Gegužės 15-16 d. Profesinių sąjungų konferencija Varšuvoje dėl mobilumo paketo

jovita 2019 05 20 0
Gegužės 15-16 d. Profesinių sąjungų konferencija  Varšuvoje dėl mobilumo paketo

Dalyvavo:  Europos Transporto Federacijos  politikos sekretorė Cristina Taliling, LPS,,Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, Baltijos transporto profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pirmininkas Gintaras Čiužas, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Latvijos transporto asiociacijos pirmininkas Dagnis Petersons, pavaduotojas Normunds Mamis, Estijos transporto federacijos pirmininkas Ullar Kallas, Vokietijos transporto federacijos pirmininkas Michael Wahl, Bulgarijos transporto federacijos pirmininkas  Lyubomir Drenski, pavaduotoja Irina Paleva, Lenkų Solidaronošč transporto federacijos pirmininkas Tadeusz Kucharskij, tarybos narys Florian Rogorzynskij, ekspertas Gerard Skonskij, Lenkijos,,Solidarošč ekspertė Barbara Surdinovska, Bratislavos transporto federacijos pirmininkas Jurek Rafal, ekspertas dr. Marek Benio, projektų koordinatorius Frierich Ebert Stiftung Krysztof Getka ir renginio vertėjai.

 

      Konferencijos darbotvarkė:

  1. Seminaro atidarymas ir įžanginis žodis(Tadeusz Kucharskij, Krysztof Getka);
  2. Dalyvaujančių  Profesinių sąjungų lyderių prisistatymas;
  3. Europos parlamento priimto mobilumo paketo supažindinimas ir diskusijos;
  4. Vairuotojų atstovavimas autotransporto sektoriuje ir jų ginymas pagal struktūras dėl darbo užmokeščio(Barbara Surdinovska);
  5. Vairuotojų darbas, poilsis, nakvynė,  vairuotojų kabinuose ir jų apmokėjimas;
  6. Diskusijos dėl mobilaus paketo pritaikymo dirbantiems vairuotojams iš trečiųjų šalių;
  7. Uber analizė ir legalus darbas transporto sektoriuje.
  8. Rezultatų aptarimas ir apibendrinimas.

         Įžanginiu žodžiu pasveikino Lenkų Solidaronošč transporto federacijos pirmininkas Tadeusz Kucharskij ir pasidžiaugė vykstančiu seminaru Varšuvoje, kad galėtume aptarti situacija krovininio transporto sektoruje ir pasidalinti patirtimi atstovaujant vairuotojų teises. Vėliau pristatė dalyviai kokias profesines sąjungas atstovauja ir kokiomis problemas sprendžia transporto sektoriuje. Europos Transporto Federacijos politikos sekretorė Cristina Taliling pristė trumpai Europos parlamento priimto mobilumo paketo 2019 m. balandžio 24 d. Priimtos tokios nuostatos dėl patekimo į rinką taisyklių: Vilkikas kartą per 4 sav. pasikrauna arba išsikrauna įmonės įsisteigimo šalyje;  Priimtos nuostatos dėl komandiravimo taisyklių taikymo:

– Komandiravimo reikalavimai taikomi tarptautiniam transportui, išskyrus dvišalį transportą ir tranzitą; Komandiravimo reikalavimai taikomi kombinuotam transportui, išskyrus, kai atkarpa, gabenama kelių transportu, eina per dvi ar daugiau šalių; Komandiravimo taisyklės netaikomos 1 pasikrovimui ir/ar išsikrovimui, kai vykdoma dvišalio transporto operacija, jei pasikrovimas ir išsikrovimas neatliekami toje pačioje šalyje;  Komandiravimo taisyklės netaikomos 2 pasikrovimams ir/ar išsikrovimams, kai dvišalio transporto operacija vykdoma į įsisteigimo šalį. Pasikrovimas ir išsikrovimas negali būti vykdomas vienoje šalyje; ES šalys narės turi įgyvendinti tokias pačias nuostatas dvišaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis. ES narės, taip turi dėti pastangas, kad tokios pačios nuostatos būtų įgyvendintos ir daugiašaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis;

