Gruodžio d. Kaune įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos valdybos posėdis

jovita 2018 12 09 0
Gruodžio d. Kaune įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos valdybos posėdis

Dalyvavo: Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jančiauskienė, VĮ „Kelių priežiūra“ Jurbarko regioninis padalinys profsąjungos pirmininkas Saulius Pranckaitis, VĮ „Kelių priežiūra“ Tauragės keliai regioninis padalinys Vakarų regioninė profesinė sąjungos pirmininkas Petras Geryba,, UAB,,Ukmergės keliai“ profsąjungos pirmininkas Antanas Kriukelis, UAB ,,Naujosios Akmenės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Janina Nemekšytė ir UAB ,,Utenos autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Natalija Šakalienė, UAB ,,Ukmergės keliai“ Antanas Kriukelis, UAB,,Ukmergės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas Andrejus Rakickas, UAB,,Kautra“ profesinės sąjungos ,,Vairas“ pirmininkė Elena Buraja, tarybos narė Rima Vilkelienė, VŠĮ, ,Automobilių stovėjimo aikštelės“ profsąjungos pirmininkė Vita Janušauskienė.

Federacijos valdybos darbotvarkė:                             

  1. Federacijos pirmininko pranešimas;
  2. Finansinė ataskaita;
  3. Dėl tikslinio mokesčio LPSK;
  4. Dėl VĮ „Kelių priežiūra“ Jurbarko regioninis padalinio priėmimo;
  5. Pirminių organizacijų pirmininkų pasisakymai;
  6. Eiliniai klausimai.

2018 m. rugsėjo 20 d. Kaune įvyko  Federacijos valdybos posėdis kurio metu supažindinome dėl svarstomo LPSK Valdybos reglamento, kuris LPSK buvo priimtas spalio mėnesį. Supažindinome dėl Lietuvos ir Tarptautinių komiteto sudėties. Pateikta Federacijos valdybai informacija dėl poilsio laiko ir dėl renkamų organų atleidimo teisėtumo.

2019 m.  sausio 1 d. įsigalioja Mokesčių reforma ir darbuotojams bus privaloma indeksuoti 1,289 koeficientu darbo užmokestis. Susitikimuose aptarta su Verslo konfederacijos pirmininku Valdu Sutkumi dėl Viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimo ir patvirtinus Vyriausybei Seimas pritars, kad dalyvaujančiai įmonei konkurse bus privaloma skelbti vidutinio darbo užmokesčio darbuotojų dydį. Aptarta situacijos Jūsų įmonėse ir su kokiomis problemomis susiduriate atstovaujant darbuotojus.  Taigi šiandieną Jus patvirtinote Federacijos valdybos darbotvarkę pagal kurią dirbsime.

Spalio 12 d. įvyko susitikimas LPS ,,Solidarumas“ būstinėje kuriuo metu aptarta dėl bendradarbiavimo susitarimas, Koordinacinio centro kūrimas sudarant Jungtinę profesinių sąjungos atstovybę pradedant kolektyvines derybas VĮ ,,Kelių   priežiūros“ įmonėje. Deja Solidarumo pirmininko pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas ir Teisininkas Vitalijus Jarmantovičius vilkino derybų procesą ir ligi šiol neesame gavę jokio atsakymo. Dėl to Federacija sudarius jungtinę profsąjungos atstovybę pradėsime kolektyvines derybas. Nuo 2019 m. sausio mėnesio Vyriausybė siekia pertvarkyti į akcinę bendrovę.

