Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas Kaune

jovita 2020 01 20 0
Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas Kaune

Sausio  17 d. Kaune vykusiame Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkime dalyvavo Bronius Bučelis, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos dokininkų sąjungos pirmininkas Romas Liaudanskis, UAB „Kauno autobusai“  darbuotojų profesinės sąjungos vicepirmininkas narys Dainius Kizis, UAB,,Vilniaus viešasis transportas“ profesinė sąjunga Solidarumas pirmininkas Jonas Petraška, Lietuvos vežėjų sąjungos pirmininkas Petras Grebliauskas, UAB,,TOKS“Darbininkų sąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius, Lietuvos profesinių sąjungų aljansas pirmininkas Audrius Cuzauskas, Lietuvos vėžėjų profesinės sąjungos pirmininkas Petras Grebliauskas.

       Forumo susirinkime informuota, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. Vyriausybės priimtu nutarimu minimalus atlyginimas nustatytas 607 eurų ir krovininio transporto vairuotojams nustatytas koeficientas 1,65 nuo minimalaus atlyginimo dydžio. Į  Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą laišku kreipėsi trys didžiausios šalies vežėjų asociacijos – Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas, Lietuvos vežėjų sąjunga ir Lietuvos pramonininkų konfederacija. Prezidento prašoma tarpininkauti  siekiant subalansuoto bei proporcingo sprendimo dėl vairuotojų darbo apmokėjimo, kuris užtikrintų geresnes darbo sąlygas, bet nežlugdytų verslo. 2020 metais transporto sektoriaus laukia keturi smūgiai – MMA didinimas, padidėjusios išlaidos darbuotojų užmokesčiui, brangstantys degalai ir ES suvaržymai transporto sektoriuje pagal Mobilumo paketo reikalavimus. Briuselyje vykusiose derybose dėl Mobilumo paketo nuostatų jau pasiektas susitarimas, kuris, išankstiniais duomenimis, bus maksimaliai nepalankus Lietuvos transporto ir logistikos verslui. Krovinio transporto bendrovės kelia  kelia verslą į Lenkiją ir dėl  Lietuva įveda vadinamąjį išėjimo mokestį verslams, kurie keliami iš šalies. Pelną uždirbančio turto ar visos veiklos perkėlimas nuo šiol prilyginamas verslo pardavimui rinkoje. Susimokėti išėjimo mokestį pirmiausia gali tekti vežėjams, kurie atvirai sako, kad dėl vietos politikų mokesčių sprendimų ir Briuselio idėjų kraustosi į užsienį ir kuo toliau, tuo masiškiau. Steigti įmones Lenkijoje jiems padedantys tarpininkai teigia, kad joks vienkartinis mokestis transportininkų nesustabdys, o ir patys vežėjai svarsto schemas, kaip jį apeiti.

      Lietuvos profesinių sąjungų aljansas pirmininkas Audrius Cuzauskas informavo, kad 2019 metais Darbo ginčų komisija išnagrinėjo daugiau kaip 100 bylų dėl vairuotojams neišmokėtų atlyginimų ir dokumentų klastojimoPriteista ir išmokėta krovininio transporto vairuotojams daugiau kaip 300 tūkst. eurų.  Krovininio transporto bendrovės daugiausiai išmoka vairuotojams grynaisiais pinigais ir tai būna sunku įrodyti teismuose indefikuojant jų parašus žiniaraščiuose ir Teismai yra priėmę sprendimus kreipiantys į Prokūratūrą. Dėl to siūloma Forumo vardu kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją pradedant patikrinimus krovininio transporto bendrovėse, kaip vykdoma Vyriausybės nutarimas dėl koeficiento dydžio mokėjimo vairuotojams. 

      UAB,,TOKS“Darbininkų sąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius paminėjo, kad kolektyvinės sutarties nėra pasirašyta ir vairuotojams mokamas šiek didesnis negu minimalus atlyginimas. Be to daugelyje keleivinio transporto bendrovėse mokama vairuotojams tik už vairavimą ir kitas laikas nėra apmokamas. Foruma priėmė sprendimą kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo misteriją pagal priimtos Direktyvos 96/71/EB , kad vairuotojams turi būti apskaitomas visas darbo laikas.

     Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, kad Seimas priėmė Viešųjų pirkimo ir vidaus įstatymo pataisas kurios įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d. priimant Seime įstatymą Savivaldybės nuo šiol pačios galės spręsti kokiu būdu parinkti keleivių vežėjus-skelbti konkursą ar sudaryti vidaus sandorį su Savialdybės valdoma įmone. Tai žymiai palengvės Savivaldybės įmonėms ir atnaujinant autobusų parkus pasirašant sutartys dėl banko kreditų.

      Teisininkė  Jovita Jančiauskienė pateikė informacijai dėl įsigaliojančių įstatymų: Darbo santykiai darbdavio bankroto atveju. 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja DK 62, 63, 149 ir 200 straipsnių bei kitų įstatymų pakeitimai, Tėvystės atostogos. 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja DK 133 str. 1 d. pakeitimai, kuriais numatoma, kad darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimties kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos, o šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka vieni metai. Darbuotojų kasmetinės atostogos. Primintina, kad po 2020 m. liepos 1 d. nebebus taikoma DK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 str. 8 d. nuostata, pagal kurią darbuotojai, iki DK įsigaliojimo turėję nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki minėtos dienos, t.y. 2020 m. liepos 1 d. Mobilūs darbuotojai ir mobilumo paketas. 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo pakeitimai, aktualūs kelių transporto ir geležinkelio transporto įmonėms. Kvotos užsieniečiams. 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja irgi Lietuvos verslininkus bauginančios Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 571 straipsnio nuostatos dėl kvotų užsieniečiams, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti pagal profesiją, įtrauktą į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą, nustatymo. Darbuotojų sauga ir sveikata. 2020 m. gegužės 1 d. įsigalios Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatos dėl profesinės rizikos vertinimo, darbuotojų instruktavimo, apmokymo ir kt. bei nuostatos dėl potencialiai pavojingų įrenginių sąvokos, taip pat naudojimo bei priežiūros. Susiję pakeitimai atlikti ir Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme bei Administracinių nusižengimų kodekse. Taip pat keičiasi administracinės nuobaudos už administracinius nusižengimus pažeidus darbo įstatymus.

      Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža patikė informacija dėl Jūrininkų dienpinigių atsisakymo vadovaujantis TDO konvencijos 4.5 taisyklėmis, kad kiekviena organizacijos narė, kad jūrininkai turėtų socialines garantijas ir socialinę apsaugą. Siūloma atšaukti Vyriausybės nutarimu patvirtintas taisykles, kurios iškreipia dienpinigių esmę nemokant jokių socialinių draudimo įmokų. Taip pat pritarta, kad nebūtų privatizuojamos strateginės įmonės reorganizuojant jas į akcines bendroves. Forumas pateiktiems siūlymams pritarė. 

     Pasisakė UAB,,Vilniaus viešasis transportas“ profesinė sąjunga Solidarumas pirmininkas Jonas Petraška, kad bendrovėje diskrimuojami autobusų vairuotojai. Bendrovė įsigijo naujų autobusų, bet jie apdraudžiami tik civilinės atsakomybė sutartimi ir įvykus autoįvykiui vairuotojas apmoka 3 mėnesių žalos dydį. Be to profesinė sąjunga nėra kviečiama dalyvauti posėdžiuose, kvalfikacinėse komisijose kai svarstoma darbo santykių ir darbo užmokeščio klausimai.

      Pasisakė UAB,,Kauno autobusai“ profesinės sąjungos atstovai, kad 2019 m. gruodžio 11 d. pasirašyta Viešųjų paslaugų sutartis su Kauno miesto savivaldybe. Susitarta, kad kiekvienais metais bus indeksuota 1 km. kaina ir nustatyta darbuotojų atlyginimų pakėlimui darbo užmokeščio fondas, kuris bus indeksuojamas kiekvienais metais. Šio metu vyksta kolektyvinės derybos su bendrovės administracija. 2019 m. pasirašyta 4 metams kolektyvinė sutartis, kuri galioja darbuotojams.

     Kitas Forumo susirinkimas numatytas Vilniuje UAB,,TOKS“ patalpuose  balandžio 17 d.

Leave A Response »