Spalio 10 d. Kaune įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos valdybos posėdis

jovita 2019 10 11 0
Spalio 10 d. Kaune įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos valdybos posėdis

  Dalyvavo: Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, teisininkė Jovita Jančiauskienė, AB „Kelių priežiūra“ Jurbarko regioninis padalinys profsąjungos pirmininkas Saulius Pranckaitis, AB „Kelių priežiūra“ Tauragės keliai regioninis padalinys Vakarų regioninė profesinė sąjungos pirmininkas Petras Geryba, AB,,Kelių priežiūra“ padalinio profsąjungos pirmininkas Alvydas Podrėzas, UAB „Ukmergės keliai“ profsąjungos pirmininkas Antanas Kriukelis, UAB ,,Naujosios Akmenės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Janina Nemekšytė ir UAB ,,Utenos autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Natalija Šakalienė, UAB ,,Ukmergės keliai“ Antanas Kriukelis, UAB „Ukmergės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas Andrejus Rakickas, UAB „Kėdbuzas“ profesinės sąjungos pirmininkas Gražvydas Baltrušis, Tarybos narys Michailas Pušinovas, VŠĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ profsąjungos pirmininkė Vita Janušauskienė, Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas.

    Federacijos valdybos posėdžio darbotvarkė:

    1.     Federacijos pirmininko pranešimas;

    2.     Kolektyvinės derybos su Linava ir įvykę  Transporto forumo susirinkimai;

    3.     Dėl kolektyvinių derybų AB “ Kelių priežiūra” ir Jungtinės atstovybės sudarymo;

    4.     Dėl LR darbo kodekso pasikeitimų, dėl privalomo skelbti skelbimuose darbo užmokesčio;

    5.     Dėl UAB,,Kedbusas“ priėmimo į Federacijos sudėtį;

    7.     Pirminių organizacijų pirmininkų pasisakymai;

    8.     Eiliniai klausimai.

    

          Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis pateikė pranešimą valdybos nariams. Jame buvo akcentuota dėl kolektyvinių derybų su Linava. Paruoštas Finansų ministerijos projektas kuriame numatyta krovininio transporto vairuotojams 1,5 koeficientas nuo minimalaus atlyginimo dydžio t.y. bruto atlyginimas 920, 50 eurų neįskaitant 50%  komandiruotės dydžio.  

   Informavo Federacijos valdybos narius, kad  rugsėjo 5-6 dienomis pajūryje planuotas seminaras neįvyko, kadangi nebuvo  skirtas finansavimas iš LPSK. Svarstėme dėl AB ,,Kelių priežiūra“ ruošiant Jungtinę atstovybę ir sutarties projektą. Papildomai šį klausimą dar kartą svarstysime valdybos posėdyje kadangi neturiu šiuo klausimu nuomonės. 

  Dar kartą primenu, kad turintys sukauptų atostogų privalote jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d.   

  Vyriausybė  liepos 3 d. nutarimu Nr. 669 priėmė nutarimą nuo 2020 m. sausio 1 d. pakelti minimalų mėnesinį atlyginimą 607 eurai ir minimalų atlyginimą 3,72 euro. 

     Raštu kreipėmės įc Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkę Rimantę Šalaševičiūtę dėl darbuotojų atstovų įtraukimo į Valdybą. Atsakymo negavome ir komitete šis klausimas nebuvo svarstytas. 

       Birželio 18 d. Forumas pasitraukė iš kolektyvinių derybų su Linava, o kolektyvinę sutartį rugsėjo 18 d. pasirašė Solidarumo profesinių sąjungų atstovai. 

       Liepos 24 d. kreipėmės raštu į Socialinės apsaugos ir darbo ministrą ,,Dėl LR Vyriausybės nutarimo pakeitimo kuriame buvo numatyta taikant kelių regiono ir statybos sektoriuose metinę suminę darbo laiko apskaitą. Sprendimo iki dabar nepriimta.  

