Rugpjūčio 14 d. Įvyko susitikimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje

jovita 2019 08 16 0
Rugpjūčio 14 d. Įvyko susitikimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje

Susitikimo darbotvarkė:  Dėl suminės darbo laiko apskaitos aptarimas

Dalyvavo: Viceministrė Eglė Radišauskienė, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jančiauskienė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų Federacijos pirmininko pavaduotoja Dalė Jakutavičė, Lietuvos Maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė, Susisekimo ministerijos vyresnioji patarėja Gintarė Vizbaraitė, Kelių ir oro transporto politikos grupės vyr.specialistas  Aleksandras Stupenko, Teisingumo ministerijos vyr.specialistas Ričard Dzikovič, Lietuvos asiociacija,,Lietuvos keliai“ vykdantysis direktorius Rimvydas Gradauskas, Teisininkas Vilius Mačiulaitis.

        Viceministrė pristatė Eglė Radišauskienė, kad LR Vyriausybės nutarimo projekto dėl apskaitinio darbo laiko apskaitos taikymo, kurių apskaitinis laikotarpis būtų iki vienų metų. Taigi šiandieną norėtume aptarti bendras pozicijas su profesinėmis sąjungomis ir darbdaviais.  Viceministrė priminė, kad Vyriausybė nutarimu reguliuoja Darbo laiko apskaita  ir vadovaujasi  DK ir įstatymais. Aišku būtinai turėsime atsižvegsime į socialinių partnerių išsakytas pozicijas.

       Federacijos Teisininkė Jovita Jančiauskienė paminėjo, kad Darbo kodekse leidžiama dirbti darbuotojams per metus 180 viršvalandžių, bet ES Direktyva numato leidžia nukrypti nuo nuostatos sudarant kolektyvines sutartys aptariant nukrypimų leidžiant nustatyti 4 mėnesių pamatinį laikotarpį kuris gali ne ilgesnis nei 6 mėnesiai informavo Federacijos Teisininkė Jovita Jančiauskienė. Deja darbavių organizacijos Kelių regione nesideri su profesinėmis sąjungomis dėl Kolektyvinių sutarčių sudarymo.

       Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis informvo, kad AB,,Kelių priežiūra“ valdyba suderinus su Darbo taryba priėmė nutarimą, kad apskaitinę  suminę darbo laiko apskaitą darbuotojams taikyti 24 mėnesiams ir dėl to, prašome Valstybinės darbo inspekcijos atlikti patikrinimą dėl suminės darbo laiko apskaitos įvedimo pažeidimų.

       Lietuvos asiociacija,,Lietuvos keliai“ vykdantysis direktorius Rimvydas Gradauskas informavo, kad darbuotojai kelių priežiūros ir statybos  bendrovėse dirba 6000 darbuotojų iš jų apie 3000 dirba terminuotomis darbo sutartimis ir  priimami tik sezoniniams darbams. Po to juos reikia atleisti ir Darbo birža jiems moka bedarbio pašalpas. Taigi kiek kainuoja Valstybei išlaikyti bedarbius? Įvedus metams suminę darbo laiko apskaitą galėtume išsaugoti darbo vietas leidžiant darbuotojams dirbti viršvalandžius ir jiems apmokėti už viršvalandinį darbą.

     Teisingumo ministerijos vyr.specialistas Ričard Dzikovič priminė, kad ES Direktyva leidžia įvesti suminę darbo laiko apskaitą ne ilgiau kaip 6 mėnesiai. Be to tip paminėjo, kad šiame sektoriuje gali profesinės sąjungos sudaryti kolektyvines sutartys aptariant darbo sąlygas ir darbuotojų apmokėjimą dirbant viršvalandžius.

    Baigdama susitikimą viceministrė Eglė Radišauskienė išreiškė poziciją įsiklausius šalių pozicijas tęsti diskusijas dėl  Vyriausybės nutarimo projekto keičiant suminę darbo laiko apskaitą ir atsižvelgiant išsakytas pozicijas šiuo klausimu.

Leave A Response »