Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Moterų centro konferencija įvykusi Vilniuje lapkričio 15 d.

jovita 2018 11 19 0
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Moterų centro konferencija įvykusi Vilniuje lapkričio 15 d.

Dalyvavo:  LPSK Moterų centro pirmininkė Irena Petraitienė, pirmininko  pavaduotojos Regina Vingrienė, Daiva Atmanavičienė, Daiva Atmanavičienė,  Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos Henrita Maštauskaitė, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos Erika Romanskienė, Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos  Dalija Rasiukevičienė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, LPSK viešųjų ryšių specialistė Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen ir Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiutė

    Konferencijos darbotvarkė:

1.   LPSK Moterų centro pirmininkės Irenos Petraitienės  ataskaita už 2014-2018 metus;

2.   Lyčių lygybė darbo rinkoje Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiutė;

3.  LPSK Moterų centro pavadinimo keitimas svarstymas ir diskusijos pristato pirmininkės pavaduotoja Daiva Atmanavičienė;

4.  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Ingos Ruginienės sveikinimo žodis;

5.  Rinkimai į LPSK Moterų valdybą, kandidatų iškėlimas, jų pasisakymai ir balsavimas;

LPSK Moterų centro pirmininkė Irena Petraitienė pateikė ataskaitą už 2014-2018 metus.

Moterų centro narėms yra 28 LPSK šakinės organizacijos. Moterų centro tikslai:

         Vienyti profesinių sąjungų nares moterys;

         Atstovauti jų teises siekiant lygių galimybių darbe, visuomenėje, politikoje, šeimoje;

         Kovoti prieš diskriminaciją, išnaudojimą;

         Saugoti žmogaus teises ir laisves;

 

LPSK Moterų centras yra ETUC moterų komiteto narė ir PERS moterų komiteto narė. Bendraujame su LR Seimu: Žmogaus teisių komitetu, socialinių reikalų komitetu, teikiame rekomendacijas ir pastabas priimant naująjį Darbo kodeksą (dėl nėščių ir neseniai pagimdžiusių moterų ir šiuo metu raginame apsvarstyti ir ratifikuoti naują TDO konvenciją dėl seksualinio priekabiavimo darbe .Be to bendraujame su Latvijos profesinių sąjungų konfederacijos (LBAS) lyčių lygybės centru. Susitikimo tikslas-aptarti moterų lygybės situaciją regione-ypač profesinių sąjungų kontekste ir pasidalinti gerosiomis praktikomis. Bendradarbiaujame su Lygiu galimybių plėtros centru ir jos eksperte Margarita Jankauskaite. Drauge su eksperte aptariame įvairius liečiančius dokumentus. Daugiau informacijos esame pateikę internetiniame puslapyje: www.lpsk.ltlpsk-moteru-centras

Lyčių lygybė darbo rinkoje Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė

Rimantė Šalaševičiutė pranešimą apie lyčių lygybę darbo rinkoje skaitė Seimo narė Rimantė

Šalaševičiūtė. Vėliau į konferenciją susirinkusias moteris pasveikino ir LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, jautrų spektaklį „Atleisk man“ moterims dovanojo Vilniaus Naujojo teatro aktoriai.

Konferencijos delegatės – LPSK priklausančių organizacijų deleguotos moterys diskutavo daugybe aktualių klausimų, taip pat svarstytas centro pavadinimo klausimas. Mat Europoje profsąjunginės moterų organizacijos keičia kryptį ir ima daugiau dėmesio skirti ir kitų visuomenės grupių lygioms galimybėms. Pasiūlymas Moterų centrą pervadinti Lygių galimybių centru sulaukė palaikymo, tačiau sprendimas kol kas nepriimtas.

Moterų konferencija išrinko ir LPSK Moterų valdybą:

Daiva Atmanavičienė – Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinė sąjunga;

Henrita Maštauskaitė – Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga;

Irena Petraitienė – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga;

Dalija Rasiukevičienė – Lietuvos ryšių darbuotojų profesinė sąjunga;

Loreta Soščekienė – Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija.

Vėliau susirinkusi LPSK Moterų centro Valdyba turės išrinkti Moterų centro pirmininkę.

Leave A Response »