Latvijoje Siguldos mieste įvyko– Baltijos transporto profsąjungų Fedeacijos susitikimas

jovita 2020 08 19 0
Latvijoje Siguldos mieste įvyko– Baltijos transporto profsąjungų Fedeacijos susitikimas

 Rugpjūčio 13-14-ąją Siguldoje Latvijoje  įvyko Baltijos transporto profsajugų Federacijų atstovų konferecija.

Dalyvavo: Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos komiteto narys Marius Skrebela, Estijos transporto federacijos pirmininkas Ullar Kallas, Estijos krovininio transporto pirmininko pavaduotoja Anželika Tuzgama, Tartų keleivinio transporto pirmininkas Arre Kurbarsepp, Estijos Piarnų krovininio transporto profsąjungos pirmininkas Urmas Pugrmu, Latvijos transporto profsąjungų pirmininkas Juris Kalnins, Krovininio transporto Federacijos pirmininko pavaduotojas Andrius Gulbis, Lux ekspres profsąjungos pirmininkas Dmitrijus Hastvons, Lietuvos vežėjų aljansas profsąjungos pirmininkas Audrius Cuzunauskas. 

Nuotoliniu būdu prisijungė iš Briuselio Europos transporto Federacijos krovininio transporto ekspertė Cristina Tilling, keleivinio transporto ekspertė Sabina Trier, ETF ekspertas ir projektų vadovas Jusev Maurice. 

Konferencijos darbotvarkė:

  1. Video konferencija ir mobilumo paketo aptarimas;
  2. Europos transporto Federacijos politika keleivinio transporto sektoriuje;
  3. ETF projektų pristatymas ir jų įgyvendinimas Baltijos šalių transporte;
  4. Rezultatų aptarimas ir patirtis Baltijos šalių transporto sektoriuje;
  5. Bendros transporto akcijos stiprinant prfesinių sąjungų judėjimą;
  6. Baltijos šalių transportininkų bendras planas 2020-2021 metais.

    Susirinkusius pasveikino Latvijos transporto profsąjungų pirmininkas Juris Kalnins. Estijos transporto federacijos pirmininkas Ullar Kallas paminėjo, kad Baltijos šalių transporto profsąjungos bendradarbiauja daugiau kaip 7 metus, kasmet aptaria situaciją transporto sektoriuje. Be to, ne kartą drauge organizavo akcijas, susitiko pasienyje su krovininio transporto vairuotojais, dalijo informacinius lipdukus,  kur jie galėtų kreiptis dėl juridinės pagalbos. 

Vėliau vyko nuotoliniu būdu iš Briuselio prisijungė Europos transporto Federacijos krovininio transporto ekspertė Cristina Tilling, kuri supažindino konfrencijos dalyvius su mobiliu paketu. Mobilumo paketas jau įsigalios nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. patvirtinus Europos sąjungos parlamentui. Pereinamu laikotarpiu jo įsigaliojimas numatomas 2024 metais. Dar kitą savaitę ETF pateiks pranešimą dėl jo vykdymo. Rugsėjo mėnesį pateiksime plakatą dėl mobilumo paketo išaiškinimo. Atkreiptinas dėmesys ir į trečiųjų šalių dirbančiuosius vairuotojus vykdant kobotažą jie privalės po 4 savaičių grįžti į registruotą šalį iš kurios jie buvo komandiruojami. Manau po mobilumo paketo įsigaliojimo turėtų vairuotojams pagerėti darbo ir poilsio sąlygos bei jų apmokėjimas. Vėliau Europos transporto Federacijos krovininio transporto ekspertė Cristina Tilling atsakė į klausimus.

ETF keleivinio transporto ekspertė Sabina Trier supažindino su įvykusiais maršrutų konkursais ir privačių kompanijų atėjimu į Baltijos šalių transporto rinką. Informavo, kaip turėtų elgtis keleivininio transporto kompanijos ir profesinės sąjungos ir siūlė šiuos klausimus būtinai aptarti su kompanijų vadovais sudarnt ir pasirašant šakines kolektyvines sutartys.

ETF ekspertas ir projektų vadovas Jusev Maurice supažindino dalyvius su vykdomais projektais kuriuose turės dalyvauti ir Baltijos šalių profesinės sąjungos stiprinant profesinių sąjungų judėjimą. Aptarta viešųjų pirkimo įstatymas galiojantys Europos sąjungos šalyse ir viešojo transporto problemos. Ekspertas pateikė Baltijos šalių darbuotojų atstovams rekomendacijas:

  1. Įtakuoti politikus dalyvaujant politiniame gyvenime;
  2. Baltijos šalių profsąjungos privalo dalyvauti politiniame gyvenime;
  3. Sudarinėti nacionalines ir šakines sutartys per profesinių sąjungų centrus;
  4. Sudarius kolektyvines sutartys įteisinti darbuotojų keliamas problemas.

      Vėliau konferencijos metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos transporto vadovai pasidalino, kaip vyksta kolektyvinės derybos su įmonių vadovais. 

    Aptarta kaip bendrovės dirbo kartantino metu ir kokius patyrė nuostolius kai vairuotojai nedirbo, nes buvo prastovuose. Estijoje šiuo metu vairuotojų netrūksta ir jų pagrindinis atlyginimas siekia 1050 eurų. Estijoje pasirašyta šakinės sutartys kurios galioja iki 2021 metų.

   Latvijoje vyksta mašrutų konkursai ir dažniausiai juos laimi privačios kompanijos. Deja laimėtojų kol kas nėra nustatyta kadangi 16 maršrutų kurios laimėjo privačios kompanijos apskusta teismuose. Nauji konkursai bus skelbiami rugsėjo 25 d. Planuojama susitikti su Latvijos Premjeru aptariant dėl dotacijų skyrimo autobusų parkams. 

   Aptarta dėl susitarimo pratesimo tarp Baltijos šalių transporto profesinių sąjungų ir suderinus tekstą pasirašyti Lietuvos, Latvijos, Estijos profesinėms sąjungoms dar 2020 metais.

Aptarta dėl bendrųjų akcijų susitinkant su krovininio transporto vairuotojais Kalvarijos poste dalyvaujant  Baltijos šalių atstovams ir jiems dalynant lanstynukus  informuojant apie profesines sąjungas. Aptarta, kad sekantys susitikimas gegužės mėnesį  turėtų įvykti Lietuvoje.

Leave A Response »