Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas įvykęs Tauragėje rugsėjo 27-28 dienomis

jovita 2018 09 30 0
Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo  susirinkimas   įvykęs  Tauragėje rugsėjo 27-28 dienomis

Dalyvavo: Forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas, Lietuvos dokininkų profsąjungos pirmininkas Romas Liaudanskas, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB ,,Kauno autobusai“ pirmininko pavaduotojas Dainius Kizis, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ Solidarumas pirmininko pavaduotojas Arvydas Šogėla, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, VĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ profsąjungos pirmininkas Jonas Petraška, UAB ,,Tauragės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas Aleksandras Mangirdas, UAB ,,TOKS“ Viktoras Antanavičius, Estijos transporto ir kelių darbuotojų profesinė sąjunga Estijos transporto ir kelių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Ullar Kallas, Latvijos komunalinių paslaugų ir transporto darbuotojų profsąjungos pirmininkas Juris Kalnins.

Forumo susirinkimo darbotvarkė:

1.Pirmininko ataskaita apie Forumo veiklą;

2.    Pirminių organizacijų informacija (organizacijų pirmininkai arba atstovai);

3.    Kolektyvinės derybos su asociacija LINAVA;

4.    Estijos, Latvijos, Lietuvos transportų profesinių sąjungų  aptarimas dėl situacijos šalyje;

5.    ITF ir ETF veikla Pabaltijo šalyse, situacijos vertinimas ir prognozės ateičiai;

6.    Susitikimas su UAB Tauragės autobusai  darbuotojais ir bendradarbiavimo sutarties

pasirašymas.

Forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas informavo, kad šiuo metu  nevyksta su Lietuvos

nacionalinės vežėjų automobiliais asiociacija,,Linava“ kolektyvinės derybos.

Rugsėjo 6-ąją susirinkęs būrys keleivių vežėjų kalbėjo apie naujosios asociacijos

preliminariu pavadinimu „Lietuvos keleivių vežimo asociacija“ įkūrimo būtinybę. Susirinkime

dalyvavo septyniolikos šalies keleivinio transporto įmonių vadovai. Forumo pirmininkas tikisi,

kad po įvykusio Linavos kongreso turėtų prasidėti kolektyvinės derybos.

Forumo susirinkime išklausyta įmonių profsąjungos pirmininkų informacija apie vykstančias

kolektyvines derybas. Daugiausiai privačiose kompanijose konkuruojama dėl darbuotojų

žadėdami jiems geresnius atlyginimus, bet daugiausiai darbo sąlygos nėra tinkamiausios

privačiose įmonėse. Darbuotojai priversti dirbti viršvalandžius, kad galėtų uždirbti 1300 eurų.

Tauragės autobusų vairuotojų  atlyginimas į rankas su viršvalandžiais siekia 700 eurų.

UAB,,TOKS“ vairuotojai dirbdami viršvalandžius uždirba 750 eurų. Be to vairuotojas privalo

rankomis nusiplauti autobusą, nes tai numatyta pareiginiuose nuostatuose. Dažnai bendrovėje

keičiasi autobusų vairuotojai ir jiems mokama tik už vairavimą. Gaila, kad ligi šiol daugelių

bendrovių su profsąjunga nėra suderinti ir Darbo apmokėjimo nuostatai.

Vėliau įvyko susitikimas su Estijos transporto ir kelių darbuotojų profesinė sąjunga Estijos transporto ir kelių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Ullar Kallas, Latvijos komunalinių paslaugų ir transporto darbuotojų profsąjungos pirmininkas Juris Kalnins.

