Vasario 6 d. susitikimas su UAB ,,Naujosios Akmenės autobusų parko darbuotojais

jovita 2019 02 07 0
Vasario 6 d. susitikimas su UAB ,,Naujosios Akmenės autobusų parko darbuotojais

Seimo nario Valiaus Ąžuolo iniciatyva ir pakvietus UAB ,,Naujosios Akmenės“ autobuso parko profsąjungos  pirmininkės Janinos Nemekštytės įvyko susitikimas su darbuotojais.

       Dalyvavo: Seimo narys Valius Ąžuolas, autobuso parko direktorius Darius Janušauskas, Lietuvos kelių ir autotransporto Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jančiauskienė , UAB ,,Naujosios Akmenės“ autobuso parko  profsąjungos pirmininkė Janina Nemekštytė ir apie 20 autobusų vairuotojų, remonto darbininkų ir Šiaulių krašto žurnalistas Vytautas Ruškys.

       Susitikimo darbotvarkė: Socialinio dialogo skatinimas tarp darbdavio ir profesinės sąjungos.

     Įžanginiu  žodžiu Seimo narys Valius Ąžuolas kreipėsi į bendrovės darbuotojus, kuris akcentavo socialinio dialogo svarbą ir psichologinį klimatą kolektyve. 

      Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis nusistebėjo, kad reikia dar kartą apsilankyti bendrovėje susitinkant su darbuotojais ir Direktoriumi aiškinantys susidariusią problemą. Keista, kad ligi šiol nevykdomas DK 140 str. 3 d. ir  vidiniuose dokumentuose nurodyti premijų, priemokų ar kitų išmokų dydžiai taip pat turi didėti 1,289 karto.  VSDĮ pakeitimo įstatymas išsamiai numato darbdavio pareigą iki 2019 m. sausio 1 d. pakeisti ir darbo sutartis. Vis tik, atsižvelgiant į tai, kad darbo apmokėjimo sistemoje numatytos išmokos darbuotojams daugeliu atveju laikomos sudėtine jų darbo užmokesčio dalimi, įtraukti atitinkamus pakeitimus į darbo apmokėjimo sistemas taip pat patartina iki 2019 d. sausio 1 d., numatant, kad pakeitimai įsigalioja nuo aukščiau nurodytos datos. Gaila, kad ligi šiol nesuderinta Darbo apmokėjimo nuostatai su profesine sąjunga. Grubiai pažeidinėjami  DK 206 str. ,,informavimas ir konsultavimas“ 1 d., nes turi konsultuotis su profesine sąjunga darbdavys  priimdamas sprendimus dėl bendrovės vietinių norminių teisės aktų patvirtinimo ar pakeitimo.  Profesinės sąjungos pirmininkėse ligi šiol profesinei sąjungai  veiklai vykdyti nėra išskirtas kabinetas (DK 167 str.1 d.) 

    Pasisakė Direktorius Darius Janušauskas, kuris akcentavo ir supranta keliamas problemas tame ir atlyginimo dydžio. Darbuotojus informavo, kad vasario 7 d. susitiks Naujosios Akmenės tarybos nariais ir prašys svarstant 2019 metų biudžetą numatyti bendrovėje ir atlyginimų pakėlimui10%  indeksavus darbo užmokestį 1,289 karto. Supranta, kad reikia įrengti autobusų  plovyklą, nes šiuo metu vairuotojai autobusus plauna rankiniu būdu. Be to vykdant Savivaldybės funkciją pervežant keleivius reikalinga atnaujinti autobusų parką. Neseniai buvo nupirkta 2 nauji autobusai ISUZU Visigo“ ir „ISUZU Turquoise. Abiejuose autobusuose įdiegtos naujausios technologijos, jie atitinka aukščiausius saugumo reikalavimus. Abiejuose – varikliai, atitinkantys Euro 6C emisijos standartus, taupantys degalus. Pristatant  naujus autobusus  autobusų parko vadovas Darius Janušauskas kalbėjo, kad naujų autobusų parke nebūta apie dvidešimt metų. Vežėjai įsigydavo tik pavažinėtų transporto priemonių. „Puiku, kad sulaukėme savivaldybės tarybos pritarimo dėl naujų autobusų pirkimo.   Dalyvavę susitikime autobusų vairuotojai kėlė problemas dėl darbo užmokesčio dydžio, nes į rankas gauna tik  380-400 eurų. Patys remontuoja autobusus tam, kad galėtų uždirbti minimą atlyginimą.

  Kalbėjo profsąjungos pirmininkė Janina Nemekštytė, kuri patvirtino, kad socialinio dialogo bendrovėje nėra kadangi ekonomistė kelią sumaištį tarp darbuotojų ir ignoruoja bendravimą su įmonės vadovu. Sustačius  vyr.dispečerei darbo grafikus  juos taiso ir kaltina kitus darbuotojus. Dėl to ir kitų priežasčių psichologinis klimatas yra bendrovėje įtemptas. Bendrovėje dirba52 darbuotojas. Iš jų 24 vairuotojai, 16 darbininkų ir 12 administracijos darbuotojų.  Autobusų vairuotojų vidutinis atlyginimas 694 eurų, darbininkų 484 eurų ir vidutinis bendrovės atlyginimas 542 eurai. Nevyksta kolektyvinės derybos ir ignoruoja profesinė sąjunga. Profsąjungos pirmininkė paminėjo, kad prieš įmonės vadovą asmeniškai jokių problemų neturi. Gaila, kad ligi šiol nesuderintos Darbo tvarkos taisyklės, nesikonsultuojamas dėl vietinių teisės aktų ir  Darbo apmokėjimo nuostatų. 

   Taigi baigiantys darbuotojų susirinkimui sutarta, kad kolektyvines derybas inicijuos profesinė sąjunga, kuri pateiks kolektyvinės sutarties projektą.

Seimo narys Valius Ąžuolas tikisi, kad šioje bendrovėje bus atkreiptas dėmesys dėl socialinio dialogo svarbos,. Be to Seime bus svarstoma dėl darbuotojo atstovo įtraukimo į Savivaldybės valdomų įmonių valdybas. Netobuli įstatymai priverčia ieškoti sprendimų būdų teikiant įstatymų pataisas dėl vidinių sandorių ir Viešųjų pirkimo įstatymų pakeitimų.

Leave A Response »