Susitikimas su Lietuvos vežėjų sąjunga

jovita 2019 02 14 0
Susitikimas su Lietuvos vežėjų sąjunga

 

Darbotvarkėje: Dėl bendradarbiavimo su Lietuvos vežėjų sąjunga ir Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacija.
Dalyvavo: Lietuvos vežėjų sąjungos Generalinis sekretorius Sigitas Žilius, transporto politikos sekretorius Gintautas Ramaslauskas, plėtros vadovas Algimantas Kondrusevičius, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jačiauskienė.
Susitikimo aptarta galimybė dėl šakinio kolektyvinio susitarimo ir kolektyvinių derybų LVS. Pristatyme išklausyta kokiomis problemomis susiduria krovininio transporto įmonės. Aptarta mobilumo paketo, kuris artimiausiu laiku yra svarstomas Europos sąjungos taryboje. Teisininkė Jovita Jančiauskienė pateikė Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos poziciją dėl krovininio transporto vairuotojų keliamų problemų dirbant įmonėse.
Artimiausiu laiku paruošus Šakinio kolektyvinio susitarimo projektą ir paskyrus deryboms į Darbo grupę narius nuspręsta tęsti kolektyvines derybas aptariant šalims naudingas pozicijas.

Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, bei perspektyvos dėl šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo.

Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) įkurta 2015 m. gruodžio 22 d., tačiau veiklos tęstinumas skaičiuojamas nuo 2002 metų, kuomet buvo įkurta Smulkių ir vidutinių vežėjų asociacija (SVVA). 2016 m. kovo mėn. šių abiejų vežėjus vienijančių organizacijų nariai visuotiniuose narių susirinkimuose vieningai pasisakė už organizacijų susijungimą, bendrai veiklai pasirenkant Lietuvos vežėjų sąjungos (LVS) pavadinimą. Per 14 metų savo veiklos istoriją LVS daug prisidėjo prie naujų įstatymų ir kitų teisės aktų kūrimo, kurie leido pagerinti Lietuvos vežėjų darbo sąlygas ir konkurencingumą.

LVS vienija transporto, ekspedicines, gamybines, prekybines įmones, mokymo įstaigas, turinčias interesų transporto sektoriuje. Pagrindiniai veiklos tikslai – ginti ir atstovauti savo narių interesus Lietuvoje bei užsienio šalyse, dalyvauti teisėkūros procesuose, inicijuojant kelių transporto verslo aplinką gerinančius teisės aktus, bendradarbiauti su Lietuvos valstybės institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, sukurti sąlygas sąjungos nariams didinti pelningumą, mažinti veiklos sąnaudas.

LVS siekia ir tarptautinio pripažinimo – prisijungė prie Globalios partnerystės platformos dėl subalansuoto ir tvaraus transporto (Global Partnership for Sustainable Transport (GPST). Tai Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) ir Jungtinių Tautų kartu sukurta platforma, skirta skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei propaguoti saugų, efektyvų ir subalansuotą multimodalinį transportą. 2016 m. lapkričio 22 d. Stambule LVS buvo priimta į Juodosios jūros regiono Ekonominio bendradarbiavimo organizacijos šalių vežėjų asociacijų sąjungą (BSEC-URTA). Narystė BSEC-URTA leidžia plėtoti glaudžius ryšius su Juodosios jūros regiono valstybių kompetentingomis institucijomis ir vežėjų asociacijomis bei vykdyti aktyvią naujų rinkų paiešką įvairiose Europos, Azijos ir Artimųjų Rytų valstybėse.

LVS bendradarbiauja su įvairiomis Europos Sąjungos institucijomis Briuselyje, kur turi savo atstovą. Šiuo metu susiduriame su kai kurių senųjų ES valstybių protekcionistiniais veiksmais, kurių tikslas – išstumti Lietuvos bei kitų naujųjų ES šalių vežėjus iš ES transporto paslaugų rinkos. Kartu su Lietuvos valstybės institucijų pareigūnais bei kitų šalių vežėjų asociacijų atstovais siekiame apginti teisėtus Lietuvos vežėjų lūkesčius.

2016 m. lapkričio 11 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) ir LVS pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl bendrų veiksmų, susijusių su aukštos kvalifikacijos specialistų rengimu bei bendrais moksliniais tyrimais.

Siekdama sudaryti palankias verslo sąlygas savo nariams bei mažinti jų sąnaudas, o taip pat siekdama gauti išskirtines sąlygas savo narių įmonių darbuotojams perkant įvairias prekes bei paslaugas, LVS yra pasirašiusi sutartis su generaliniais tiekėjais, kurių pasiūlytos ypatingos prekių (degalų, padangų krovininiams ir lengviesiems automobiliams, transporto priemonių ir t.t.) bei paslaugų (mobiliojo ryšio ir kitų) kainos leidžia sąjungos nariams gerokai sumažinti veiklos kaštus. Nuolat vykdome derybas ir su kitais prekių bei paslaugų tiekėjais dėl išskirtinių sąlygų suteikimo LVS nariams.

Leave A Response »