    Estijos transporto profsąjungos pirmininkas informavo, kad baigiasi kolektyvinės derybos dėl  minimalaus atlyginimo dydžio ir  sutarta, kad nuo sausio 1 d. bus 540 eurų. Socialinės apsaugos ministerija nori, kad darbininkai per savaitę dirbtų nuo 20 iki 40 valandų. Deja profsąjungos tam priešinasi ir teigia jei tai bus sutarta šakiniame susitarime. Sutarta, kad galiojančiam Darbo kodekse bus apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų įmonėse darbuotojai. 2018 m. pasirašyta Estijoje 7 šakinių kolektyvinių sutarčių. Šiuo metu vairuotojams pagal pasirašytą šakinį susitarimą mokama 895 eurų, o 2019 m. bus mokamas 950 eurų. Šakiniame susitarime sutarta, kad vairuotojams bus skiriama 35 kalendorinės dienos. Estijoje vidutinis atlyginimas yra 1030 eurų. Estijoje kaip ir kitose Baltijos šalyse trūksta vairuotojų ir visiškai neseniai atlikus apklausa paaiškėjo, kad iki 55 metų yra 74% vairuotojų, o iki 35 metų tik 7  % vairuotojų. Neseniai sutarta, kad nuo sausio 1 d. krovininio transporto vairuotojai uždirbs 1000 eurų, nes šiais metais uždirbdavo 670 eurų.

Latvijos transporto profsąjungos pirmininkas sutarta, kad mokesčių politika Latvijoje nesikeis 3 metus. Minimalus atlyginimas nustatytas 430 eurų ir NPD taikoma priklausomai nuo uždirbto atlyginimo. Latvijoje sutarta, kad profsąjungos nario negalima atleisti be profsąjungos

komiteto sutikimo jei jis išdirbo įmonėje ne mažiau 6 mėnesius. Sutarta, kad darbdavys moka dvigubai didesnį minimalų atlyginimą darbuotojams tai mažinamas pajamų mokest 50%. Latvijoje sutarta Vyriausyb4je, kad bus atnaujinti autobus7 parkai naujais autobusais 9 regionuose. Bauskes mieste vyko autobusų vairuotojų piketai dėl mažų atlyginimų, nes norint pakankamai uždirbti vairuotojai turėjo dirbti per mėnesį 250 valandų. Latvijoje taip pat planuojama, kad kolektyvinė sutartis galiotų tik profsąjungos nariams. Forume aptarta tolimesnė ITF ir ETF veikla ir dalyvavimo jų veikloje. Vėliau Forumo dalyviai aplankė Tauragės miesto pilį ir susipažino su jos eksponatais. Po to lankėsi UAB,,Tauragės autobusų parkas“ bendravo su darbuotojais. Rugsėjo 28 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Estijos, Latvijos ir Lietuvos transporto Forumo.   Susitarime numatyta:

1. Profsąjungos skatina narių ir aktyvo bendravimą siekiant darbo sąlygų gerinimo, saugaus  vairavimo ir poilsio. Bendradarbiavimas įgyvendinamas organizuojant bendrus seminarus, pareiškimus  ir akcijas.

2. Tarpusavio pagalba profesinių sąjungų nariams

Profsąjungos sąjungos sutinka nemokamai konsultuoti profesinių sąjungų narius klausimais, susijusias su darbo santykiais su darbdaviais ir teisėsaugos organais ir teikti pagalbą esant sudėtingoms deryboms savo valstybės teritorijoje. Profesinės sąjungos kartą per metus pasikeičia pagalbą teikiančių asmenų kontaktais ir savo ruožtu gautus kontaktus išplatina savo nariams. Profesinės sąjungos taip pat pateikia partneriams nario bilieto pavyzdžius, nario bilieto parodymas yra būtina sąlyga norint gauti pagalbą.

3.  Profsąjunginės narystės tęstinumas

Atsižvelgiant į profesinių sąjungos narių tarpvalstybinį mobilumą, profesinės sąjungos rekomenduoja profesinių sąjungų nariams, pakeitus įsidarbinimo valstybę, tapti atitinkamos šalies profesinės sąjungos nariu. Kiekvienos šalies profesinės  sąjungos vadovaujantis ankstesnės profesinės sąjungos nario bilietu užskaito narystės stažą ir atitinkamai sutrumpina laikotarpį pilnavertei narystei ir paslaugoms teikiamoms nariams gauti.

  

Leave A Response »