Susitikimas su darbuotojais UAB Naujosios Akmenės autobusų parke

jovita 2018 12 28 0
Susitikimas su darbuotojais  UAB Naujosios Akmenės autobusų parke

 Gruodžio 21 d. UAB ,,Naujosios Akmenės autobusų parkas“  įvyko susitikimas su darbuotojais.

        Dalyvavo: Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jančiauskienė, Direktorius Darius Janušauskas, ekonomistė Loreta Avelienė ir 15 autobusų vairuotojų.

Pasisakė Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, kad norėtų išsiaiškinti kokiomis problemos gyvena vairuotojai. Pristatė, kad šiuo metu Federacija kartu su Seimo nariais sprendžia dėl vViešųjų pirkimo įstatymo ir vidinių sandorių pakeitimo vykstant ES  Teisinigumo teisme teisminiams procesams. Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Mokeščių reforma ir daugelis įmonių turi indeksuoti darbuotojams darbo užmokesti sanykiniu dydžiu 1,289 koeficientu. Be to artimiausiu laiku siūlysime bendrovės vadovybei pradėti kolektyvines derybas dėl kolektyvinės sutarties.

Direktorius Darius Janušauskas informavo, kad bendrovėje dirba 48 darbuotojai, 21 autobusų vairuotojai- konduktoriai, 18 darbininkų, 9 adiministracijos darbuotojai. Autobusų vairuotojų vidutinis atlyginimas- 694 eurų , darbininkų- 484 eurų ir vidutinis atlyginimas- 542 eurai. Bendrovės įstatiminis kapitalas sudaro 150246 eurų, akcininkas Akmenės rajono savivaldybė. Bendrovės pagrindinė veikla keleivių vežimas. Gruodžio 28 d. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su Akmenės rajono savivaldybe 2 metams. Bendrovė turi licendzijas vežti keleivius autobusais priemesniais ir Europos bendrijos šalis. Bendrovė aptarnauja 29 priemesinius maršrutus ir 3 tolimojo reguliaraus maršrutus. Dėl mažo keleivių srauto, kad vieno kilometro vežimo tarifo 0,10 cnt/km. Bendrovė patyrė 200 tūkst. eurų nuostolio. Darbo užmokesčiui -315 tūkst. eurų, kurui, tepalams- 129 tūkst., soc.draudimui- 98 tūkst.,  atsarginėms detalėms- 70 tūkst. eurų.

      Vyko autobusų vairuotojų diskusija kurioje dalyvavo Teisininkė Jovita Jančiauskienė ir atsakė vairuotojams į pateiktus klausimus. Vairuotojai dažnai remontuoja patys autobusus, bet bendrovės administracija neapmoka už remonto valandas. Autobusų vairuotojams taip pat neapmokama už bilietų pardavimus kadangi bilietuoja keleivius autobusuose.

Pasisakė profsąjungos pirmininkė Janina Nemekštytė, kad bendrovės administracija sustatant darbo grafikus viršija nustatyta norma valandų ir planuoja vairuotojams darbo grafike viršvalandžius. Bendrovės administracija ignaruoja profesinę sąjunga nors jinai atstovauja 18 narių ir nesikonsultuojasi ir nederina Darbo tvarkos taisyklių, atlyginimų dydžių su profesine sąjunga. Be to norint pakelti darbuotojams atlyginimus turima mažinti administracijos kurios jos nuomone bendrovėje per daug. Direktorius prisipažino, kad artimiausiu laiku kreipsis į Akmenės rajono savivaldybe prašant pertvarkyti bendrovės valdymo struktūrą. Vėliau po susirinkimo Federacijos pirmininkas aplankė Naujosios akmenės autobusų stotį ir kalbėjosi su darbuotojais.

Leave A Response »