        Liepos 11 d. pakeistas Darbo kodekso 25 ir 139 str. kuri iniciavo grupė Seimo narių, kad darbo skelbimuose darbdavys privalo nurodyti informaciją dėl darbo užmokesčio. Įstatymas įsigaliojo nuo liepos 27 d. ir reikia pripažinti, kad daugelis darbdavių nevykdo įstatymo, o VDI yra numačiusi skirti baudas. 

    Profesorius B.Gruževskis teigia, kad stiprios profsąjungos tai yra Valstybės interesas ir dėl to noriu pritarti, kad darbuotojų pasitikėjimas profesinėmis sąjungomis turėtų stiprėti Jūsų įmonėse.  

     Toliau dirba įkurta Lietuvos keleivių vežimo asociacija sprendžiant įmonių problemas ir visiškai neseniai į šią asociacija buvo priimta nariu  UAB ,,Naujoji Akmenė autobusų parkas“ 

      Federacijos atstovai rugsėjo 10 d. įvyko susitiko Prezidentūroje su Prezidento patarėjais socialiniais klausimais. 

    Rugsėjo 18 d. su Lietuvos Trišalės tarybos nariai susitiko su Prezidentu Gitanu Nausėda. 

    Federacijos pirmininkas informavo, kad pagaliau seimo nariai po svarstymo  pritarta Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (Nr. XIIIP-3787), Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (Nr. XIIIP-3788), Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9, 9(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektui (Nr. XIIIP-3789). Paskirti pagrindinis Valstybės ir savivaldybių komitetas, papildomi: Audito ir Ekonomikos komitetai. Pritarta bendru sutarimu paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą  2019 m. gruodžio 12 d.

  Federacijos valdyboje dalyvaujant Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojui Rimtautui Ramanauskui po ilgų diskusijų nuspręsta deleguoti Federacijos pirmininko pavaduotoją Saulių Matulaitį, AB ,,Kelių priežiūra“ padalinio profsąjungos pirmininką Alvydą Podrėzą ir konsultantu skirti Federacijos teisininkę Jovitą Jančiauskienę į kolektyvines derybas spalio 21 d. Kaune su AB ,,Kelių priežiūra“ administracija. Pritarta sudaryti Jungtinę profesinių sąjungų atstovybę su Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ ir Lietuvos profesinių sąjungų Federacija ,,Sandrauga“. 

      Federacijos valdybos nariai vienbalsiai priėmė į Federacijos sudėtį UAB ,,Kedbusas“ profesinę sąjunga. Jos pirmininkas Gražvydas Baltrušis pristatė profesinę sąjungą ir teigė, kad atstovauja 40 profsąjungos narių, o bendrovėje dirba 80 bendrovės darbuotojų. Pasidžiaugė, kad sugebėjo bendrovės vadovybė atstovėti poziciją prieš UAB ,,Kautra“ ir šiuo metu yra Kėdainių savivaldybės įmonė sėkmingai organizuojant keleivių pervežimą. Kolektyvinė sutartis galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d. Vairuotojų atlyginimas siekia bruto daugiau kaip 850 eurų.

     Išklausyta kitų pirmininkių organizacijų pirmininkų pranešimai. 

     Sunkiausia padėtis yra UAB ,,Utenos autobusų parkas“, nes yra paskelbtas maršrutų konkursas ir neaiški bendrovės padėtis pralaimėjus maršrutų konkursą.

     VŠĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ profsąjungos pirmininkė Vita Janušauskienė informavo, kad vyksta įmonės reorganizacija ir numatoma atleisti darbuotojus. Kolektyvinės sutarties nėra.

     Federacijos valdyboje aptarta ir kitų bendrovių ekonominė ir finansinė padėtis.

     Numatytas sekantis Federacijos valdybos posėdis 2019 m. gruodžio 5 d. Kėdainiuose UAB ,,Kėdbusas“ autobuso stoties patalpose.

Leave A Response »