Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas įvykęs Vilniuje rugsėjo 4 d.

jovita 2020 09 09 0
Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas įvykęs Vilniuje rugsėjo 4 d.

Forumo susirinkime dalyvavo Forumo pirmininkas Bronius Bučelis,  Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos dokininkų sąjungos pirmininkas Romas Liaudanskis, UAB „Kauno autobusai“  darbuotojų profesinės sąjungos komiteto narys Marius Skrebela, UAB, „Vilniaus viešasis transportas“ profesinė sąjunga Solidarumas pirmininkas Jonas Petraška, UAB TOKS Darbininkų sąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius, Lietuvos profesinių sąjungų aljansas pirmininkas Audrius Cuzauskas, Anželika Nikitina, Halina Maskovskaja, UAB,,Vilniaus viešasis transportas‘ Naujosios sąjungos pirmininkė Alina Ražinskaja, komiteto narė Jelena Vajevadova.

Forumo darbotvarkė:

 1. Forumo susirinkimo darbotvarkė ir reglamento tvirtinimas;
 2. Praeito Forumo susirinkimo priimti sprendimai;
 3. Dėl Jūrininkų darbo ir poilsio sąlygų;
 4. Dėl dienpinigių dydžio;
 5. Dėl COVID 19 ir pirminių organizacijų vadovų pasisakymai;
 6. Dėl įvykusio Baltijos šalių transportininkų susitikimo Siguldoje aptarimas;
 7. Dėl Seimo narių rinkimų;
 8. Kitas Forumo susirinkimas data ir vieta. 

     Forumo pirmininkas informavo Tarybos narius apie įvykusį susirinkimą ir priimtus sprendimus 2020 m. birželio 26 d. priminė priimtus sprendimus. Akcentuota, kad Europos parlamentui priėmus sprendimą dėl mobilumo paketo, kuris įsigalios nuo rugpjūčio 20 d. turėtų palengvinti krovininio transporto vairuotojams darbą pervežant krovinius. 

     Lietuvos profesinių sąjungų aljansas pirmininkas Audrius Cuzauskas. Jo teigimu, Lietuvos vežėjai neužtikrina tinkamų sąlygų, vairuotojai priversti miegoti kabinose. Dažniausiai darbdaviai dirbančiuosius iš trečiųjų šalių verčia pasirašyti prašymus nemokamų atostogų ir juos atleidžia iš darbo, vadovaudamiesi Darbo kodekso 58 str. 

     Europos parlamentui priėmus mobilumo paketą, Lietuvai reikės keisti Teisės aktus, kad būtų užtikrinamos tinkamos sąlygos vairuotojams. LPSA pirmininkas nesuprato Lietuvos Vyriausybės sprendimo palaikant lobistų siūlymą, kaip Lietuvos valstybė kreipėsi į Europos teisingumo teismą dėl mobilumo paketo apskundžiant Europos parlamento sprendimus. Lietuvai tai kainuos apie 1 mln. 200 tūst. Eurų ir tai gali atsiliepti svarstant Europos parlamentui skiriant subsidijas žemės ūkiui ir kitiems projektams finansuoti.

Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža informavo, kad laivų savininkai, vadovaujantis ES Teisės aktais ir tarptautinėmis konvencijomis yra pasirašytos kolektyvinės sutartys, kurios yra privalomos visiems darbdaviams. Konvencija dėl darbo ir poilsio laiko galioja 90 pasaulio šalių ir jos privalo laikytis laivų savininkai. Valstybinė inspekcija kontroliuoja laivų savininkus kaip vykdoma konvencija dėl darbo ir poilsio laiko ir laikų išmokamų atlyginimų. Be to ITF ir ETF kontroliuoja, kaip vykdomos pasirašytos kolektyvinės sutartys.

Dėl dienpinigių dydžio skirtingai nuo krovininio transporto sektoriaus tarybiniais laikais buvo jūrininkams pridedama prie pagrindinio atlyginimo. Dienpinigiai sudaro tik 25% pagrindinio atlyginimo dydžio skirtingai nuo krovininio transporto sektoriaus ir dėl to Jūrininkų sąjunga siūlo naikinti dienpinigių dydį  jūrininkams jį pridedant prie pagrindinio atlygio. Šitas klausimas ne vieną kartą buvo svarstomas Susisekimo ministerijoje ir įvairiuose komisijose, bet sprendimo ligi šiol nepriimta. 

Dėl krovinio transporto  esamų problemų pasisakė Lietuvos profesinių sąjungų aljansas pirmininkas Audrius Cuzauskas pastovus verkšlenimai, Darbo ginčų komisijose nagrinėjamos bylos dėl laikų neišmokamų atlyginimų, darbo laiko apskaitos pažeidimų ir kitų diskriminacinių sąlygų vairuotojų ES Parlamentas priėmė mobilų paketą normalizuojant vairuotojų darbą. Tikiuosi priimant sprendimus Vyriausybėje ir aišku po Seimo rinkimų turint savo atstovą sugebėsime panaikinti vergovę krovinio transporto sektoriuje. Be to manyčiau reikia uždrausti krovinio transporto bendrovėse mažinti dienpinigių dydį keliant koeficiento dydį Vyriausybei.

Aptarta situacija dėl Covid 19 įtakos keleivinio transporto bendrovėse ir koks poveikis darbuotojams. Forumo tarybos posėdžio metu išklausyta darbuotojų atstovų informacija. Forumo pirmininkas supažindino, kad Europos komisija siūlo suteikti Lietuvai 602 mln. eurų finansinę paramą nuo koronaviruso nukentėjusiems darbuotojams apsaugoti.

Forumo pirmininkas informavo apie įvykusį susitikimą Baltijos šalių  transportininkų susitikimą Latvijoje Siguldoje ir priimtus sprendimus ir toliau bendradarbiaujant pasikeičiant nuomonėmis.

Forumo tarybos nariai aptarė iškeltus kandidatus į Seimo narius ir  palaikė jų kandidatūras. Seimo rinkimai vyks spalio 11 d.

Kitas Forumo susirinkimas numatytas Kaune gruodžio 11 d.

No Comments »

 1. antanas 2011 12 19 at 15:27 -

  Sveikinu 🙂

Leave A Response »