Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdis įvykęs kovo 26 d. nuotoliniu būdu

jovita 2021 03 29 0
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdis įvykęs kovo 26 d. nuotoliniu būdu

Dalyvavo: Socialinės apsaugos ir Darbo ministrė Monika Navickienė ir Socialinio dialogo skyriaus vedėja Aušra Putk, LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, Generalinė sekretorė Janina Matuizienė ir 45 Tarybos nariai. Nuo Lietuvos kelių ir autransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis.

LPSK Tarybos darbotvarkė:

  1. Ministrės Monikos Navickienės pranešimas.
  2. Ministerijos  Socialinio dialogo skyriaus vedėjos  Aušra Putk informacija.
  3. LPSK Finansinė atsakaita už 2020 metus ir finansinis planas 2021 metams pristatymas.
  4. LPSK Pirmininkės informacija apie esamą situaciją.
  5. Diskusija dėl LPSK Moterų centro priemonių plano.
  6. Informacija apie planuojamą LPSK komisijos patikrinimą ir galima neeilnį LPSK Tarybos posėdį.

       Pirmu LPSK Tarybos posėdžio klausimu pasisakė Socialinės apsaugos ir Darbo ministrė Monika Navickienė ir informavo apie Vyriausybės posėdžius valdant koronoviruso plėtimą. Be to Ministerija  toliau skirs lėšas darbdaviams iš Užimtumo tarnybos esantiems darbuotojams prastovuose užtikrinant išaugojant bendrovėse darbuotojų darbo vietas. Vykstančiame pavasario Seimo posėdžiuose bus svarstoma atsisakyti krovininio transporto ir statybos sektoriuose mokant darbuotojams grynuosius pinigus. Seimo nutarime yra sugiežtinta tvarka mokėti šios sektoriams atlyginimus pervedant tik į banko korteles. Numatoma statybos sektoriuje įvesti statybininko kortelę kurioje matysis darbininko darbo laiko apskaita ir tokiu būdu bus sugriežtintas nelegialus darbas, Toliau bus svarstoma dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties  pasirašymo išplečiant  jos galiojimą ir kitiems Valstybinių įmonių sektoriams. Seime bus svarstoma TDO konvencijos ratifikavimo priėmimas dėl priekabiavimo ir smurto aplinkoje. Ministerija ir toliau bendradarbiaus su socialiniais partneriais ir Vyriausybė rems socialinio dialogo įgyvendinimą įmonėse. Tikimasi, kad daugiau suteiks daugiau teisių darbuotojų atstovams dalyvauti Valstybės ir Savivaldybių bendrovių valdyme. Esame ne kartą pasisakę numatę gaires dėl socialinio dialogo plėtojimo ir bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis, kad būtų įmonėse sudarytos kolektyvinės sutartys. Tam tikslui Vyriausybė numačiusi finansavimą iš Europos komisijos organizuojant kartu seminarus 2021 -2027 metais įtraukiant į projektus  ir Lietuvos profesines sąjungas. Stiprinant profesines sąjungas ir plėtuojant socialinį dialogą sieksime ir profsąjungos pirmininkų kompetenciją ir vertinsime jų teikiamus pasiūlymus atstovaujant ir ginant darbuotojų teises.

Antru klausimu pasisakė Ministerijos  Socialinio dialogo skyriaus vedėja  Aušra Putk, kuri informavo dėl ruošiamo Darbo kodekso ir Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimo suteikiant daugiau teisių Darbo taryboms. Vėliau Socialinio dialogo skyriaus vedėja  atsakė į LPSK Tarybos narių klausimu ir teiks pasiūlymus įstatymų pataisuose apsvarstant Lietuvos Trišalėje taryboje dėl teisinės apsaugos pirmininkui ir komiteto nariams ir šiuos klausimus aptars su Valstybinės darbo inpekcijos vyr.inspektoriumi.

Vėliau LPSK Generalinė sekretorė pristatė  Tarbos nariams Finansinė atsakaita už 2020 metus ir finansinis planą 2021 metams. Diskutuota dėl Darbo kodekso pakeitimų ir bendradarbiavimo su Lietuvos pramoninkų konfederacija aptariant teikiamus Seimo narių Darbo kodekso pakeitimus. Informuoti LPSK Tarybos nariai, kad nuo balandžio mėnesio 10 Lietuvos miestuose viešajame transporte bus teikiama reklama apie svarbą ir LPSK veiklą ir profesines sąjungas. Aptarta ir diskutuota dėl gegužės 1-osios minėjimą Lietuvos miestuose. 

Leave A Response »