Rugsėjo 20 d. Kaune įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos valdybos posėdis

jovita 2018 09 24 0
Rugsėjo 20 d. Kaune įvyko  Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos valdybos posėdis

Dalyvavo:  Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, LKDF Teisininkė Jovita Jančiauskienė, VĮ „Kelių priežiūra“ Marijampolės regioninis padalinys profsąjungos pirmininkas Saulius Matulaitis, UAB ,,Ukmergės keliai“ profsąjungos pirmininkas Antanas Kriukelis,  UAB ,,Naujosios Akmenės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Janina Nemekšytė ir UAB ,,Utenos autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Natalija Šakalienė, VĮ „Kelių priežiūra“ Tauragės keliai regioninis padalinys Vakarų regioninė profesinė sąjungos pirmininkas Petras Geryba, UAB ,,Ukmergės keliai“ Antanas Kriukelis.

Federacijos valdybos darbotvarkė:                             

  1. Federacijos pirmininko pranešimas;
  2. Dėl VĮ ,,Kelių priežiūros profsąjungų jungtinės atstovybės sudarymo;
  3. Informacija apie mokesčių reformą, kuri įsigalios 2019.01.01;
  4. Dėl kolektyvinių sutarčių įmonėse;
  5. Informacija apie LPSK jaunimo veiklą;
  6. Informacija apie susitikinimą Baltijos šalių transportininkų susitikimą;
  7. Pirminių organizacijų pirmininkų pasisakymai;
  8. Eiliniai klausimai.

Federacijos pirmininkas valdybos narius supažindino, kad gegužės 11 d. įvykus Vilniuje LPSK VI suvažiavimui pasikeitė Konfederacijos išrinkta pirmininkė  Inga Ruginienė dviejų balsų persvara ir nuo gegužės 17 dienos pradėjo vadovauti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai.

      Federacijos pirmininkas informavo valdybos narius kokie buvo svarstomi klausimai vykstančiuose LPSK Valdybos posėdžiuose. Šiuo metu svarstomas LPSK Valdybos reglamentas, kuris turėtų įsigalioti spalio mėnesį su pakeitimais.

     LPSK pirmininkei Ingai Ruginienei esame pateikę raštu siūlymą į Lietuvos ir tarptautinių komitetų sudėtį kuriuos patvirtino LPSK Valdyba, Federacijos valdybos nariai susipažino su gautą informacija: ,,Dėl poilsio laiko“, VDI vyr. inspektoriaus atsakymą ,,dėl renkamų organų teisėto atleidimo“,,Dėl darbo laiko rėžimo transporte“, ,,Dėl darbo užmokesčio sistemos“ kuri įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios nauja mokesčių reformos įstatymas“ taigi atkreipiu dėmesį, kad profsąjungos lyderiai turėsite kontroliuoti ar teisingai darbuotojams indeksuojamas 1,3 atlyginimų koeficientas.

    Liepos mėnesį kartu Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Valdu Sutkumi turėjome spaudos konferencija dėl viešojo pirkimo ir pertvarkų kelių priežiūros įmonėse bei nepakankamų lėšų skyrimo kelių priežiūrai.

    Seime kartu su Seimo nariais pristatėme įstatymų pataisas kuriuose numatėme dėl darbuotojų atstovų skyrimo Valstybės ir savivaldybės įmonėse į bendrovių valdybas. Svarstymui šiems projektams pritarta. Vėliau dalyvavau Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei Valstybės ir savivaldybės komitetuose ir šiems įstatymų projektams buvo pritarta nors Vyriausybės išvadoje nepritarta. Per tą laikotarpį įvyko LPSK Jaunimo ir Moterų centro seminarai kuriuose dalyvavo profsąjungos nariai.

      Pirmą kartą rugsėjo 8-9 įvyko Keleivinio transporto darbuotojų sąskrydis Pabiržės kaime Ignalinos rajone jame dalyvavo Vilniaus, Kauno ir Šiaulių transporto įmonių darbuotojų ir jų šeimos nariai. Matomai planuojame ir kitais metais organizuoti transporto sąskrydį kviečiant dalyvauti ir Federacijos darbuotojus nustatant sąskrydžio dalyvio mokestį. 

         Federacijos valdybos nariai informuoti  dėl planuojamo Europos profesinių sąjungų

konfederacijos spalio 18 d. seminaro ir vykstančio Forumo susirinkimo Tauragėje susitikinant su Baltijos šalių šakinių organizacijų lyderiais.  

       Išklausyta VĮ ,,Kelių priežiūra“ profsąjungos pirmininko Sauliaus Matulaičio informacija, kad

šiuo metu  įmonėje dirba 2600 darbuotojų ir veikia 3 profesinės sąjungos kurios nesudaro 1/3

darbuotųjų.  Dėl to   Federacijos pirmininkas prašė valdybos narių pritarti paruošiant bendradarbiavimo

susitarimą sudarant jungtinę profsąjungos atstovybę ruošiant kolektyvines derybas dėl naujos

kolektyvinės  sutarties projekto. Federacijos valdybos nariai įpareigojo Teisininkę Jovita Jančiauskienę

paruošti susitarimo projektą. Kolektyvinė sutartis baigė galioti liepos 11 d.

Teisininkė Jovita Jančiauskienė supažindino  Federacijos valdybos narius su Mokesčių reforma,

kuri įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.

Išklausyta  Federacijos valdybos narių dėl situacijos įmonėse ir tai, kad daugelių įmonių 2019 m.

nustoja  galioti kolektyvinės sutartys. Dėl to Federacijos valdyba įpareigojo sudaryti darbo

grafiką ruošiant kolektyvinių sutarčių projektus pradedant kolektyvines derybas.

UAB ,,Naujosios Akmenės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Janina Nemekšytė

informavo,  kad šioje bendrovėje nevyksta socialinis dialogas. Autobusų vairuotojai išdirbdami 200 va

landų uždirba tik 500 eurų ir laikina vadovė ignoruoja veikiančią bendrovėje profsąjungą.

Federacijos valdybos nariai nutarė palaukti konkurso rezultatų, kaip bus paskirtas įmonės vadovas

ir artimiausiu laiku susitikti aptariant situaciją bendrovėje.

LPSK Jaunimo komiteto pirmininkas Tomas Jakutavičius pristatė, kad  vykdo projektą ir

susitikinėja su technikos mokyklų studentais informuodamas apie profesinių sąjungų reikšmę kuriant

profesines sąjungas, kurios atstovauja įmonėse darbuotojų problemas. Kiekvienais metais vyksta

ataskaitinė konferencija kurios metu atsiskaitoma ir pateikiama informacija apie nuveikta Jaunimo

veiklą. Be to kiekvienais metais vasaros metu vyksta susitikimai su jaunimu organizuojant vasaros

stovykla prie jūros Šventojoje aptariant jaunimo problemas įmonėse.

Pateikta informacija dėl vykstančio Forumo susirinkimo Tauragėje susitinkant su Baltijos šalių

Transporto šakinių organizacijų lyderiais aptariant bendrą situaciją šalyse.

     Federacijos valdyba nutarė 2018 m. gruodžio 6 d. organizuoti valdybos posėdį Kaune.

 

 

Leave A Response »