausybę ir Seimo narius.

Išklausyta informacija, kad 2018 m. gegužės 23 d. įsteigta Lietuvos transporto darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir jos pirmininku išrinktas  UAB Panevėžio autobusų parkas“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Egidijus Pribušauskas. Taip pat pirmininko pavaduotojais išrinkti 4 pavaduotojai.

Sekantis Forumo susirinkimas numatytas 2018 m. rugsėjo 20-21 dienomis Tauragėje kurios metu susitiksime su Baltijos šalių transporto darbuotojų atstovais.

Leave A Response »