KAUNO RAJONO TRIŠALĖS TARYBOS POSĖDIS

jovita 2020 06 18 0
KAUNO RAJONO TRIŠALĖS TARYBOS POSĖDIS

2020 m. birželio 17 d. įvyko Kauno rajono Trišalės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Kauno rajono savivaldybės Meras Valerijus Makūnas, mero pavaduotojas Antanas Nesteckas, administracijos direktorius Šarūnas Šūkevičius, Darbdavių asiociacijos atstovas Jonas Guzevičius, Profesinių sąjungų atstovai; Jovita Jančauskienė, Zigmas Jančiauskas, Ramūnas Narbutas, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkas Bronius Bučelis ir LPSK Jaunimas pirmininkas Tomas Jakutavičius.

D A R B O T V A R K Ė:

1.  Dėl Kauno rajono švietimo centro veiklos organizavimo. Pranešėja – Laimutė Ruzgienė, Švietimo centro direktorė.

2.  Dėl viešojo transporto organizavimo Kauno rajono savivaldybėje. Pranešėjas – Tautvydas Tamošiūnas. Vedėjo pavaduotojas, vykdantis vedėjo funkcijas.

3. Susitikimas su LAKD (Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovu.

4. Informacija apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir naujų vietų vaikams sukūrimą 2020 metais. Jonas Petkevičius, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

5.   Kauno rajono trišalės tarybos pirmininko rinkimai. Saulius Davainis, baigiantis pirmininkavimą Trišalėje taryboje profesinėms sąjungoms.

Pirmu klausimu pasisakė Kauno rajono švietimo centro direktorė Laimutė Ruzgienė pristatė Kauno rajono švietimo centras buvo įkurtas prie Kauno rajono kultūros ir švietimo skyriaus 1994 m. kovo 17 d. Kauno rajono valdybos posėdžio sprendimu Nr. 157. 2004 m. rugsėjo 2 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.162 patvirtinti nauji Kauno rajono švietimo centro nuostatai, pagal kuriuos Centras tapo Savivaldybės biudžetine švietimo įstaiga, teikiančia neformaliojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo, pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai paslaugas.  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-192 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ Kauno rajono švietimo centras akredituotas  5 (penkeriems) metams (I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Biblioteka“, „Internetas“,  „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Konsultavimas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“, II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių vadyba“). Įstaiga yra įgaliotasis ECDL testavimo centras; turi Vidaus reikalų ministerijos sertifikatą valstybės tarnautojų mokymams organizuoti.

Antra klausimą pristatė Viešojo transporto organizavimo vyr.specialistas Rokas Baliūnas Kauno rajono savivaldybės viešojo transporto sistema.

Per krizę Savivaldybė sumažino 18% keleivinio transporto maršrutų. Pateikė rodiklis lyginant su 2018 m. metinė rida sudarė 4,22 mln. km., 2019 m.-4,45 mln. Bendra metinė savikaina 2018 m.-4,06 mln. eurų, 2019 m. 4,364 mln. eurų. Parduota bilietų 2018 m.-1,779 mln, 2019 m.-1,744 mln.

2018 m. nuostolių kompensavimas 36% 2019 m.- 40%. Transporto lengvatų kompensavimas- 2018 m. 12%, 2019 m. 11%, pajamos iš bilietų  35%. Maršrutų skaičius; 2018 m. -11 maršrutų, 2019 m.-9 maršrutai, 2020 m.-6 maršrutai iš jų panaikintas 56 maršrutas. Perspektyvoje mažėjant keleivių keleiviniame transporte šios transporto rūšies neliks, nėra transporto lengvatų, bilietų kainų negalima tiek kelti, kad padengtų sanaudas ir nėra iš ko įsigyti naujesnių transporto priemonių.

Karantino metu poveikis viešajam transportui lyginant su 2019 m. keleivių skaičius sumažėjo 48% subsidijų poreikis išaugo 96 % ridos maršrutuose sumažėjo – 17%, maršrutų nuostolingumas iki 83%. Karantino poveikis viešajam transportui yra didelis ir daugelis vežėjų prognazuoja, kad keleivių srautas vasaros laikotarpiu išliks 35-40% mažesni, nei analogišku laikotarpiu 2019 m., todėl siūlo karantino metu sumažintaos apimties eismo tvarkaraščius. Kauno rajono savivaldybė paskelbė pakartotiną konkursą priemeščio autobusų maršrutams aptarnauti. Būsimose sutartyse numatyta 30% papildomos ridos galimybės kurią esant poreikiui būtų galima panaudoti taikant autobusų reisus į artimąjį priemestį. Numatomos sutarčių galiojimo laikas-7 metai, pirkimo vertė-53,7 mln. eurų. Viešojo transporto problematika derinant priemaščio viešojo transporto tinklo plėtros klausimus su Kauno miesto savivaldybe.

 Kauno rajono savivaldybės Meras Valerijus Makūnas pažymėjo, kad nesusitariama su Kauno miesto savivaldybės Meru ir Savivaldybe dėl bendro elektroninio bileto ir nuo to kenčia keleiviai. Dėl to visiškai įvyko susitikimas Vidaus reikalų ministerijoje dalyvaujant Susisekimo ministerijos atstovais ir aptarta dėl Lietuvoje įvedant bendrą elektroninį bilietą Lietuvoje. Šiems sprendimams tikimasi po Seimo rinkimams spręs naujai išrinktas Seimas ir Vyriausybė.

Trečia klausimą pristatė Kauno rajono savivaldybės  Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius ir pasidalino apie numatomus darbus Kauno rajone.

Bendru sutarimu Kauno rajono Trišalės tarybos pirmininku  išrinktas LPSK Jaunimo centro pirmininkas Tomas Jakutavičius 6 mėn. kadencijai.

Leave A Response »