Lapkričio 13-14 dienomis Rygoje įvyko aptarimas krovinių vežimo kelių transportu Baltijos šalyse

jovita 2019 11 18 0
Lapkričio 13-14 dienomis Rygoje įvyko aptarimas krovinių vežimo kelių transportu  Baltijos šalyse

Dalyvavo: Latvijos valstybės tarnautojų ir transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Juris Kalnins, teisininkas  Latvijos laisvųjų profesinių sąjungų konfederacijos ekspertė ES klausimais Nataļja Preisa, Latvijos  ministerijos transportas vadovas Erichas Šhmukstask,  Generalinis sekretorius-asociacija „Kelių transporto asociacija„ Latvijas auto“ Aleksandras Pociluiko,  Estijos transporto ir kelių darbuotojų profesinės sąjungos (ETTA) pirmininkas Üllar Kallas, Lietuvos transporto darbuotojų profesinės sąjungos Forumas pirmininkas Bronius Bučelis, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Lietuvos profesinių sąjungų aljansas pirmininkas Audrius Cuzauskas ir kiti dalyviai. 

Latvijos valstybės tarnautojų ir transporto darbuotojų profesinė sąjunga LAKRS bendradarbiaudama su Friedricho Eberto fondu (FES) organizavo dalyvauti susitikime aptariant bendrą krovinių vežimo kelių transportu Baltijos šalyse situaciją.

       Susirinkusius dalyvius pasveikino Latvijos valstybės tarnautojų ir transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Juris Kalnins ir trumpai apibūdino apibūdino situaciją  Latvijoje krovininio ir keleivinio transporto sektoriuje. Šiuo metu vyksta kolektyvinės derybos su ministerijos atstovais dėl nacionalinio ir šakinės kolektyvinės sutarties. Esame sutarę kroviniame transporte vairuotojams mokamas 1040 eurų bazinis atlyginimas ir išmokama komandiruotės dydis vadovaujantis Vyriausybės nutarimu tų šalių kuriuose dirba krovininio transporto vairuotojai. Keleiviniame transporte už vairavimą 2020 m. bus mokama 5 eurai už valandą, 2022 m.-5,50 eurų, 2030 m.- 5,70 eurų valandinis tarifinis atlyginimas. Sutarėme, kad darbdavys vairuotojams apmokės už 95 kodą.Vyksta keleivinio transporto įmonėse  maršrutų konkursai ir neaišku kas juos laimės išskyrus Rigas Satikmes. Latvijoje galioja įstatymas jeigu pasirašyta kolektyvinė sutartis tada  paskelbus konkursą yra vienas iš privalumų dalyvaujant įmonei konkurse. Be to jei yra pasirašyta kolektyvinė sutartis tik tuo atveju vairuotojams leidžiama dirbti viršvalandžius. Daugelyje keleivinio transporto įmonėse yra pasirašytos kolektyvinės sutartys kurios galioja iki 2020 metų. Suprantomai turėtų būti indeksuojama 1 kilometro kaina, nes šiuo metu dėl nepakankomo atlyginimo trūksta autobusų vairuotojų, nes jų gaunamas atlyginimas į rankas siekia apie 700 eurų. Jeigu kyla minimalus atlyginimas Latvijoje darbdavys turi kelti ir vidutinį darbo užmokestį darbuotojams.  Latvijoje galima taikyti 6 mėnesių suminę darbo laiko apskaitą. Latvijoje priimtas įstatymas, kad darbdavys privalo apmokėti transporto kompensaciją darbuotojui. Liepojos autobusų parke organavome sreiką, bet Teismas jį sustabdė kaip neteisėtą, nes profsąjunga reikalavo vairuotojams mokėti 7 eurus už valandą. Vykusiame Latvijos profsąjungų kongrese pasiūlyta keisti Ginčų įstatymą, nes yra suvaržytos profesinių sąjungų teisės streikuoti. Bendradarbiaujame su Švedijos, Suomijos, Danijos, Slovėnijos profesinėmis sąjungomis. 

      Estijos transporto ir kelių darbuotojų profesinės sąjungos (ETTA) pirmininkas Üllar Kallas paminėjo, kad minimalus atlyginimas Estijoje 540 eurų ir profsąjungos reikalauja 600 eurų minimalaus atlyginimo dydžio. Sutarta nuo 2020 m. sausio 1 d. mokėti 580 eurų minimalų atlyginimą. Šiuo metu Estijos transporto sektoriuje vyksta 8 kolektyvinės derybos dėl kolektyvinių sutarčių pasirašymo.  Vietiniame Krovininio transporto sktoriuje yra pasirašyta kolektyvinė sutartys ir sutarta vairuotojams mokėti 950 eurų, 2020 m.- 1000 eurų, 2021 m. 1100 eurų atlyginimą. Deja nevyksta kolektyvinės derybos Tarptautiniame krovinio transporto sektoriuje kolektyvinės derybos nevyksta. Autobusų ir troleibusų vairuotojų atlyginimas nustatytas 945 eurų ir galioja iki 2020 metų. Profsąjungos reikalauja mokėti 1200 eurų ir kolektyvinės derybos šiuo metu vyksta.