  2018 m. lapkričio 5 d. Vilniuje pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis dėl pareiginės algos bazės dydžio ir kitų profsąjungų garantijų. Vis dažniau kalbama, kad darbuotojų atlyginimai turi augti ir dėl to Jūsų prašau vadovaujant DK 140 str. susitvarkyti įmonės Darbo apmokėjimo sistema.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Vyriausybės nutarimu minimalus atlyginimas 430 eurų ir valandinis atlygis 3,39 euro. Taigi pridedu Jums Valstybės mokesčių inspekcijos informacija. Be to atkreipiu dėmesį ir dėl Vyriausybės nutarimo ,,Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.  Profesorius B.Gruževskis publikacijoje teigia, kad stiprios profsąjungos valstybės interesus. Taigi stiprinant profesinės sąjungas  siūlome pasirašyti dėl GPM dėl skiriamos paramos profsąjungoms ir visuomeninėms organizacijoms. Seime svarstomas projektas, kad nuo 2020 metų profsąjungoms bus mažinamas GPM mokestis iki 0,6%. Aišku ir vėl LPSK pirmininkė Ingos Ruginienės iniciatyva Valdybai pritarus buvo pateikta Finansų ir biudžeto  komiteto pirmininkui Stasiui Jakeliūnui, kad Konfederacija  pritaria mažinti profesinėms sąjungoms GPM iki 1%. Taigi tiesiog norėjau, kad Jus žinotumėte iš kur atsirado teikiamą peticija.

Pateikiu Jums Valstybinės darbo inspekcijos išaiškinimą dėl valdančių organų atleidimo. Taip pat Tarptautinių pateiktų ataskaitų ir ratifikuotų konvencijų įgyvendinimo. Dėl LPSK siūlymų Darbo kodeksui rengė Teisininkė Evelina Šilinytė. Šie siūlymai turėjo būti svarstomi Lietuvos Trišalėje taryboje bet Seimo nariui Jonui Varkaliui pateikus ,,Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo“ projektą DK siūlymai nebuvo svarstomi. Pridedu įstatymo projektą ir aiškinamą raštą dėl įstatymo projekto.

Dėl ETF nario mokesčio sumažinimo kreipėmės į Generalinį sekretorių Eduardo Čiangą ir esame parašę raštą matomai bus sumažinta Federacijai nario mokestis už 2017 metus  nuo 869 eurų iki 448 eurų. Taigi lauksime ETF sprendimo.

Lapkričio 27 d. Šiauliuose UAB,, Busturas  įkurta Lietuvos kelių vežimo asociacija, kurios pirmininku išrinktas Gintaras Nakutis. Dėl šios asociacijos steigimo nuo komentarų susilaikysiu. Aišku laikas parodys, bet metinis nario  vežėjų asociacijai stipriai pakils nuo 500 iki 8000 eurų.

Gruodžio 13-14 dienomis vyks LPSK Tarybos posėdis Druskininkuose ir nuo Federacijos  dalyvaus  pirmininkas Bronius Bučelis ir VŠĮ ,,Automobilių stovėjimo aikštelės pirmininkė Vita Janušauskienė.   Pateikta Federacijos finansinė ataskaita kuriai pritarė Federacijos valdyba.

 Dėl LPSK tikslinio nario mokesčio informuota Federacijos valdybos nariai pritarta tęsti derybas ir kai bus paruoštas susitarimas Federacijos valdybos narius informuoti.

Federacijos valdyba pritarė priimti  Federacijos nauju nariu VĮ „Kelių priežiūra“ Jurbarko regioninis padalinį ir sudarant jungtinę profesinių sąjungų atstovybę pritarti pradėti kolektyvines derybas su VĮ „Kelių priežiūra“ administracija dėl naujos kolektyvinės sutarties. Išklausyta UAB ,,Ukmergės keliai“ profsąjungos pirmininko pranešimas ir pritarta Federacijos Teisininkei dalyvauti bendrame susirinkime pritariant paruoštai kolektyvinės sutarties projektui. Federacijos valdybai pritarė UAB ,,Naujosios Akmenės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkei ir nutarta dalyvauti bendrame susirinkime  su darbuotojais dėl padėties bendrovėje. Išklausyta VŠĮ, ,Automobilių stovėjimo aikštelės“ profsąjungos pirmininkės informacija, kad įmonėje vyksta reorganizacija, kuri nuo 2019 m. sausio mėnesio reorganizuojam į biudžetinę  įmonę. Planuojamas darbuotojų susirinkimas dėl kolektyvinės sutarties sudarymo.

Sekantis Federacijos valdybos posėdis įvyks 2019 m. kovo 15 d. 11.00 val. Kaune.

Leave A Response »