Tarptautinės moters minėjimas 2019 m. kovo 8 bendrovėje

jovita 2019 03 12 0
Tarptautinės  moters minėjimas 2019 m. kovo 8 bendrovėje

 Vadovaujantis darbuotojų profesinės sąjungos veiklos programos 8 punktu bendrovės salėje kovo 8 d. įvyko Tarptautinės moters minėjimas.

Minėjime dalyvavo: Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, Seimo nariai: Aušra Papirtienė, Lauras Stacevičius, Gediminas Vasiliauskas. 

      Profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis moteris pasveikino su Tarptautine moters diena ir palinkėjo, kad ši diena būtų ypatinga, pilna išskirtinio dėmesio, pagarbos ir simpatijos. 

    Be to priminė, kad kovo 8 d., 12 val., rengiamos eitynės „Visos moterys dirba, bet ne visoms moka“ nuo Katedros aikštės iki Vyriausybės rūmų. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – viena renginio organizatorių.  Šių metų Kovo 8-ąją – Moterų solidarumo dieną – skiriame moterų darbui. Darbo rinkoje moterims galioja kitos taisyklės nei vyrams, joms įsidarbinant vis dar yra vertinama jos šeiminė padėtis, nors įstatymas tai ir draudžia. Tų moterų, kurios dalyvauja darbo rinkoje, darbas nesibaigia uždarius darbovietės duris, jis tęsiasi ir  namuose, kur moterims tenka prievolė rūpintis namų, vyro, vaikų ir senelių globa, slauga ir gerbūviu. Moterų darbas namie nepastebimas ir nevertinamas.  Profesijos, kurias daugiausiai užima moterys, yra matomos kaip neprestižinės – antraeilės ir nesvarbios. Moterims ne tik mokamas mažesnis atlyginimas už tą patį darbą, daugiausiai moterų užimamos profesijos yra prasčiausiai apmokamos, atitinkamai joms tenka minimalios socialinės garantijos, dėl ko didėja dirbančių moterų skurdo rizika. Taip pat ir jų pensijos yra mažesnės, todėl didelė dalis pensinio amžiaus moterų gyvena skurde. Tarptautinė moterų solidarumo diena yra puiki proga kalbėti ir rodyti nelygybės problemas. Jau ketvirtą kartą ši diena yra minima susivienijus skirtingoms organizacijoms, profesinėms sąjungoms, nevyriausybinėms organizacijoms, įvairių sektorių darbuotojams.

     Seimo nariai  Lauras Stacevičius, Gediminas Vasilauskas ir Aušra Papirtienė  moterims palinkėjo aktyvios veiklos kovojant už savo teises ir įteikė padėkos raštus profsąjungos narėms už nuoširdų darbą bendrovėje ir aktyvią profsąjunginę veiklą: Petronėlei Pūrienei, Sniegenai Lavcovienei, Rimai Andriukaitytei,  Irenai Šukienei, Editai Kopūstienei, Dangirai Pocienei,  Sigitai Jonylei, Linai Baršauskienei, Inetai Burokovaitei, Eglei Andziulienei, 

       Minėjimo  metu muzikinius kūrinius atliko Juozo Naujalio muzikos gimnazijos akordeonistas Dominykas Zubrickas. 

Baigdamas profsąjungos pirmininkas padėkojo profsąjungos komiteto narėms už pagalbą atstovaujant darbuotojų interesus ir dalyvaujant minėjime minint Tarptautinę moters dieną.

Leave A Response »