       Lietuvos transporto darbuotojų profesinės sąjungos Forumas pirmininkas Bronius Bučelis kolektyvinės derybos vyko su Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, bet birželio 18 d. Forumas pasitraukė iš kolektyvinių derybų nesutarus dėl koeficiento dydžio. Dėl to Vyriausybės nutarimu nustatytas nuo 2020 m. sausio 1 d. 1,65 koeficiento dydis nuo minimalaus atlyginimo 607 eurų. Tai yra bruto krovininio transporto vairuotojams bus mokama 1002 eurai neskaitant dienpinigių dydžio. Šiuo metu Linava svarsto galimybę iškelti įmones į Lenkiją ir pagal pateiktu jų paskaičiavimus,  kad vairuotojų atlyginimų koeficientą padidinus iki 1,65, Lietuva pagal darbo kaštus kelių transporte Lietuva nusileis tik Prancūzijai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Airijai, Vokietijai ir Jungtinei Karalystei, lenkdama Slovėniją, Maltą, Portugaliją, Estiją, Slovakiją, Čekiją, Lenkiją, Kroatiją, Latviją, Vengriją, Rumuniją ir Bulgariją. Be akcentuojama vienu iš veiksnių, kurie labai skaudžiai palies Lietuvos transporto sektorių, pripažįstamas Mobilumo paketas. Tai yra išorinė politinė rizika Lietuvai. Savo pranešime T.Garuolis jis aptarė numatomą  Mobilumo poveikį ir atkreipė dėmesį, kad Lietuva susidurs ne tik su išorinėmis grėsmėmis. Drastiškos mokestinės iniciatyvos gali būti priskiriamos prie vidinių politinių rizikų.Kalbant apie keleivinio transporto politika vyksta konkursai ir tai priklausys nuo politikų valios jeigu Seimas gruodžio 12 d. pakeis Viešųjų pirkimo įstatymą numatant, kad jei bus skelbiami konkursai sprendimą priimtų miestų Savivaldybės tarybos. Norisi tikėti, kad pasikeis politikų požiūris į Viešųjų pirkimo įstatymą. 

        Lietuvos profesinių sąjungų aljansas pirmininkas Audrius Cuzauskas paminėjo, kad daug vyksta darbo ginčų atstovaujant krovininio transporto vairuotojų ir dėl to siūlė kreiptis į Europos komisiją ir Europos transporto Federacijos vykdomą komitetą palaikyti priimant mobilumo paketą. Darbdaviai pažeidinėja įstatymus depinguoja krovininio transporto sektorių ir vien per metus Ginčų komisijoje išnagrinėjama apie 500 bylų dėl atlyginimų neišmokėjimo vairuotojams ir įstatymų pažeidimų. 

        Diskutuota susitikimo metu dėl mobilumo paketo, kurį pateikė darbdavių ir ministerijos vadovai. Ne vienodos konkurencijos sąlygos ES šalyse ypač 4 savaičių grįžimas į tą šalį. Turėsime įrengti apie 7000 stovėjimo aikštelių. Manytume turėtume derėtis su ES komisija dėl ilgesnio transporto priemonių grįžimo į šalį. Elektroniniams tahografams įrengti būtų leidžiama pereinamas laikotarpis nors iki 2024 metų. Be to Latvijos vyriausybė įgyvendinant mobilumo paketą krovinio transporto pervežimams būtų numattas pereinama laikotarpis iki 2027 metų. Mobilumo pakete daug klausimų, o ypač kaip jis galios trečioms šalims. Latvijos premjeras birželio 9 d. buvo susitikęs su Suomijos premjeru dėl vairuotojų darbo ir poilsio laiko įgyvendinimo, nes kitų ES šalių vairuotojai taip pat ilsisi vairuotojų kabinose. Dėl to siūlo apsitarti Baltijos transporto profesinėmis sąjungoms diskutuojant su ETF Vykdomu komiteto nariais dėl mobilumo paketo. Įvertinus situaciją krovininio transporto sektoriuje Baltijos šalių transporto profesinės sąjungos priėmė sprendimą baigiantys susitikimui pasikviesti ETF atsakingus asmenys dar kartą Rygoje aptariant mobilumo paketą. Taip pat paruošti tekstą dėl mobilumo paketo pasirašant Lietuvos, Latvijos ir Estijos profesinių sąjungų pirmininkų išsiunčiant ES Komisijai, ETF ir ES Parlamento pirmininkui.

 – didinti kelių saugumą, sudaryti vienodas galimybes konkuruoti, padidinti šiame sektoriuje, sumažinti transporto taršos poveikį aplinkai ir pagerinti darbo sąlygas vairuotojams. Vilkikų vairuotojams turi būti garantuojamas reguliarus savaitinis poilsis. Kelionės turi būti suplanuotas taip, kad vairuotojas galėtų pailsėti bent kas keturias savaites. Garantuojamas tinkamas darbas sąlygos, mažiau ir geresnių kelių patikrinimų, 3 dienos kabotažo gabenimui, aiškios taisyklės personalui darbo užmokesčio ir poilsio laikotarpiai. Laikantis vienodo darbo užmokesčio vietos ir tarptautiniams darbuotojams principo, Europos transporto sektorius išlieka prieblandos zona. 

     Sutarta sekantys Baltijos šalių transporto profsąjungų susitikimas įvyks 2020 m. rugpjūčio mėnesį Jūrmaloje, vadovaujantis pasirašytu bendradarbiavimo susitarimu tarp profesinių sąjungų.

Leave A Response »