Tarptautinių profesinių sąjungų susitikimas Viniuje sausio 23 d.

jovita 2020 01 27 0
Tarptautinių profesinių sąjungų susitikimas Viniuje sausio 23 d.

Susitikimą organizavo Lietuvos geležininkelininkų profsąjungų Federacijos pirmininkas Vilius Ligeika, kuris vyko bendrovės konferencijų salėje Vilniuje.

Darbotvarkė: Apskrito  stalo diskusijos.  Profesinių sąjungų bendradarbiavimas.

Dalyvavo: AB,,Lietuvos geležininkeliai“ Generalinis direktorius Mantas Bartuška,  Lietuvos geležininkelininkų profsąjungos Federacijos pirmininkas Vilius Ligeika,  Lietuvos geležininkelininkų profesinių sąjungų susivienimo pirmininkė Eugenija Šniutienė, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungos Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos vicepirmininkas  Dainius Kizis, Europos transporto Federacijos vydomas vadovas Josef Maurer, Tarptautinės geležininkelininkų konfederacijos Genealinis sekretorius Genadij Kosolapov, Švedijos transporto profesinių sąjungų pirmininkas Peteris Liofkvisas, Baltarusijos transporto Federacijos pirmininkas Viktor Kakora, Suomijos geležininkelininkų Federacijos pirmininkas Teppo Jarnstedt, Estijos geležininkelininkų federacijos pirmininkas Oleg Čubarov, Ukrainos transporto federacijos pirmininkas Vadim Bubniak. 

Įžanginiu žodžiu LGPF pirmininkas Vilius Ligeika pasveikino dalyvius ir malonu būtų išgirsti Tarptautinių organizacijų patirtį profesinių sąjungų veikloje. Bendrovėje dirba 7000 darbuotojų iš jų 2335 yra Federacijos profesinių sąjungų nariai po įvykusios bendrovės reorganizacijos.

Generalinis direktorius Mantas Bartuška pasidžiaugė, kad Federacija jungia bendrovės darbuotojus bendram darbui siekiant geresnių rezultatų. Nuo 2017 m. vyko reorganizacija kurios metu buvo atleista 3500 darbuotojų. 2017 m.  Lietuvoje pasirašyta pirma transporto šakinė kolektyvinė sutartis. Paminėjome bendrovės įkūrimo  šimtmetį kartu su darbuotojais. Pertvarkant bendrovę nuo 2017 iki 2019 m. bendrovė uždirbo 50 mln. pelno ir kartu su profesinėmis sąjungomis aptarsime dėl darbuotojų atlyginimų dydžių. Dirbame žmonėms sprendžiant vieningo atlygio sistema, veiklos valdymo ir vadovų ugdymo.

Pasisakė Suomijos profsąjungos pirmininkas kuri atstovauja 4500 narių. Nacionalinėje profesinėje sąjungoje yra 200 tūkst. narių. Pirmininkas ir Tarybos nariai renkami 4 metų kadencijai. Nario mokestis 1,38%  nuo atlyginimo dydžio. Streikų fonde yra 200 mln. eurų. Vidutinis darbuotojų  atlyginimas nuo 2500 eurų priklausiomai išdirbtų valandų skaičiui.

Švedijos geležinkelio Federacijos pirmininkas profsąjunga buvo įkūrta 1906 metais.  Keleivinį transportą valdo valstybinė kompanija, o krovinins transporta yra privatizuotas. Transport federacijoje yra 58000 narių. Kas 5 metai vyksta konfencijos kuriops metu renkamas pirmininkas ir 25 pirminėse organizacijose delegatai. Surenkamas nario mokestis renkamas centralizuotai, kuris atteina į centrinę organizaciją. Mėnesinis nario mokesti 65 eurai. Per metus leidžiama išdirbti 200 viršvalandžių, o klektyvinėje sutartyje galima susitarti iki 260 val. Viršvalandžių. Už viršvalandžius apmokama darbuotojui 1,5 karto. Vidutinis darbuotojo atlyginimas 3200 eurų.

ETF vadovas priklauso iš 41 šalies profesinių sąjungų vieninintačios 220 profesinių sąjungų ir 5 mln. narių. Britanijoje geležinkeliai buvo privatizuoti 1980 metais ir planuojama ją pertvarkyti į Valstybinę įmonę. Europos transporto Federacija aptaria ir klimato kaitą, kuri paveikė daugelių šalių. Artimiausiu laiku transporto sektoriuje diskutuojama ir dėl mobilumo paketo.

Taip pat pasisakė ir kitų profesinių sąjungų lyderiai dėl profesinių sąjungų veiklų.

Sausio 24 d. įvyko Lietuvos geležininkelininkų profsąjungos Federacijos VIII suvažiavimas. Sveikinimo kalbas pasakė Susisekimo viceministras Vladislav Kondratovič, bendrovės vadovai ir Tarptautinių organizacijų lyderiai. Išklausyta revizinės  ir mandatinių komisijų pranešimai.

Vyko LGPF pirmininko, pavaduotojo ir revizinės komisijos rinkimai. 5 metų kadencijai išrinktas pirmininkas Vilius Ligeika, pavaduotoju Valerijus Cigankovas ir iš 3 narių revizinė komisija.

LGPF VIII suvažiavimas priėmė rezoliucijas, kurias patvirtino delegatai.

Suvažiavimo metu pasirašytas susitarimas su Baltarusijos profesine sąjunga.

Leave A Response »