Gegužės 29 d. Latvijoje Rygoje Baltijos transporto profsąjungų Fedeacijos susitikimas su ETF politikos sekretore

jovita 2019 06 03 0
Gegužės 29 d. Latvijoje Rygoje Baltijos transporto profsąjungų Fedeacijos susitikimas su ETF politikos sekretore

Dalyvavo: Europos Transporto Federacijos politikos sekretorė Cristina Taliling, Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos Teisininkė Jovita Jančiauskienė, Estijos transporto federacijos pirmininkas Ullar Kallas, Latvijos transporto profsąjungų pirmininkas Juris Kalnins.

      Susitikimo darbotvarkė:

  1. Susitikimo dalyvių pristatymas;
  2. Mobilumo paketo aptarimas ETF politikos sekretorė Cristina Tilling;
  3. Baltijos transporto profsąjungų poziciją transporto sektoriuje;
  4. Baltijos šalių viešojo transporto konkursai ir vairuotojų problemos.
  5. Rezultatų aptarimas ir apibendrinimas.

         Įžanginiu žodžiu pasveikino Latvijos transporto profsąjungų pirmininkas Juris Kalnins. Latvijos transporto profsąjungų pirmininkas Juris Kalnins, kuris paminėjo, kad malonu priimti Rygoje Europos Transporto Federacijos politikos sekretorę  Cristina Taliling. 

       Estijos transporto federacijos pirmininkas Ullar Kallas paminėjo, kad Baltijos šalių transporto profsąjungos jau susitinka daugiau kaip 6 metai ir kiekvienais metais aptaria situaciją transporto sektoriuje. Be to ne kartą organizavo kartu akcijas ir susitiko pasienyje su krovinnio transporto vairuotojais aptardami situacija transporto sektoriuje. Organizuojant akcijas kartu išdalinome informacijos lapukus kur jie galėtų kreiptis dėl juridinės pagalbos. 

      Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Bronius Bučelis informavo, kad vyksta kolektyvinės derybos su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliai asiociacija,,Linava“ dėl koeficiento dydžio padidinimo. Birželio 18 d. Vyks trečiasis kolektyvinių derybų susitikimas kuriame šalys aptars dėl šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo.

     ETF politikos sekretorė Cristina Tilling; ETF politikos sekretorė Cristina Tilling vykdant projektą suteikiant pagalbą krovininio transporto vairuotojams jau vykdo Belgijos, Danijos, Švedijos, Rumunijos profsąjungos suteikiant juridinę pagalbą iš trečiųjų šalių dirbantiems vairuotojams. Be to ETF kartu su minimoms profsąjungoms apmoko vairuotojus dirbant ES šalyse. Belgijos profsąjungos turi sudarę programą, kuri gali profsąjungos nariui apskaičiuoti atlyginimą pateikus išimtą tahografo kortelę. ETF skyrė projektui įgyvendinti kiekvienais metais skyriama 40 tūkst. eurų vairuotojų socialinėms ir juridinėms  paslaugoms įgyvendinti. ETF yra apie 5000 krovininio transporto vairuotojų krovinio transporto sektoriuje. ETF politikos sekretorė pasiūlė Baltijos šalių transporto Federacijos vadovams dalyvauti projekte sudarant mobiliame telefone vairuotojams programėlę kurioje būtų pateikta informacija krovininio transporto vairuotojams suteikiant visapusišką pagalbą. Šioje programėlėje turėtų būtio pateikti kontaktiniai  profsąjungų atsakingų asmenų duomenys, minimalus mokamas atlyginimas vairuotojams tos šalies ir teikiamos socialinės juridinės paslaugos. Be to domėjosi pastatytu Kalvarijos poste įrengtu vairuotojams informaciniu centru, kuris šiuo metu neveikia. Reikėtų aptarti esamą situaciją ir ETF norėtų išgirsti kas numatoma daryti su šiuo pastatu.

ETF politikos sekretorė Cristina Taliling  dar kartą pristatė trumpai Europos parlamento priimto mobilumo paket ir pagrindines nuostatas.  Gautinio mobilumo paketo priėmimas bus svarstomas jau naujoije ES išrinkto parlamento narių ir aišku tai priklausys nuo to kas bus paskirtas Transporto komisaru. Tai paaiškės liepos mėnesį, o galutinis mobilumo paketo priėmimas planuojamas ES Parlamente rugsėjo-spalio mėnesiais. Aišku atsižvelgiant į Europos komisijos pateiktas išvadas ETF Vykdomasis komitetas kreipsis į Valstybių vyriausybes dėl įgyvendinimo. Taigi ETF neprieštarauja organizuoti susitikimą su Baltijos šalių darbdaviais aptariant mobilumo paketo svarbą ir išklausant bendrame susitikime su profsąjungomis. Planuojamas susitikimas Lietuvoje Kaune rugsėjo mėnesį, bet darbotvarkę dar suderinsime. Artimiausiu laiku ETF  laike 2 savaičių paruoš bukletą kuriame bus pateikta informacija dėl mobilumo paketo ir išversta į daugelių šalių kalbų. Be to Europos komisija manyčiau neprieštarautų, kad dėl kobatažą trečiosioms šalims būtų taikyta 6 savaičių laikotarpis. Matomai daugiau Baltijos šalių transporto profsąjungoms per bendrus seminarus teks bendrauti su kolegomis aptariant ir pasidalynant informacija.

    Išklausyta informacija Estijos transporto federacijos pirmininko Ullar Kallas, kad visi autobusų parkai yra privatizuoti Estijoje, tik Talino viešasis transportas yra Savivaldybės įmonė. Pasirašytos šakinės kolektyvinės sutartys ir nustatyta transporto sektoriuje vairuotojams minimalus mėnesio atlyginimas 945 eurai. Nuo 2020 metų vyksta derybos dėl didesnio atlyginimo ir siūloma vairuotojams nustatyti 1200 eurų atlyginimą.

  Latvijos transporto profsąjungų pirmininkas Juris Kalnins informavo, kad vyksta maršrutų konkursai Latvijoje. Latvijoje pavyko susitarti, kad nuo 2020 metų bus mokamas valandinis tarifinis atlyginimas 5 eurai, 2022m. – 5,40 val. Ir 2025 m.-5,80 val. Deja susitarime Savivaldybių mokės vairuotojams tik už vairavimą maršrute, o už likusias valandas bus mokama Latvijoje nustatyto minimalaus atlyginimo dydis.

     Liepojoje autobusų parke nesutikus su pateiktomis apmokėjimo sąlygoms gegužės 30 d. Buvo paskelbtas streikas, bet darbdavys dėl streiko teisėtumo kreipėsi į teismą kuris sustabdė streiką. Birželio 6 d. Liepojoje bus nagrinėjama dėl streiko teisėtumo.

    ETF politikos sekretorė Cristina Taliling paminėjo, kad daugelių šalių vyksta globalizacija ir Savivaldybių paslaugų įmonių privatizaciją, bet jei dirbsime kartu su tos šalies politikais rasime būdų spręsti bendrai socialines darbuotojų problemas. 

Leave A Response »