– Siekiant užtikrinti komandiravimo taisyklių įgyvendinimą trečiosiose šalyse, ES šalys narės turi siekti atitinkamų ES teisės aktų įgyvendinimo AETR kontekste;  Priimančioji šalis turi viešai pateikti informaciją apie vairuotojo darbo apmokėjimą. Jeigu tokia informacija nėra pateikiama, vežėjas negali būti baudžiamas. Priimtos taisyklės dėl vairuotojų darbo ir poilsio reglamentavimo:  Draudimas atlikti reguliarų kassavaitinį poilsį transporto priemonės kabinoje; Sutrumpinto kassavaitinio poilsio kompensacija pridedama prie ilgesnio nei 45 val. poilsio;  Vežėjas organizuoja darbą taip, kad vairuotojas kas 4 savaitės galėtų grįžti į namus arba kitą pasirinktą vietą atlikti ilgesnį nei 45 val. poilsį; jeigu vairuotojas nusprendžia į namus negrįžti ir poilsį atlikti pasirinktoje vietoje, apie tai raštu informuoja savo transporto įmonę ne vėliau nei prieš 2 savaites; vairuotojui nusprendus tokį poilsį atlikti namuose, transporto įmonė pasirūpina vairuotojo grįžimu; Vairuotojo namai – vairuotojo deklaruota gyvenamoji vieta;  Antros kartos Smart tachografų įvedimas; Ne vėliau nei po 3 metų po keičiamo reglamento įsigaliojimo transporto priemonėse, kuriose įrengti pirmos ir antros kartos skaitmeniniai tachografai (specifikacijos nustatytos Reglamento 3821/185 Priede IB, taikyto nuo 2011 m. spalio 11 d.); Ne vėliau nei po 4 metų po keičiamo reglamento įsigaliojimo transporto priemonėse, kuriose įrengti 3 kartos skaitmeniniai tachografai (specifikacijos nustatytos Reglamento 3821/185 Priede IB, taikyto nuo 2012 m. spalio 1 d);  Ne vėliau nei po 5 metų po keičiamo reglamento įsigaliojimo transporto priemonėse, kuriose įrengti pirmos kartos smart tachografai (specifikacijos nustatytos Reglamento 2016/779 Priede IC).NB: antros kartos tachografų įvedinimas visose transporto priemonėse nuo 2024 m. Transporto priemonių, kuriose neįrengti antros kartos smart tachografai, vairuotojai turi įvesti priimančios valstybės duomenis kiekvieną kartą kirtę sieną pirmoje laisvoje sustojimo vietoje. Gautinio mobilumo paketo priėmimas bus svarstomas po Europos parlamento rinkimų ir dėl to svarbu išgirsti Jūsų pozicijas ką galėtume taisyti aptariant Briuselyje ETF Vykdomajame komitete.

        Pasisakė Vokietijos transporto Federacijos pirmininkas Michael Wahl, kad šalyje yra nustatytas minimalus atlyginimas 1350 eurų ir vairuotojams apmokama už maitinimą ir nakvynę. Šios numatytos lėšos yra skiriamos vairuotojui prie gaunamo darbo užmokesčio.

        Daugelis pasisakusiųjų Lenkijos, Latvijos, Bulgarijos, Estijos, Bratislavos profesinių sąjungų lyderių vairuotojų atlyginimų apmokėjimo modeliai yra panašus. Daugelis šalių pervežimo kompanijų moka nustatyta minimalų atlyginimą ir skyria komandiruotpinigius nuo 50 iki 80%, kurie nėra priskaičiuojami prie pagrindinio atlyginimo. Daugelyje šalių nėra sudarytos šakinės kolektyvinės sutartys, nes darbavių asiociacijos atsisako derėtis su profesinėmis sąjungomis. Dėl to vairuotojai praranda socialines garantijas. Dėl to turėtume pradėti kolektyvines derybas su darbdavių asiociacijomis pateikiant profesinių sąjungų poziciją mokant vairuotojams nustatytą vidutinį šalies atlyginimą. Vėliau sutarta, kad ETF politikos sekretorė Cristina Taliling susitikinės su šalių profesinių sąjungų organizacijomis aptariant situaciją vedant kolektyvines derybas. Pirmas susitikimas Baltijos transporto šalių Estijos, Lietuvos ir Latvijos įvyks gegužės 29 d. Rygoje. Aptariant situacija krovininio transporto sektoriuje su profesinių sąjungų lyderiais planuosime aptarti ir įsiklausyti ir darbavių organizacijų reukalavimus dėl mobilaus paketo įgyvendinimo. Deja turime pagerinti krovininio transporto vairuotojams daro ir poilsio sąlygas užtikrinant jiems pragyvenimo lygį. Dėl to turime rasti kompromisą su darbdavių organizacimis aptariant sąlygas sudarant ir pasirašant šakines kolektyvines sutartys kalbėto ETF politikos sekretorė Cristina Taliling. Vėliau išklausyta seminare pranešimai  kitomis aktualiomis temomis ir aptarta įvykusio  seminaro rezultatai. Nuspręsta tokio pobūdžio seminarus ateityje organizuoti ne tik Lenkijoje, bet kitose šalyse diskutuojant ir dalinantys patirtimi kaip sprendžiamos vairuotojų problemos senose ES šalyse Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Anglijoje, Portugalijoje. Esame ES šalys ir dėl to turime ieškoti galimybių užtikrinant krovininio transporto vairuotojams geresnes darbo ir poilsio sąlygas.

Leave A Response »