UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos  31-osios ataskaitinės-rinkiminės konferencijos protokolas

jovita 2020 11 23 0
UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos  31-osios ataskaitinės-rinkiminės konferencijos protokolas

 Vadovaujantis profsąjungos komiteto nutarimu Nr.104 ,2020 1026  lapkrčio 11-17 dienomis slaptu balsavimu įvyko UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos 31-oji ataskaitinė-rinkiminė konferencija.Slaptame balsavime iš 31 išrinktų delegatų dalyvavo 30 delegatų. 

     2020 m. lapkričio 20 d. balsų skaičiavimo komisijai suskaičiavus balsus konstatuota: 

     Komiteto ir komisijų pakeitimai atšaukiamos komiteto narių kadencijos: Dainiaus Kizio ir Algirdo Demeniaus. Siūlomi komiteto narių kandidatai: vietoj Komiteto nario Dainiaus Kizio siūloma Mindaugas Gudas. Vietoj Komiteto nario Algirdo Demeniaus siūloma Jolanta Kižienė. už – 26, prieš – 4, susilaikė – 0.

     Išrinkti komiteto nariai: autobuso vairuotoja Jolanta Kižienė, autobuso vairuotojas Mindaugas Gudas. Išrinktas Darbų saugos ir sveikatos komitetas: troleibuso vairuotoja Giedrė Ollbergienė, autobuso vairuotojas Mindaugas Gudas, šaltkalvisAlius Ščerbakovas ir šaltkalvis brigadininkas Artūras Smirnovas už – 26, prieš – 4, susilaikė – 0. 

    Išrinktas žvejų būrelio pirmininkas Sergejus Manko.už – 26, prieš – 4, susilaikė – 0. 

    Panaikintos komisijos; Moterų taryba ir Jaunimo komitetas. Šias komisijų funkcijas atliks profsąjungos naujai išrinktas komitetas. už – 26, prieš – 4, susilaikė – 0. 

     Pritarta UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos veiklos programai 2021 metams.: už– 2– 28 , prieš, susilaikė – 0.

     Konferencijos nutarimas Nr.2 dėl darbuotojų atlyginimų indeksavimo už – 29, prieš – 1, susilaikė – 0.

     Konferencijos  nutarimas Nr. 3 dėl vadovų komiteto reglamento papildymo už – 28, prieš – 2, susilaikė – 0.

     Konferencijos nutarimas Nr. 4 dėl lėšų skyrimo organizuojant minėjimą 2021 m. darbuotojų profesinės sąjungos įkūrimo 30 metį Karininkų ramovėje. už – 28, prieš – 2, susilaikė – 0.

NUTARTA: pritarta konferencijos nutarimams Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4.

Konferencija darbą pradėjo 9.00 val., baigė 10.30  val.

Konferencijos komisija: Romualdas Jasmantas

Jovita Jančauskienė

Jurgita Dulinskienė

Informaciją pateikė Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis

Leave A Response »